Et dialogværktøj til intern afklaring

Dette dialogværktøj er henvendt til projektgruppen og særligt bygherreorganisationen og/eller den faglige forvaltning omkring projekter med ny- eller ombygning af skoler. Værktøjet er primært tænkt til grundskoler i kommunerne, men kan også bruges til andre typer af undervisningsbyggeri.

Værktøjet kan bruges i kommuner, som ofte bygger og renoverer skoler og i kommuner, hvor det er første gang i mange år, der skal igangsættes et skolebyggeri. Værktøjet kan således anvendes til både nybyggeri og til moderniseringsog ombygningsprojekter. Værktøjet skal hjælpe til begrebsafklaring på tværs af faglighederne i projektgruppen. Det skal være med til at sikre, at I kommer hele vejen rundt om projektet, og at I taler om de samme ting på samme niveau, så I finder et fælles fodslag om, hvordan de pædagogiske visioner kan understøttes af de fysiske rammer.