Nyhed -

09/09/2021

Fem gode råd til bygherren om udfordringer og handlemuligheder i et varmt byggemarked

I 2014 udgav Bygherreforeningen en rapport om bygherrens handlemuligheder i et vanskeligt byg-gemarked. Rapportens anbefalinger er stadig aktuelle og relevante i det nuværende marked – du kan læse de overordnede anbefalinger og finde link til hele rapporten her.

Der er ved at vise sig tegn på en vis ophedning af byggemarkedet. Der er lang leveringstid på visse byggematerialer, faglært arbejdskraft er stærkt efterspurgt og priserne stiger – på både materialer og opgaveløsning.

Derfor er der god grund til at tænke sig godt om som bygherre. Bygherreforeningen udgav i 2014 en rapport om bygherrens udfordringer og handlemuligheder i et vanskeligt byggemarked, og anbefalingerne til bygherrerne er stadig relevante.

Du kan se de fem overordnede anbefalinger til, hvad bygherrerne kan gøre enkeltvis på projekt-niveau nedenfor. Desuden gives der i rapporten anbefalinger til bygherrernes indsats som kollektiv på samfundsniveau og indsatser fra myndighederne og fra politisk hold.

Anvend en udbudsstrategi og skab fælles markedsudvikling

 • Anvend projektspecifik udbudsstrategi
 • Lav markedsundersøgelser for at vælge den rigtige udbudsstrategi – både ift. bydende og ift. samtidighed med andre bygherrers udbud
 • Brug bygbart og entydigt udbudsmateriale efter standardiseret struktur – samt fokus på de bydendes tilbudsomkostninger og tidsforbrug
 • Gør det tydeligt, på hvilke områder entreprenøren kan komme med input til projektet inden opstart – indtænk muligheder for tidlig involvering af entreprenører og projektoptimering for optimal udnyttelse af kompetencer og placering af risiko

Arbejd aktivt med risiko og skab nye muligheder ift. udbuds- og konkurrenceregler

 • Fokusér på at placere risikoen hos dem, der aktivt kan påvirke og håndtere den – og arbejd selv med at reducere risikoen
 • Afdæk risikoområder på forhånd, og undersøg alternativer med henblik på at reducere risikoen (herunder også forhold som betaling, garantistillelse og tvisteløsning)
 • Lav tydelig fordeling af risiko i udbudsmateriale (eller lad fordelingen være del af en senere optimeringsproces)

Synliggør projektpipeline, og markedsfør den aktivt internationalt

 • Læg egen pipeline på web (på engelsk)
 • Informér om udbudsproces i god tid og meld ud så tidligt som muligt, hvis der sker ændringer
 • Hold orienteringsmøder om projekterne inden udbud – særligt hvis der er behov for at styrke holddannelsen og dermed de tilbud, der kommer ind

Kommunikér internationalt og standardiseret mht. sprog og udbudsmateriale

 • Udsend udbudsmateriale og tilhørende vejledningsmateriale på engelsk
 • Overvej om/hvor det giver mening med engelsk som projektsprog og marker tydeligt, hvad gælder (kontrakt, normer, standarder)
 • Lav en kommunikationsstrategi for projektet

Oprust på kompetencer

 • Anvend budgettering, tidsplanlægning og risikostyring (budgetstyring)
 • Overvej projektoptimering (value engineering/management)
 • Bedre byggestyring/-koordinering (construction management, contract management)

 

Du finder rapporten her

Nyheden er skrevet af Andreas Holst-Olesen - 9/9 - 2021

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

 • 5
  december
  Byggeriets aftaler - København

  YBL18 – Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab

  Dette kursus giver dig indsigt i ‘Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab’, YBL18. For hvilken betydning har ydelsesbeskrivelsen for dig som bygherre? Hvordan sikrer du at få de rette ydelser til…

 • 6
  december
  Byggeriets aftaler - Charlottehaven

  ABR18: Bygherrens samarbejde med rådgiver

  Bliv klædt på til at navigere sikkert i ABR18. På dette kursus gennemgår vi ABR18 med særligt fokus på bygherrens perspektiv i såvel kontraheringsfasen, som i projekterings- og udførelsesfasen og…

 • 28
  februar
  Byggeri, drift og anlæg - København

  Brug Drift Byg 2024

  Kan vi opfylde behovene i vores eksisterende portefølje gennem transformation og optimeret drift, eller skal vi bygge nyt? Og når vi transformerer eller bygger nyt, hvordan får vi så planlagt…

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev