Dialogværktøj: Pædagogik, didaktik og organisering - Bygherreforeningen

Når I har klarlagt jeres strategi for skolen, kan I begynde at fokusere på den pædagogik, didaktik og organisering, I ønsker. Skolens fysiske rammer præges i høj grad af den pædagogiske og didaktiske retning. Derfor kan det være en udfordring at bygge en skole, der imødekommer de pædagogiske behov lige nu, men samtidig kan håndtere den løbende udvikling i pædagogikken, der uundgåeligt vil medføre nye krav til de fysiske rammer gennem bygningens levetid.

I dette kapitel får I en introduktion til, hvilke overvejelser I kan gøre jer, når I skal drøfte, hvilken pædagogik I ønsker at praktisere på den nye eller ombyggede skole. Kapitlet sætter fokus på, hvordan I kan afklare, hvilken didaktisk praksis I ønsker, skolen skal kunne rumme nu, og hvordan I samtidig kan skabe rum for en kontinuerlig pædagogisk udvikling i skolens fysiske rammer.

Selvom skolen skal kunne rumme den pædagogiske praksis, I ønsker nu, skal den også kunne passe til fremtidens forandrede behov og læringsprincipper. Kapitlet sætter derfor også fokus på skolens fysiske organisering. For at sikre at jeres vision for skolen kan udfoldes bedst muligt, er det nemlig afgørende, at I overvejer, hvordan I inddeler skolen i forhold til årgange og funktioner. Og hvor I placerer de forskellige lokaler, faglokaler og faciliteter.

Endelig handler kapitlet også om, hvordan I kan arbejde med skolens mellemrum og fællesarealer som et aktiv i elevernes skoledag, og hvordan de kan udgøre undervisningsrum på lige fod med skolens øvrige lokaler.

Kapitlet giver jer dermed indblik i, hvilke overvejelser I kan gøre jer forud for jeres arbejde med pædagogik, didaktik og skolens organisering. Og I får en række spørgsmål, som I kan drøfte med jeres faglige forvaltning og kommende brugere for at skabe det bedst mulige afsæt for, at de fysiske rammer understøtter den ønskede pædagogik og didaktik.

Vil du vide mere om pædagogik, didaktik og organisering? Lad dig inspirere af casen om Børneby Langenæs i Aarhus Kommune.

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev