Nyhed -

17/06/2022

Det skal du som bygherre holde øje med i den nye udbudslov

Få et hurtigt overblik over de væsentligste ændringer i udbudsloven. Bl.a. kravet om at det bliver obligatorisk at vurdere tilbudsgiveres pålidelighed samt krav om at sikre oplæring på offentlige byggeprojekter. Desuden får du her en liste over relevante kurser, som kan hjælpe jer på vej i det nye lovapparat.

I sidste uge vedtog Folketinget en ny, revideret udbudslov. Loven danner bl.a. rammen for indløb af større bygge- og anlægsprojekter i det offentlige og blandt almene bygherrer, der samlet indkøber for over 50 mia. kr. årligt. Bygherreforeningen har været yderst aktiv i forhold til at præge lovgivningsarbejdet.  

Her giver advokat Mikael Kenno Fogde – afgående formand for Bygherreforeningens markedsudvalg – et overblik over de væsentligste ændringer, samt hvad han mener bygherrerne særligt skal holde øje med i den nye udbudslov.  

Følg eller forklar på det grønne

”For det første er det vigtigt at konstatere, at loven forsat gælder udbud på over 40 mio. kr., hvad enten de sker inden for byggeri eller inden for andre brancher”, udtaler han.  

Det første man skal holde øje med, er to ”følg eller forklar”-formuleringer.  

”For det første skal bygherren gøre sig miljømæssige overvejelser på sit byggeri. Dernæst pålægger udbudsloven, at man overvejer sit udbud i forhold til små og mellemstore virksomheder og deres muligheder for at byde på opgaver. Men indkøberne har egentlig har stor handlefrihed så længe de kan begrunde deres valg, forklarer Mikael Kenno Fogde. 

Begge dele vurderer advokaten, at de fleste bygherrer gør i forvejen. Købt grønt eller forklar-princippet dækkes ofte i forbindelse med overvejelser om forskellige bæredygtige certificeringsordninger eller anvendelse af den frivillige bæredygtighedsklasse. Og ofte vil valget mellem forskellige udbudsformer indeholde overvejelser om størrelse og kvalitet af de entreprenører som byder på opgaven.  

Der udestår dog stadig en række spørgsmål om, hvordan man mere præcist dokumenterer sine overvejelser, fastslår advokaten. 

Krav om oplæring

Mikkel Kenno Fogde fortæller, at udbudsloven fremadrettet pålægger bygherrerne at tilføje et oplæringskrav i deres udbudsmateriale. Det ligner til forveksling det lærlingekrav, som mange bygherrer allerede har i deres udbud for at sikre et vist antal lærlinge på deres byggeprojekter. Og ideen er naturligvis den samme, nemlig at offentlige bygge- og anlægsprojekter også bruges til at skabe læring og uddannelse.  

”Mange offentlige og almene bygherrer indarbejder i dag sociale klausuler. Og loven ophøjer dette. Her nævnes dog ingen ambitionsniveauer eller nedre grænser for antal af oplæringer på et projekt. Og vi ved heller ikke hvilke præcise uddannelsesniveauer, der er tale om. Er det lærlinge eller andre former for uddannelser? Også her bliver det naturligvis interessant at se, hvordan lovgivningen konkret skal forstås og håndteres.”  

Upålidelige leverandører udelukkes 

En af de helt store forandringer findes i de såkaldte pålidelighedsvurderinger. Det er en nyskabelse som obligatorisk krav for bygherrerne, som har til formål at forpligte bygherrerne til at udelukke de brodne kar fra branchen og understøtte en sund forretningskultur.  

”Her sker noget virkelig interessant. I hvert fald for byggeriet. Her får bygherrerne et værktøj til at fravælge en entreprenør på baggrund af dårlige sager. Det kan være fordi, der er gentagne projekter, hvor økonomien er skredet alvorligt eller der er opstået markante forsinkelser. Men det kan også være man ikke har opfyldt lovgivningen eller måske forbrudt sig mod sociale klausuler,” siger Mikael Kenno Fogde og fortsætter: 

”Også her mangler der nogle nærmere vejledninger og forklaringer. Bl.a. er det uklart, hvor bygherrerne skal finde oplysninger om deres leverandører, da der ikke findes et centralt register. Og der er heller ikke formuleret en meget præcis bagatelgrænse for hvor alvorlige sagerne skal være.”  

Dog har loven beskrevet en såkaldt self-cleaning-proces for de leverandører, som fremstår upålidelige. Her skal det være muligt at fremvise en række forbedrende handlinger og blive renset af en nyetableret enhed hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. 

”Noget tyder desuden på, at tilbudsgiverne har pligt til at oplyse andre bygherrer og kunder om, at man er ved at blive self-cleanet. Det bliver i det hele taget spændende at se hvordan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil håndtere det”.  

Digitalisering af udbudsproces 

Den sidste store ændring er udbudslovens ønske om at digitalisere udbudsprocesserne. Der er ønske om at udvikle et en ensartet digital proces for udbud og dermed også et nyt offentligt udbudssystem.  

”Et sådant nyt system har nok nogle år foran sig inden det er operativt, men i det mindste har man helt fjernet det forældede krav i tilbudsloven til fysisk tilstedeværelse ved åbning af tilbud. Så lidt digital fremdrift er der da,” slutter Mikael Kenno Fogde med et smil”  

 

Adgang til mere viden 

Du kan på Bygherreforeningens hjemmeside følge udbudsreglerne ligesom vi tilbyder kurser og arrangementer med oplæg fra nogle af landets førende eksperter på området. Her vil det være muligt at blive klogere på den praktiske anvendelse af udbudsloven.  

Her følger oversigt over de mest aktuelle kurser og seminarer det kommende halve år: 

Den 6. september 2022: Få styr på ændringerne i udbudsloven
Den 1. juli 2022 træder ændringerne af udbudsloven fra 2016 i kraft. Brug en formiddag i Bygherreforeningen og få overblik over ændringerne, hvad de har af konsekvenser for dig som bygherre, og hvor du nu bør være særligt opmærksom. 

Den 22. september 2022: Grundlæggende udbudsret for bygherrer
På dette kursus får du en grundlæggende introduktion til de udbudsretlige forhold, som er væsentlige for dig som bygherre. Du får kendskab til de forskellige udbudsformer og opmærksomhedspunkter i udbudsprocessen. 

Den 4. oktober 2022: Bæredygtige udbud (i Aarhus)
Hvordan kan du indarbejde bæredygtighed i dine udbud, og hvordan sikrer du, at bæredygtighed tænkes ind i dine projekter allerede i udbudsfasen? På denne seminardag får du inspiration til, hvordan du kan gribe fat i de forskellige bæredygtighedsparametre og høste erfaringer fra både bygherrer og andre dele af branchen. 

Den 11. oktober 2022: Sådan bruger du tildelingskriterier og evalueringsmodeller i dit udbud (online)
Få indsigt i de forskellige muligheder, du har for at arbejde med tildelingskriterier og evalueringsmodeller i udbud. Kurset giver dig overblik over de lovgivningsmæssige rammer, og vi drøfter, hvor klager og afgørelser peger hen. 

Den 26. oktober 2022: Udbud med forhandling
Udbud med forhandling er en fleksibel udbudsform, som Bygherreforeningen anbefaler sine medlemmer. På dette kursus får du et godt indblik i muligheder og faldgruber i processen, og du får gode råd og tips til tilrettelæggelsen af udbud og den efterfølgende dialog. 

Den 8. december 2022: Få styr på ændringerne i udbudsloven (online)
Den 1. juli 2022 træder ændringerne af udbudsloven fra 2016 i kraft. Brug en formiddag med Bygherreforeningen og få overblik over ændringerne, hvad de har af konsekvenser for dig som bygherre, og hvor du nu bør være særligt opmærksom. 

Nyheden er skrevet af Jesper Mailm

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

sep
5
Medlemsmøde

Morgenmøde: Bygherrens konkurshåndtering

Vi vil helst undgå dem helt, men hvordan forbereder bygherren sig bedst på potentielle konkurssituationer? Bygherreforeningens Markedsudvalg er klar med 10 konkrete råd til bygherrens håndtering af konkurser. Mød desuden en bygherre, der har stået...

sep
9
Udbud og samarbejde

Vælg den rette entrepriseform

Hvordan vælger du den rigtige entrepriseform til dit projekt? På denne kursusdag hører du om fordele, ulemper og erfaringer med de forskellige entrepriseformer, så du er klædt på til at vælge den rette form, når...

sep
10
Byggeri, drift og anlæg

Ledningsarbejder og gæsteprincippet

Udgifter til ledningsarbejder kan være en ubehagelig overraskelse i et projekt, især hvis der ikke er taget højde for det i anlægsbudgettet. På dette kursus får du overblik over de grundlæggende regler inden for ledningsret...

sep
11
Byggeri, drift og anlæg

Anlægsdagen 2024

Lukker anlægsbranchen i 2050, når der ikke er råstoffer og arbejdskraft til at udføre opgaverne?  Hvad betyder bæredygtighed, klimakrav og digitalisering for fremtidige anlægsprojekter?  Vi sætter fokus på de udfordringer anlægssektoren står over for lige...

sep
17
Byggeriets aftaler

AB18 for bygherrer

På dette efterhånden klassiske AB-kursus får du en grundig indføring i AB18 og en gennemgang af aftalesystemet – herunder de væsentligste ændringer og nyskabelser, der er kommet siden AB92. Kurset sætter fokus på de muligheder,...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev