Nyhed -

03/09/2021

Et cirkulært startskud

Med kongressen Circular Build Forum i Middelfart for to uger siden blev der for alvor sat fokus på de elementer af den grønne omstilling, der handler om ressourcer, genbrug og genanvendelse af bygninger og byggeprodukter og -materialer. 200 fagfolk diskuterede over to dage potentialer og udfordringer i en markedsomstilling, hvor der stadig er en del ubekendte, men ud fra stemningen blandt de fremmødte virker mange fortrøstningsfulde. Bygherreforeningen var på forskellig vis repræsenteret og en række medlemmer bidrog med erfaringer og videndeling.

De mange oplæg og debatter på kongressen vidner om, at der stadig er en del at tale om, når det kommer til realisering af cirkulær økonomi i byggeriet. Det gælder lige fra dét at få en fælles forståelse af begreberne og markedet, til de mere konkrete udfordringer med at sikre volumen, kvalitet og efterspørgsel efter produkter og materialer i kredsløb. Skal markedet udvikle sig i en mere cirkulær retning, skal der opbygges et økosystem, som involverer alle aktører i byggeriet. Der vil være aktører, som er klar til at følge en ny agenda, og nogle som skal tage de første skridt i at forstå en ny cirkulær dagsorden. Og der vil være aktører, der ikke ser et behov for forandring.

Midt i transitionen står bygherrerne som porteføljeejere og indkøbere. Som indkøbere skal bygherrerne gøre op med sig selv, om cirkulariteten på dette felt skal være en del af deres bæredygtighedsdagsorden og indkøbsstrategi, og i hvilken grad de er villige til at indgå i et risikobillede, der ikke er malet helt færdigt.

Effektivt forum for gode debatter

Deltagerne på kongressen var i overvejende grad i forvejen interesserede i emnet, og der var en fælles forståelse og erkendelse af, at ingen har fundet de endelige svar endnu. Kongressen blev et effektivt forum for videndeling på tværs af aktører og på tværs af praksis og forskning. Og den aktive deltagelse vidner om, at vi er ved at støbe et godt fundament for et nyt og mere bæredygtigt marked for byggeprodukter og -materialer.

En af de store udfordringer for et nyt, cirkulært marked er naturligvis, at byggevarer er handles internationalt og underlagt forordninger, der på den ene side skal sikre ensartethed af konkurrencehensyn og på den anden side sikre fælles minimumsstandarder på fx sundhed og sikkerhed. Ved at sende brugte produkter og materialer i cirkulation, skal de indgå i den konventionelle byggeproduktion, som i høj grad er baseret på nye materialer, med gennemtestede og kendte egenskaber. Det kommer i modstrid med nye bestræbelser på at forlænge produkter og materialers værdi og levetid til kommende generationers byggerier. Og det er her, behovet for et nyt økosystem i markedet kommer ind.

Parametrene og perspektiverne skal på plads

Med de seneste års viden om ressourceknaphed og CO2-udledninger – ikke mindst IPCC-rapporten fra foråret er det tydeligt at se, at byggeriet og driften af bygninger trækker uforholdsmæssigt meget på vores fælles ressourcer og bidrager til klimaændringer. Det er langt vanskeligere at ændre vores nuværende adfærd i bygge- og ejendomssektoren, og ligeledes at blive enige om hvordan. Circular Build Forum og tilslutningen hertil vidner dog om et ønske om at bidrage til at justere retningen. Men skal enigheden og tilslutningen blive til handlinger, skal vi have parametrene fastlagt og perspektiverne på plads.

Fra eksperimenter til konventioner

De byggerier, hvor genbrug og genanvendelse hidtil har været i spil, har af gode grunde karakter af eksperimenter og forsøg på at indhøste erfaringer. Byggeri er ressource- og omkostningstungt og levner dårligt plads til fejlslagne forsøg, som bygherrer, investorer og brugere – ja hele samfundet – i givet fald skal leve med over lang tid, og derfor skal alle markedsaktører og forskningsinstitutioner selvfølgelig i spil, så der etableres et oplyst grundlag. Det kræver blandt andet, at vi sætter realistiske estimater på markedsvolumen, definerer og accepterer reviderede roller blandt de involverede, får styr på data, risici og ansvar og i fællesskab finder frem til gode løsninger. At bygge ud fra cirkulære principper vil aldrig blive risikofrit, men det bliver byggeri med nye materialer heller aldrig.

Mål og virkemidler

Derfor må det være i branchens interesse, at vi sætter fælles mål for et revideret marked, som giver plads til innovation og genbrug/genanvendelse af produkter og materialer. De fælles mål skal samtidigt lede frem til (virke-)midlerne for, at der kan udvikles nye produkt- og materialeformer, der bygger på transparens, som kan fungere på lige vilkår, og som tager højde for mulige negative effekter i alle faser.

Circular Build Forum 2021 gav startskuddet til denne udvikling samt en række bud på, hvordan vi kommer videre i den grønne omstilling ved hjælp af øget cirkularitet. Som altid ligger udviklingen ikke i samtalerne, men mellem dem. Derfor bliver det interessant igen at mødes i 2022, hvor vi forhåbentligt kan notere, at forskellige indsatser er på vej til at reducere nogle af de større barrierer til mindre bump på vejen.

Nyheden er skrevet af Vicedirektør Hanne Ullum og projektchef Graves Simonsen

Aktuelt

Psykologisk sikkerhed kan gøre at fejl opdages i tide

Fejl og misforståelser kan koste dyrt på bygge- og anlægsprojekter, både i forhold til tid, økonomi, image og samarbejde, og jo senere fejlene kommer på bordet, desto dyrere risikerer de at blive. Bl.a. derfor vinder nye samarbejdsformer frem, som skaber bedre rammer for medarbejdernes psykologiske sikkerhed, hvor der fx er plads til at indrømme fejl uden at blive dømt eller udstødt. Til en workshop i Samarbejdsløftet i marts blev det tydeligt, at begrebet ikke kun er relevant i en snæver byggepladskontekst, men lige så vigtigt for bygherrerne på ledelsesgangene.
12/04/2024/af Sussi Hansen

Kommuner mangler redskaber til bæredygtig byudvikling

Kommunerne sidder med en væsentlig nøgle til bæredygtig udvikling: Det hele starter med planlægningen af hvad, hvor og hvordan, der skal bygges. Men de mangler redskaber og hjemmel i planloven til at stille krav til private bygherrer og ejendomsudviklere. Det viser en ny undersøgelse igangsat af Arkitektforeningen i regi af ”Strateginetværket for bæredygtigt byggeri”. Undersøgelsen kommer også med en række konkrete anbefalinger til politikerne.
10/04/2024/af Andreas Holst-Olesen

Bygherreprisen 2024 sætter fokus på den eksperimenterende og nytænkende bygherre

Nu er der åbent for indstillinger til Bygherreprisen 2024, der i år stiller skarpt på den eksperimenterende og nytænkende bygherre. Med de udfordringer vores samfund og verden står overfor, søger vi i år bygherrer som har lysten, modet og evnen til at eksperimentere og nytænke deres tilgange til byggeri for at dække nye behov og håndtere fremtidens udfordringer inden for bl.a. klimasikring, bæredygtighed og fx ressourceknaphed. Prisen uddeles sammen med Boligfonden Kuben i samarbejde med Licitationen.
05/04/2024/af Sussi Hansen

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

[av_custom_masonry_entries 0_pos_post='' 1_pos_post='' 2_pos_post='' 3_pos_post='' post_terms='Kursusemne,48,50,58,56,57,51,54,49,59,52,63,55' nr_posts='3' nr_off_posts='' post_order='ASC' grid_layout='without_top' top_image='http://bygherreforeningen.kathlab.dk/wp-content/uploads/2018/06/Overblik-over-ændringer-i-AB.jpg' attachment='2544' attachment_size='full' masonry_filter='hide' av_uid='av-jia0oanc' custom_class='']

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev