En renoveringsstrategi er første skridt til et godt renoveringsprojek - Bygherreforeningen

Blog -

29/05/2017

En renoveringsstrategi er første skridt til et godt renoveringsprojek

 Blogindlæg skrevet af: Rolf Simonsen, sekretariatsleder i Værdibyg

 

Foto: Thomas Waras Brogren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er sjældent kun én synder i renoveringsprocessen, der forsømmer den gode forberedelse, og Værdibyg har tidligere resulteret i vejledninger, der bl.a. har givet anbefalinger til at lave bedre forundersøgelser – hvorfor, hvordan, hvornår og hvor mange.

Men det er desværre ikke gjort med det. Helt grundlæggende sker det alt for ofte, at aktørerne kaster sig ud i renoveringsprojektet uden den helt grundlæggende strategi og plan for, i hvilken retning projektet skal bevæge sig. En af forklaringerne kan være, at der alligevel ofte dukker noget uventet op, og i renoveringsprojekter tages tingene derfor i højere grad, som de kommer. Men det er ikke nogen god løsning, og det giver i hvert fald ikke en god renoveringsproces.

 

Strategien beskriver rammer, retning og proces
En af Værdibygs stærkeste anbefalinger til renoveringsprocessen er, at bygherren og dennes rådgivere (meget) tidligt i projektet sætter sig sammen og udarbejder en renoveringsstrategi. Det lyder flot, men det er et forholdsvis simpelt notat, der beskriver renoveringens rammer, retning og proces.

 • Rammer
  Strategien skal synliggøre de grundlæggende rammer og forudsætninger, som renoveringsprocessen skal tage hensyn til. Det kan være bygningens givne rammer (den eksisterende bygning, omgivelserne, fredningsbetingelser) eller bygherrens forudsætninger (økonomiske rammer, tidsplanen eller hensyn til bygningens brugere), som kan være mere eller mindre faste.
  .
 • Retning
  Visionen eller målet er projektets pejlemærke, der hjælper til at træffe de rigtige beslutninger og holde projektet i sporet. Visionen definerer behovene forud for renoveringen samt opstiller målsætninger for, hvad man vil opnå efter renoveringen er gennemført – både mht. bygningen og omgivelserne. Visionen behøver ikke være statisk, men kan med fordel trykprøves og skærpes i takt med brugerinddragelsen øges, og samtidigt bidrage til at fastlægge projektets bæredygtighedsprofil.
  .
 • Proces
  Renoveringsstrategien bør desuden indeholde de overordnede retningslinjer for renoveringsprocessen – f.eks. beslutninger om udbudsform og -format, eventuelle funktionstests før aflevering, organisering og samarbejde, sikkerhedskoordinering osv. – og i hvilken udstrækning driften skal tilrettelægges efter projektet er gennemført.

Udarbejdelsen af notatet sender bygherre og rådgiver gennem sig en række nødvendige overvejelser, der i form af en renoveringsstrategi udstikker retningslinjer for samarbejde og beslutninger gennem hele renoveringsprocessen og fungerer som en overordnet guideline, der fremhæver og hjælper til at fastholde centrale principper for renoveringen.

Renoveringsstrategien kan være en del af udbudsmaterialet og aftalegrundlaget, og dermed en væsentlig del af dialogen og forventningsafstemningen mellem bygherre, rådgivere og entreprenører. Og denne dialog er altafgørende for at få en god og værdiskabende renoveringsproces.

 

Vejledninger viser vejen
Værdibygs vejledninger bygger i høj grad på erfaringer fra praksis, og det gør dem direkte anvendelige i tilrettelæggelsen af bedre byggeprocesser. Erfaringer med de ovennævnte problemstillinger ligger derfor også til grund for to nye, gratis vejledninger ”Renoveringsstrategi” og ”Gode råd renoveringsprocessen”, der udgives den 31. maj hos Grundejernes Investeringsfond. Herefter vil vejledningerne kunne downloades her

 

Dette blogindlæg er tidligere udgivet på renoveringpaadagsordenen.dk. Denne platform er nedlagt, hvorfor indlægget er genudgivet på bygherreforeningen.dk, der tidligere har varetaget driften heraf.

Aktuelt

Brand i Børsen: Tid til omtanke, ikke drastiske konklusioner

Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen, udtrykker dyb medfølelse med Dansk Erhverv, og sender varme tanker til beredskabet, der kæmpede for at slukke branden og sikre området. Han håber på, at vi kan lære af situationen og bruge den tragiske hændelse til at blive klogere på, hvordan vi forebygger ildebrande og ødelæggelser af historiske bygninger. Også i en situation, hvor vi samtidig arbejder med en bæredygtig omstilling af byggeriet.
19/04/2024/af Sofie Meyer

Bofællesskabsudvikler: ”Jeg stiller nogle andre spørgsmål, og prøver at vende tingene lidt på hovedet”

I månedens bygherreportræt kan du møde Tania Nissen, udviklingsdirektør hos Hyllegaard Udvikling en del af Vanaheimr, der bl.a. udvikler stor-bofællesskab og projekter inden for landbrug og energioptimering. Tania er ny i byggebranchen, og med sit blik ude fra, brænder hun for nyskabelse. Hun er optaget af at optimere processer, og så ønsker hun at udfordre de etablerede metoder og tankegangen omkring risiko, profit og samarbejde.
15/04/2024/af Sofie Ullum Jensen

Psykologisk sikkerhed kan gøre at fejl opdages i tide

Fejl og misforståelser kan koste dyrt på bygge- og anlægsprojekter, både i forhold til tid, økonomi, image og samarbejde, og jo senere fejlene kommer på bordet, desto dyrere risikerer de at blive. Bl.a. derfor vinder nye samarbejdsformer frem, som skaber bedre rammer for medarbejdernes psykologiske sikkerhed, hvor der fx er plads til at indrømme fejl uden at blive dømt eller udstødt. Til en workshop i Samarbejdsløftet i marts blev det tydeligt, at begrebet ikke kun er relevant i en snæver byggepladskontekst, men lige så vigtigt for bygherrerne på ledelsesgangene.
12/04/2024/af Sussi Hansen

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

[av_custom_masonry_entries 0_pos_post='' 1_pos_post='' 2_pos_post='' 3_pos_post='' post_terms='Kursusemne,48,50,58,56,57,51,54,49,59,52,63,55' nr_posts='3' nr_off_posts='' post_order='ASC' grid_layout='without_top' top_image='http://bygherreforeningen.kathlab.dk/wp-content/uploads/2018/06/Overblik-over-ændringer-i-AB.jpg' attachment='2544' attachment_size='full' masonry_filter='hide' av_uid='av-jia0oanc' custom_class='']

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev