Blog -

02/03/2015

Fem gode eksempler: Renovering, der skaber værdi og innovation

Blogindlæg skrevet af: Thomas Waras Brogren

 

God, værdiskabende renovering kræver innovation, nytænkning og evnen til at se muligheder. Gør vi det, opstår der skævheder og løsninger, som vi ikke ville have skabt, hvis vi skulle starte forfra på en flad mark. Det kan f.eks. være som en miljørigtig genanvendelse af de energiressourcer, der er bundet i de eksisterende konstruktioner, som samtidig skaber livskvalitet og udvider vores opfattelse af hvordan en bolig skal se ud. Der findes mange gode eksempler på god, bæredygtig renovering. Her er fem:

 

savon

 

 

 

 

 

 

 

Bo i sæbefabrikken

I dette projekt, Savonnerie Heymans boligkompleks, i Bruxelles har tegnestuen MDW Architects omdannet en gammel sæbefabrik til bæredygtige boliger, hvor det nøgterne er blevet supplerer med det skæve.

Læs mere om Savonnerie Heymans boligkompleks

(Foto: Savonnerie Heymans, MDW Architects, fotograf Filip Dujardin)

 

Fra lighed til mangfoldighed i Vancouver

Vores samfund udvikler sig hele tiden. I efterkrigstiden var byggebranchens største udfordring at skabe tag over hovedet til en fornuftigt pris for så mange som muligt og så hurtigt som muligt. Den opgave blev mange steder løst rigtigt godt, men det var som om, der manglede noget i det modernistiske boligideal. I vores tid er den store udfordring at skabe variation og medmenneskelige rum, så vi kan skabe plads til mangfoldighed frem for ensretning. I Vancouver arbejder de med at give udsatte boligområder en menneskelig og individuel skala.

Læs mere om boligerne i Vancouver

(Foto: Xelcise)

 

Skærmbillede_030215_050304_PM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når der ikke skal gøres noget

Renovering kræver evnen og de faglige kvalifikationer til at beskrive et steds særlige karakter, muligheder og udfordringer. Det kræver, man er åben og ikke kommer med en færdig dagsorden, inden arbejdet starter. Nogle gange vil en analyse af det eksisterende endda betyde, at der slet ikke skal ændres noget. Sådan var det for denne plads i Bordeux i Frankrig, hvor arkitekterne Anne Lacaton & Jean-Philippe Vassal efter endt analyse konkluderede, at pladsen fungerede fint, som den var.

Et dansk eksempel er Værnedamsvej i København/Frederiksberg, hvor energiske politikere for nylig ønskede at forny gaden og derfor satte et stort analysearbejde i gang, men gaden fungerer allerede godt med sin egen blanding af butiksliv, lokale beboere og trafikanter, der tager hensyn til hinanden. Det samme som tilfældet med pladsen i Bordeaux.

Læs mere om pladsen i Bordeaux

(Foto: Lacaton & Vassal)

 

 

Stedspecifik og usentimental

Langt størstedelen af vores bygninger herhjemme er fra perioden efter andens verdenskrig. Det er udviklingen af disse bygninger, der er en af vor tids mest spændende udfordringer. Der blev i sin tid skab fornuftige boliger for rigtigt mange mennesker ved at anvende modulprojekterede elementer og industrialiserede byggeprocesser.  Når vi skal energirenovere og forny disse områder, er det vigtigt, at det sker uden at prøve at idyllisere eller arbejde efter arkitekturidealer fra en svunden tid.

Park Hill Housing, Sheffield i England er et inspirerende eksempel på, hvordan vi med nye elementer, der er tilpassede præcist til dette sted, kan forny vores boligområder, uden at vi bliver sentimentale. Projektet skaber mere dagslys i boligerne og gode rammer for at mere liv mellem husene.

Læs mere om Park Hill Housing

(Foto: Daniel Hopkinson)

 

Skærmbillede_030215_051504_PM

 

 

 

 

 

 

 

 

Lad ikke patienten dø

Husene fra før anden verdenskrig har ofte gode materialer, der patinerer smukt og fine detaljer udført af håndværkere. Alt dette giver stadig en god varm følelse af nærvær og livskvalitet. I disse opgaver er det udfordringen at undgå, at man ikke står bagefter og tænker: Operationen lykkedes – men patienten døde. Det kræver nænsomme og kloge løsninger, når disse bygninger skal føres ind i vores egen tid på en god måde, hvor værdierne fastholdes. Også i arbejdet med fredede og bevaringsværdige bygninger, kan vi bidrage til at skabe et bæredygtigt samfund ved finde tilpassede løsninger, der sparer på energien og ved at skabe lige muligheder for alle ved at arbejde systematisk med universelt design. I dette gamle byhus i Chicago, er der blevet skabt attraktive boliger, samtidigt med at projektet et blevet certificeret for ressourcebevidsthed.

Læs mere om byhuset i Chicago

(Foto: Chicago Housing Authority)

 


Thomas Waras Brogren er arkitekt MAA med speciale i renovering hos Gottlieb Paludan Arkitekter og underviser på Arkitektforeningens kursus Renovering – værdi, strategi og virkemidler. Kurset finder sted den 24-25 marts i Arkitekternes Hus i København. Kurset giver deltagerne teoretiske input, konkrete redskaber og hands-on-erfaringer med at håndtere komplekse værdisætninger, strategiske målsætninger og procesplanlægning for et renoveringsprojekt. Læs mere her

 

Dette blogindlæg er tidligere udgivet på renoveringpaadagsordenen.dk. Denne platform er nedlagt, hvorfor indlægget er genudgivet på bygherreforeningen.dk, der tidligere har varetaget driften heraf.

Aktuelt

Psykologisk sikkerhed kan gøre at fejl opdages i tide

Fejl og misforståelser kan koste dyrt på bygge- og anlægsprojekter, både i forhold til tid, økonomi, image og samarbejde, og jo senere fejlene kommer på bordet, desto dyrere risikerer de at blive. Bl.a. derfor vinder nye samarbejdsformer frem, som skaber bedre rammer for medarbejdernes psykologiske sikkerhed, hvor der fx er plads til at indrømme fejl uden at blive dømt eller udstødt. Til en workshop i Samarbejdsløftet i marts blev det tydeligt, at begrebet ikke kun er relevant i en snæver byggepladskontekst, men lige så vigtigt for bygherrerne på ledelsesgangene.
12/04/2024/af Sussi Hansen

Kommuner mangler redskaber til bæredygtig byudvikling

Kommunerne sidder med en væsentlig nøgle til bæredygtig udvikling: Det hele starter med planlægningen af hvad, hvor og hvordan, der skal bygges. Men de mangler redskaber og hjemmel i planloven til at stille krav til private bygherrer og ejendomsudviklere. Det viser en ny undersøgelse igangsat af Arkitektforeningen i regi af ”Strateginetværket for bæredygtigt byggeri”. Undersøgelsen kommer også med en række konkrete anbefalinger til politikerne.
10/04/2024/af Andreas Holst-Olesen

Bygherreprisen 2024 sætter fokus på den eksperimenterende og nytænkende bygherre

Nu er der åbent for indstillinger til Bygherreprisen 2024, der i år stiller skarpt på den eksperimenterende og nytænkende bygherre. Med de udfordringer vores samfund og verden står overfor, søger vi i år bygherrer som har lysten, modet og evnen til at eksperimentere og nytænke deres tilgange til byggeri for at dække nye behov og håndtere fremtidens udfordringer inden for bl.a. klimasikring, bæredygtighed og fx ressourceknaphed. Prisen uddeles sammen med Boligfonden Kuben i samarbejde med Licitationen.
05/04/2024/af Sussi Hansen

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

[av_custom_masonry_entries 0_pos_post='' 1_pos_post='' 2_pos_post='' 3_pos_post='' post_terms='Kursusemne,48,50,58,56,57,51,54,49,59,52,63,55' nr_posts='3' nr_off_posts='' post_order='ASC' grid_layout='without_top' top_image='http://bygherreforeningen.kathlab.dk/wp-content/uploads/2018/06/Overblik-over-ændringer-i-AB.jpg' attachment='2544' attachment_size='full' masonry_filter='hide' av_uid='av-jia0oanc' custom_class='']

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev