Entreprenørens 5 gode råd til at få flere lærlinge på byggeprojekterne - Bygherreforeningen

Nyhed -

17/12/2020

Entreprenørens 5 gode råd til at få flere lærlinge på byggeprojekterne

Sociale klausuler og ønsket om at der uddannes flere unge i byggebranchen fylder meget i mange byggeprojekter og i kontrakter mellem bygherrer og entreprenører. Det er bl.a. fordi der uddannes for få håndværkere til at dække fremtidens behov for faglært arbejdskraft i bygge- og anlægsbranchen, og fordi branchen har potentiale til at samle nogle af de unge op, der ellers ikke kommer i uddannelse. Hør hvordan bygherren kan hjælpe entreprenøren til at sikre, at der bliver uddannet flere lærlinge på landet store byggeprojekter.

KAB og MT Højgaard har indgået et samarbejde med Byg med Unge-alliancen, for at få flere lærlinge på deres byggeprojekt . Byg med Unge-alliancen er et initiativ fra Bygherreforeningen, der skal rådgive og vejlede landets bygherrer, i forhold til, hvordan de kan sikre at der uddannes flere lærlinge på deres byggepladser. Erik Villads Hansen, seniorprojektchef hos MT Højgaard, har ledet byggeriet, og arbejdet tæt sammen med Byg med Unge-alliancen. Samarbejdet har givet ham nye erfaringer i forhold til hvornår der skal være lærlinge på byggeriet, hvilke entrepriser de skal komme fra og hvordan man sikrer en god dialog og at planen overholdes – også af underentreprenørerne. Han deler ud af sine erfaringer, og kommer med gode råd til andre entreprenører såvel som bygherrer, der gerne vil have flere lærlinge på deres byggepladser og dermed tage den stigende udfordring om manglende faglærte op.

Erik Villads Hansen har følgende gode råd til entreprenørens arbejde med at skaffe flere lærlinge på deres projekter:

 

Fokuser på antal lærlingetimer fremfor antal lærlinge
Mange entreprisefag og underentreprenører har måske kun få medarbejdere, og i nogle tilfælde er der kun tale om en enkelt person eller to. Her kan det være en udfordring at sikre en lærling. Opstil derfor mål omhandlende det samlede antal af lærlingetimer fremfor at sætte sig fast på et bestemt antal lærlinge knyttet til projektet.

Inddrag en uvildig person
En uvildig person kan gavne, da det ikke altid falder naturligt for total- eller hovedentreprenøren også at påtage sig en rolle som ansættelsesrådgiver eller rådgive samarbejdspartnere og underentreprenører om lærlingeproblematikker og ansættelser. En uvildig person kan hjælpe med at italesætte den generelle problematik om lærlingemanglen.

Skab en enkel og tillidsbaseret dialog med underentreprenørerne
Det skal være nemt for de involverede parter fx at registrere timer, og det kræver desuden at man har tillid til at entreprenører og underentreprenører registrerer lærlingetimerne korrekt og overholder klausulerne. En løbende timeregistrering gør målsætningerne håndgribelige og man får dermed et bedre overblik og kontrol over projektet.

Brug en lærlingeskabelon
Standardisér dialogen ved hjælp at en skabelon eller et skema. Byg med Unge-alliancen har udarbejdet et skema til at udfylde mål om lærlingetimer, registrere data og måle performance. Introducér skemaet tidligt i samarbejdet, så der ikke hersker tvivl om hvordan det skal udfyldes eller hvorfor det er vigtigt.

Tænk på fremtidsværdien
Husk dig selv og hinanden på, at en god lærling eller praktikant kan blive en værdifuld medarbejder i fremtiden.

 

Et sjette råd: Det starter hos bygherren

Mens Erik Villads Hansen gerne vil opfordre alle entreprenører til at indtænke både det kortsigtede og langsigtede værdipotentiale i at have lærlinge på byggeprojekterne, har han også et opråb til landets bygherrer. Han siger: ”Det starter i byggeriets tidlige faser hos bygherren, og her kan lægges et godt fundament for lærlingeindsatsen i resten af projektet og blandt byggeriets resterende aktører. Fokusér på at indarbejde lærlingeklausuler tidligt i udbudsmaterialet og italesæt løbende disse krav. Ved at opstille konkrete lærlingemål i udbudsmaterialet, kan bygherren sikre en fælles forståelse for ambitionerne omkring lærlinge, hvilket både kan styrke den senere dialog og være med til at normalisere brugen af lærlinge og dermed gøre det til hverdag for entreprenørerne på længere sigt”.

 

Et samarbejde der gavner entreprenørerne 

Det konkrete projekt som Erik Villads Hansen har ledet og sikret lærlingepladser på, er opførelsen af 107 ungdomsboliger på AC Meyers Vænge i Sydhavnen. På projektet fungerer KAB som bygherreadministrator på vegne af Boligselskabet AKB København, og KAB indgik tidligt en partnerskabsaftale med Byg med Unge-alliancen om at få flere faglærte lærlinge involveret i byggeriet.

Efter 33 år hos MT Højgaard har Erik Villads Hansen for første gang opstillet målsætninger og registeret et byggeprojekts lærlinge, da der blev indgået en klausul om at have 1,5 årsværk lærlinge og en årsværkstuderende – et mål som i øvrigt er blevet indfriet.

Om partnerskabet generelt siger han: ”Jeg kan helt klart anbefale andre entreprenører at indgå i et samarbejde med Byg med Unge-alliancen. Alle entreprenører, store som små, der beskæftiger sig med lærlinge kan få gavn af et sådant samarbejde – og i særdeleshed dem, der også arbejder med underentreprenører”.

 

 

Om Byg med Unge-alliancen

Gennem Byg med Unge-alliancen tilbyder Bygherreforeningen landets store bygherrer et partnerskab, der sikrer flere praktikpladser på de store byggeprojekter. Indtil videre har indsatsen hjulpet 19 bygherrer og entreprenører på byggerierne. Det har ført til 130 praktikpladser.

”For Byg med unge-alliancen har samarbejdet med seniorprojektchefen fra MT Højgaard givet mulighed for at afprøve en skabelon for plan og registrering af lærlingetimer på byggepladsen. Afprøvning har vist at skabelonen er let at anvende og understøtter byggelederens løbende dialog med entreprenørerne om lærlinge på byggesagen. Arbejdet med at sikre lærlinge på byggerierne kræver som alt mulig andet på en byggesag en enkel og håndterbare procedure, hvilket skabelonen kan bruges til” siger Mette Kristensen, projektleder i Byg med unge-alliancen.

Byg med Unge-alliancen kan bl.a. bistå med at udforme krav eller ønsker til entreprenører om praktikpladser på byggeriet i udbudsmaterialet, guide bygherren gennem overvejelser omkring estimering af mulige praktikpladser og hvilke entrepriser, der er uddannelsesrelevante samt understøtte dialogen med entreprenøren om normering af praktikpladser på deres entreprise. Læs mere.

Aktuelt

Brand i Børsen: Tid til omtanke, ikke drastiske konklusioner

Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen, udtrykker dyb medfølelse med Dansk Erhverv, og sender varme tanker til beredskabet, der kæmpede for at slukke branden og sikre området. Han håber på, at vi kan lære af situationen og bruge den tragiske hændelse til at blive klogere på, hvordan vi forebygger ildebrande og ødelæggelser af historiske bygninger. Også i en situation, hvor vi samtidig arbejder med en bæredygtig omstilling af byggeriet.
19/04/2024/af Sofie Meyer

Bofællesskabsudvikler: ”Jeg stiller nogle andre spørgsmål, og prøver at vende tingene lidt på hovedet”

I månedens bygherreportræt kan du møde Tania Nissen, udviklingsdirektør hos Hyllegaard Udvikling en del af Vanaheimr, der bl.a. udvikler stor-bofællesskab og projekter inden for landbrug og energioptimering. Tania er ny i byggebranchen, og med sit blik ude fra, brænder hun for nyskabelse. Hun er optaget af at optimere processer, og så ønsker hun at udfordre de etablerede metoder og tankegangen omkring risiko, profit og samarbejde.
15/04/2024/af Sofie Ullum Jensen

Psykologisk sikkerhed kan gøre at fejl opdages i tide

Fejl og misforståelser kan koste dyrt på bygge- og anlægsprojekter, både i forhold til tid, økonomi, image og samarbejde, og jo senere fejlene kommer på bordet, desto dyrere risikerer de at blive. Bl.a. derfor vinder nye samarbejdsformer frem, som skaber bedre rammer for medarbejdernes psykologiske sikkerhed, hvor der fx er plads til at indrømme fejl uden at blive dømt eller udstødt. Til en workshop i Samarbejdsløftet i marts blev det tydeligt, at begrebet ikke kun er relevant i en snæver byggepladskontekst, men lige så vigtigt for bygherrerne på ledelsesgangene.
12/04/2024/af Sussi Hansen

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

[av_custom_masonry_entries 0_pos_post='' 1_pos_post='' 2_pos_post='' 3_pos_post='' post_terms='Kursusemne,48,50,58,56,57,51,54,49,59,52,63,55' nr_posts='3' nr_off_posts='' post_order='ASC' grid_layout='without_top' top_image='http://bygherreforeningen.kathlab.dk/wp-content/uploads/2018/06/Overblik-over-ændringer-i-AB.jpg' attachment='2544' attachment_size='full' masonry_filter='hide' av_uid='av-jia0oanc' custom_class='']

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev