Blog -

15/04/2016

Et trin op i affaldshierakiet

 Blogindlæg skrevet af: Jens Arre Nord, formand for Miljøsektionen i Dansk Byggeri

 

P1020222_small

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er således blevet præciseret, at hvis man vil nyttiggøre mursten, teglrester og beton, så skal disse nedknuses, så de reelt erstatter primære råstoffer. Gennem nedknusning af beton, tegl og natursten skal materialerne omdannes til en ressource, der kan erstatte primære råstoffer i bygge- og anlægsarbejder som ral, småsten og lignende, som vi i branchen ved der også vil være efterspørgsel efter.

De nye regler er klare, og det vil derfor klæde alle at efterleve reglerne. Det er også en konkurrenceparameter, at alle overholder loven – akkurat som det gælder i forhold til overenskomster, arbejdsmiljø og skatbetaling.

Umiddelbart er det selvfølgelig dyrere at nyttiggøre end bare at smide affaldet fra sig eller køre det ned i en blød markvej. Men det er som nævnt ikke et særlig kønt syn, og dernæst er der reelt tale om et stort ressourcespild ved at gøre det på den måde.

Jeg synes desværre, at der alt for længe er blevet set mellem fingrene i forhold til bortskaffelse af disse gode materialer uden behandling og nedknusning. Der forestår derfor både i bygge- og anlægsbranchen og i mange kommuner en vigtig opgave i at opdrage hinanden væk fra de kedelige bortskaffelsesoperationer, der desværre alt for ofte skæmmer miljøet.

Blandt branchens professionelle, som jeg selv er en del af som miljø- og kvalitetschef i RGS90, er alle bekendt med miljøbeskyttelsesloven og med affaldsbekendtgørelsen. De fleste er også bekendt med det såkaldte affaldshierarki, som er en prioriteret rækkefølge for, hvordan vi miljømæssigt bedst håndterer affald efter fx renoveringsopgaver. Og det er naturligvis bedre at forebygge end at helbrede, og det er også at foretrække, hvis affald kan nyttiggøres i stedet for at blive bortskaffet.

I affaldshierakiet ser rækkefølgen derfor ud som så:

  • Affaldsforebyggelse
  • Forberedelse med henblik på genbrug
  • Genanvendelse
  • Anden nyttiggørelse
  • Bortskaffelse

Når vi derfor taler om mursten, tegl og beton taler vi om materialer, hvor udfordringen er at nyttiggøre fremfor at bortskaffe. Med præciseringen får vi forhåbentlig en øget reel nyttiggørelse af det genanvendelige bygge- og anlægsaffald – og der er nu fra myndighedernes side også skabt et bedre grundlag for en effektiv opfølgning over for de ulovlige disponeringer.

Og så er der jo den krølle, at genanvendelse som fx brug af gamle mursten er endnu et trin op i affaldshierakiet, og det er da ønskeligt, at vi fremover kommer til at se meget mere af den slags, som vi kender fra den succes, som virksomheden ”Gamle Mursten” har vist os som en farbar vej.

 

Dette blogindlæg er tidligere udgivet på renoveringpaadagsordenen.dk. Denne platform er nedlagt, hvorfor indlægget er genudgivet på bygherreforeningen.dk, der tidligere har varetaget driften heraf.

Nyheden er skrevet af

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev