Fem gode råd til bygherren om udfordringer og handlemuligheder i et varmt byggemarked - Bygherreforeningen

Nyhed -

09/09/2021

Fem gode råd til bygherren om udfordringer og handlemuligheder i et varmt byggemarked

I 2014 udgav Bygherreforeningen en rapport om bygherrens handlemuligheder i et vanskeligt byg-gemarked. Rapportens anbefalinger er stadig aktuelle og relevante i det nuværende marked – du kan læse de overordnede anbefalinger og finde link til hele rapporten her.

Der er ved at vise sig tegn på en vis ophedning af byggemarkedet. Der er lang leveringstid på visse byggematerialer, faglært arbejdskraft er stærkt efterspurgt og priserne stiger – på både materialer og opgaveløsning.

Derfor er der god grund til at tænke sig godt om som bygherre. Bygherreforeningen udgav i 2014 en rapport om bygherrens udfordringer og handlemuligheder i et vanskeligt byggemarked, og anbefalingerne til bygherrerne er stadig relevante.

Du kan se de fem overordnede anbefalinger til, hvad bygherrerne kan gøre enkeltvis på projekt-niveau nedenfor. Desuden gives der i rapporten anbefalinger til bygherrernes indsats som kollektiv på samfundsniveau og indsatser fra myndighederne og fra politisk hold.

Anvend en udbudsstrategi og skab fælles markedsudvikling

 • Anvend projektspecifik udbudsstrategi
 • Lav markedsundersøgelser for at vælge den rigtige udbudsstrategi – både ift. bydende og ift. samtidighed med andre bygherrers udbud
 • Brug bygbart og entydigt udbudsmateriale efter standardiseret struktur – samt fokus på de bydendes tilbudsomkostninger og tidsforbrug
 • Gør det tydeligt, på hvilke områder entreprenøren kan komme med input til projektet inden opstart – indtænk muligheder for tidlig involvering af entreprenører og projektoptimering for optimal udnyttelse af kompetencer og placering af risiko

Arbejd aktivt med risiko og skab nye muligheder ift. udbuds- og konkurrenceregler

 • Fokusér på at placere risikoen hos dem, der aktivt kan påvirke og håndtere den – og arbejd selv med at reducere risikoen
 • Afdæk risikoområder på forhånd, og undersøg alternativer med henblik på at reducere risikoen (herunder også forhold som betaling, garantistillelse og tvisteløsning)
 • Lav tydelig fordeling af risiko i udbudsmateriale (eller lad fordelingen være del af en senere optimeringsproces)

Synliggør projektpipeline, og markedsfør den aktivt internationalt

 • Læg egen pipeline på web (på engelsk)
 • Informér om udbudsproces i god tid og meld ud så tidligt som muligt, hvis der sker ændringer
 • Hold orienteringsmøder om projekterne inden udbud – særligt hvis der er behov for at styrke holddannelsen og dermed de tilbud, der kommer ind

Kommunikér internationalt og standardiseret mht. sprog og udbudsmateriale

 • Udsend udbudsmateriale og tilhørende vejledningsmateriale på engelsk
 • Overvej om/hvor det giver mening med engelsk som projektsprog og marker tydeligt, hvad gælder (kontrakt, normer, standarder)
 • Lav en kommunikationsstrategi for projektet

Oprust på kompetencer

 • Anvend budgettering, tidsplanlægning og risikostyring (budgetstyring)
 • Overvej projektoptimering (value engineering/management)
 • Bedre byggestyring/-koordinering (construction management, contract management)

 

Du finder rapporten her

Nyheden er skrevet af Andreas Holst-Olesen - 9/9 - 2021

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

maj
28
Byggeriets aftaler

YBL18: Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab

Dette kursus giver dig indsigt i ‘Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab’, YBL18. For hvilken betydning har ydelsesbeskrivelsen for dig som bygherre? Hvordan sikrer du at få de rette ydelser til opgaven, og hvordan kan du...

maj
30
Medlemsmøde

Bygherrefestival 2024

Tilmeld dig en dag, hvor du kan blive inspireret, netværke og få nye faglige perspektiver. Til Bygherreforeningens festival samler vi medlemmerne til en faglig festdag for professionelle bygherrer. Her kan du opleve tankevækkende oplæg og...

maj
30
Medlemsmøde

Bygherreforeningens 25-års jubilæum!

I år har Bygherreforeningen 25-års jubilæum. Vi afholder derfor en festlig fejring heraf i forlængelse af vores årlige medlemsfestival. Jubilæumsfejringen er åben for alle i branchen. Vi glæder os til at se dig!

jun
4
Velfærdsbyggeri

Sådan bygger vi verdens bedste plejebolig

Plejeboligbyggeri er en kompleks størrelse, både fordi boliger og fællesarealer skal fungere for hjem og arbejdsplads, men også fordi plejeboligbyggeri er omfattet af meget lovgivning. Den stigende kompleksitet i byggeriet kombineret med en voksende andel...

jun
11
Bæredygtighed

Morgenmøde: Nye krav om selektiv nedrivning

Fra 1. juli bliver bygherrer og nedrivere underlagt flere krav, når de totalnedriver bygninger på 250 kvadratmeter eller mere. Men ved du nok om selektiv nedrivning og ressourcekortlægning? Og er du klar til at håndtere...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev