Få overblikket over din skolerenovering via nyt evalueringsværktøj - Bygherreforeningen

Blog -

20/09/2017

Få overblikket over din skolerenovering via nyt evalueringsværktøj

Blogindlæg skrevet af: Marlene Bugge Larsen, projektleder, Gate21

 

Det forsøger projektet ”Skolerenovering i en helhed”, hvor private og offentlige partnere i samarbejde udvikler helhedsorienterede testløsninger, som demonstreres i fire lokaler på Skovlunde Skole Nord i Ballerup Kommune. De helhedsorienterede løsninger kigger på alle facetter af en renovering; såsom temperatur, luft, lys og lyd, skolebørnene og lærernes adfærd, energimæssige forhold, drifts- og vedligeholdsmæssige perspektiver samt totaløkonomiske vurderinger.

Projektets partnere udvikler sideløbende med de faktiske tests på skolen et evalueringsværktøj, som har til formål at hjælpe kommuner og rådgivere med at træffe de mest hensigtsmæssige beslutninger, når en skole skal renoveres helhedsorienteret.

 

Et værktøj der skaber overblik over renoveringen
Formålet med evalueringsværktøjet er at skabe bevidsthed hos bygherrerne (kommunerne) om, hvilke elementer, der indgår i en helhedsorienteret renovering. Samtidig sætter værktøjet fokus på, at renoveringen og de valgte løsninger ikke spænder ben for nye renoveringstiltag på længere sigt.

Evalueringsværktøjet bidrager også til at opnå indblik i bygningen og skabe overblik over renoveringsopgaven. Overblikket er ikke kun væsentligt i forhold til valg af løsninger, men også i forhold til at sikre, at entreprenører og leverandører bliver inddraget tidligt i processen, hvilket i projektets case, Skovlunde Skole Nord, er sket med udgangspunkt i en OPI-aftale. Værktøjet synliggør således også værdien ved tværgående samarbejde, både på tværs af afdelinger internt i kommunen og i offentlig-private samarbejder.

Ventilationsloft – også kaldet siveloft eller fortrængningsloft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et værktøj der evaluerer løsninger og oplevet værdi
Evalueringsværktøjet skal som udgangspunkt gøre bygherren i stand til at stille krav til, måle på og evaluere de valgte løsningers performance efter gennemført renovering. Værktøjet kan dog ligeledes anvendes som dialogværktøj i den tidlige fase med henblik på at synliggøre den givne skoles behov og til- og fravalg i forbindelse med valg af løsninger. Til- og fravalg kan blandt andet skyldes bygningens funktionalitet eller de økonomiske rammer.

Ved at bruge evalueringsværktøjet får bygherren en systematisk gennemgang og evaluering af forskellige indbyrdes afhængige forhold, herunder eksempelvis indeklima, fagligt læringsmiljø, trivsel, brugerinvolvering, energi og økonomi. For at få en helhedsorienteret renovering vurderer evalueringsværktøjet ikke kun løsningernes tekniske performance, men også brugernes konkrete oplevelser af de enkelte løsninger. Det skal bidrage til at sikre, at brugernes oplevede behov og ønsker, såvel som faktiske målinger og beregninger, indarbejdes i bygherrens og skolens overvejelser og valg af løsninger.

 

Et værktøj der belyser sammenhæng mellem teknik og adfærd
Evalueringsværktøjet stiller også skarpt på sammenhængen mellem adfærd og teknik, hvilket er vigtigt for at sikre en bedre kobling mellem bygningens primære funktion og de løsninger, man vælger. Derfor sætter evalueringsværktøjet fokus på, at der tidligt i projektet skabes dialog mellem brugerne af bygningen og dem, der har de nødvendige tekniske kompetencer, således det er muligt at udarbejde løsninger med en helhedsorienteret integrering af drift, vedligeholdelse, pædagogiske ønsker, brugeradfærd og teknik.

 

Et værktøj der kommunikerer værditilførsel
Erfaringen fra projektet Skolerenovering i en helhed i Skovlunde er, at det er vigtigt at gøre renoveringen konkret og håndgribelig, dette både i forhold til valg af specifikke løsninger, men også i forhold til fastsættelse af hvornår de enkelte løsninger skal implementeres. Samtidig er det essentielt med en værdifuld aflevering af byggeriet og synliggørelse af den værditilførsel, som renoveringen har medført. Evalueringsværktøjet er i denne sammenhæng et nyttigt redskab til at kommunikere og italesætte denne værditilførsel og sikre en skolerenovering, som opfylder både tekniske målsætninger og brugernes behov.

 

Om Skolerenovering i en Helhed

Projektet arbejder for at skabe det bedst mulige indeklima for elever og lærere i den danske folkeskole for at forbedre trivsel og lærings- og arbejdsmiljø.

Projektet vil gøre op med renoveringer af skoler med ensidigt fokus på eksempelvis et nyt ventilationsanlæg. I stedet undersøger projektet, hvordan teknologier, der løser forskellige indeklimaudfordringer som eksempelvis lys, lyd og luft, kan hænge sammen, og hvordan et driftsystem kan bidrage til at styre indeklima og energiforbrug.

Projektet er støttet af EUDP (Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram).

 

Partnere i projektet er: AI, Airmaster, Ballerup Kommune, COWI, Danmarks Lærerforening, Frederiksberg Kommune, Green Building Council, Saint Gobain Gyproc, SBI/AAU, Schneider Electric, TEKMA, WindowMaster, Zumtobel og Gate 21 (projektleder).

Kommentarer

Hej Malene
Spændende og godt initiativ, som jeg ser frem til at høre mere om. Der er ingen tvivl om at det næste store skridt på renoveringsområdet bliver skoler og daginstitutioner. Og her mangler værktøjer der kan konkretisere potentielle indsatsområder og value-for-money. Molio har netop, sammen med bl.a. Geo Clausen fra DTU, udviklet et kursus som netop fokuserer på indikatorer og problemløsning. Det er særligt aktuelt i forbindelse med de kraftigt skærpede regler der trådte i kraft 1. juli 2017, Det kunne være spændende at have jeres resultater med på kurset når de foreligger.

Du kan læse mere om vores ny-udviklede kursus her: https://molio.dk/kurser/kursuskategorier/handling/vis/produkter/produkt/indeklima-i-skoler-og-daginstitutioner/

Med venlig hilsen
Bo Riisbjerg Thomsen
Udviklingskonsulent, Molio

 

Dette blogindlæg er tidligere udgivet på renoveringpaadagsordenen.dk. Denne platform er nedlagt, hvorfor indlægget er genudgivet på bygherreforeningen.dk, der tidligere har varetaget driften heraf.

 

 

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

maj
28
Byggeriets aftaler

YBL18: Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab

Dette kursus giver dig indsigt i ‘Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab’, YBL18. For hvilken betydning har ydelsesbeskrivelsen for dig som bygherre? Hvordan sikrer du at få de rette ydelser til opgaven, og hvordan kan du...

maj
30
Medlemsmøde

Bygherrefestival 2024

Tilmeld dig en dag, hvor du kan blive inspireret, netværke og få nye faglige perspektiver. Til Bygherreforeningens festival samler vi medlemmerne til en faglig festdag for professionelle bygherrer. Her kan du opleve tankevækkende oplæg og...

maj
30
Medlemsmøde

Bygherreforeningens 25-års jubilæum!

I år har Bygherreforeningen 25-års jubilæum. Vi afholder derfor en festlig fejring heraf i forlængelse af vores årlige medlemsfestival. Jubilæumsfejringen er åben for alle i branchen. Vi glæder os til at se dig!

jun
4
Velfærdsbyggeri

Sådan bygger vi verdens bedste plejebolig

Plejeboligbyggeri er en kompleks størrelse, både fordi boliger og fællesarealer skal fungere for hjem og arbejdsplads, men også fordi plejeboligbyggeri er omfattet af meget lovgivning. Den stigende kompleksitet i byggeriet kombineret med en voksende andel...

jun
11
Bæredygtighed

Morgenmøde: Nye krav om selektiv nedrivning

Fra 1. juli bliver bygherrer og nedrivere underlagt flere krav, når de totalnedriver bygninger på 250 kvadratmeter eller mere. Men ved du nok om selektiv nedrivning og ressourcekortlægning? Og er du klar til at håndtere...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev