Danmarks bygninger lider trods rentable renoveringsmuligheder - Bygherreforeningen

Blog -

09/04/2015

Danmarks bygninger lider trods rentable renoveringsmuligheder

Blogindlæg skrevet af: Henrik Garver, Direktør, Foreningen af Rådgivende Ingeniører

 

image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offentlige bygninger er i dag så forsømte at udgifterne til renovering beløber sig til flere milliarder kroner, hvis man gerne vil fastholde den værdi som bygningerne udgør i dag. Tal fra staten, regioner og kommuner skønner at beløbet udgør 40 mia. kr. I FRI’s State of The Nation rapport fra 2012, er det vurderingen, at det faktuelle renoveringsbehov for alle offentlige bygninger er op til 5 til 10 gange større, altså i størrelsesordenen 165-330 mia. kr., idet renoveringsefterslæbet ALENE er udtryk for den manglende vedligeholdelsesstand. Desuden er der i perioden 2008 til 2012 opgjort en stigning på 30 procent i energi- og vedligeholdelsesefterslæbet.

I FRI’s State of the Nation-rapport, er tilstanden af den offentlige bygningsmasse blevet analyseret og har fået karakteren 3,5 på en 5-punkts skala. Karakteren 3.5 viser, at de offentlige bygninger gennem længere tid er blevet forsømt. I de seneste år har politikerne haft fokus på energiforbruget, men desværre konstaterer undersøgelsen at energi- og vedligeholdelsesefterslæbet er steget med 30 pct. Der er i de fleste kommuner kun sat penge af til almindelig vedligehold og ikke til renovering af bygningerne endsige egentlig energirenovering, som der er stigende behov for. Det betyder, at værdien af de offentlige bygninger falder dag for dag.

Vedligeholdelsesefterslæbet betyder også, at en stor del af den offentlige bygningsmasse ikke er energieffektiv, og dermed belaster miljøet mere end den burde. State of the Nation-rapporten viser, at der må forventes en stor stigning i klimaskærmrenoveringer i de kommende 10 år, primært fordi tage og vinduer er så nedslidte, at de skal udskiftes i løbet af en årrække.

For at være rentabelt skal renovering og energirenovering tænkes i sammenhæng. Kommunerne fravælger renovering og energirenovering på grund af en presset økonomi. Det gælder også for projekter hvor reducerede omkostninger til energi og varme betyder at det vil være tjent ind over en kortere periode, endda alene med øje for driften. Hvis man anskuer det ud fra en samlet bygningsværdi, bliver tilbagebetalingstiderne reelt endnu kortere, fordi den eksisterende værdi af en bygning som minimum fastholdes og endda kan øges, ved gennemtænkt renovering. Undersøgelser viser, at det er det op til fire gange billigere, hvis energirenoveringer bliver foretaget samtidig med den almindelige renovering.

Det er utroligt vigtigt at bevare blikket for helheden. Gevinsterne ligger i at fokusere på helheden: omkostninger, drift, energi og renovering samtidig med at renoverede bygninger selvfølgelig skaber et godt indeklima, der er godt for alle brugere, beboere og ansatte der befinder sig i de offentlige bygninger.

 

 

Dette blogindlæg er tidligere udgivet på renoveringpaadagsordenen.dk. Denne platform er nedlagt, hvorfor indlægget er genudgivet på bygherreforeningen.dk, der tidligere har varetaget driften heraf.

 

 

 

 

Aktuelt

Brand i Børsen: Tid til omtanke, ikke drastiske konklusioner

Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen, udtrykker dyb medfølelse med Dansk Erhverv, og sender varme tanker til beredskabet, der kæmpede for at slukke branden og sikre området. Han håber på, at vi kan lære af situationen og bruge den tragiske hændelse til at blive klogere på, hvordan vi forebygger ildebrande og ødelæggelser af historiske bygninger. Også i en situation, hvor vi samtidig arbejder med en bæredygtig omstilling af byggeriet.
19/04/2024/af Sofie Meyer

Bofællesskabsudvikler: ”Jeg stiller nogle andre spørgsmål, og prøver at vende tingene lidt på hovedet”

I månedens bygherreportræt kan du møde Tania Nissen, udviklingsdirektør hos Hyllegaard Udvikling en del af Vanaheimr, der bl.a. udvikler stor-bofællesskab og projekter inden for landbrug og energioptimering. Tania er ny i byggebranchen, og med sit blik ude fra, brænder hun for nyskabelse. Hun er optaget af at optimere processer, og så ønsker hun at udfordre de etablerede metoder og tankegangen omkring risiko, profit og samarbejde.
15/04/2024/af Sofie Ullum Jensen

Psykologisk sikkerhed kan gøre at fejl opdages i tide

Fejl og misforståelser kan koste dyrt på bygge- og anlægsprojekter, både i forhold til tid, økonomi, image og samarbejde, og jo senere fejlene kommer på bordet, desto dyrere risikerer de at blive. Bl.a. derfor vinder nye samarbejdsformer frem, som skaber bedre rammer for medarbejdernes psykologiske sikkerhed, hvor der fx er plads til at indrømme fejl uden at blive dømt eller udstødt. Til en workshop i Samarbejdsløftet i marts blev det tydeligt, at begrebet ikke kun er relevant i en snæver byggepladskontekst, men lige så vigtigt for bygherrerne på ledelsesgangene.
12/04/2024/af Sussi Hansen

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

[av_custom_masonry_entries 0_pos_post='' 1_pos_post='' 2_pos_post='' 3_pos_post='' post_terms='Kursusemne,48,50,58,56,57,51,54,49,59,52,63,55' nr_posts='3' nr_off_posts='' post_order='ASC' grid_layout='without_top' top_image='http://bygherreforeningen.kathlab.dk/wp-content/uploads/2018/06/Overblik-over-ændringer-i-AB.jpg' attachment='2544' attachment_size='full' masonry_filter='hide' av_uid='av-jia0oanc' custom_class='']

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev