Dialogværktøj: Skolens rum og funktioner - Bygherreforeningen

Skolens rum og funktioner handler om placering, funktioner og indretning af skolens enkelte lokaler. Herunder stamlokaler, faglokaler, personalerum og de øvrige væsentlige faciliteter, skolen skal indeholde fx idræts- og bevægelsesfaciliteter,
uderum og bibliotek.

Dette kapitel giver derfor inspiration til jeres drøftelse om, hvilke lokaler, der er behov for i skolen, hvordan de skal placeres i forhold til hinanden, og hvilke funktioner de kan indeholde. Selvom I nu går helt tæt på de enkelte rum i skolen, er det også på dette niveau væsentligt, at I hele tiden holder jer strategien for hele skoleprojektet for øje.

Den overordnede strategi, og de valg I har truffet fra begyndelsen omkring lokalsamfund, inventar, pædagogik, didaktik og organisering i den nye skole, har betydning for de overvejelser, I skal gøre jer om de enkelte rum og deres indretning
og placering i skolen. Skal faglokaler og lærerarbejdspladser fx placeres centralt eller decentralt, og hvorfor? Det samme gælder adgangsforhold til fx idrætsfaciliteter og faglokaler, som skal kunne bruges uden for skoletiden.

Samtidig er ibrugtagning og ejerskab også her væsentlige begreber i forhold til, hvordan skolens rum kan udnyttes bedst muligt, og hvordan I sikrer, at alle rum fungerer i skolens dagligdag og bliver brugt, som de er tænkt.

Dette kapitel giver jer således indblik i, hvilke overvejelser I kan gøre jer, når I som det sidste skal drøfte, hvilke rum og funktioner, I ønsker.

Vil du vide mere om skolens rum og organisering? Lad dig inspirere af casen om Katrinedal Skole i Københavns Kommune.

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev