Blog -

23/05/2019

Flere energirenoveringer er en del af en større grøn bæredygtighedsdagsorden

Blogindlæg skrevet af: Michael H. Nielsen, Direktør, Dansk Byggeri

 

I Dansk Byggeri har vi netop offentliggjort en ny samlet politik for bæredygtighed med 19 konkrete forslag, som politikerne kan lade sig inspirere af, når de efter valget skal lave et større grønt forlig. Her spiller energirenovering en stor rolle. I Danmark er vi gode til vedvarende energi, men når det kommer til at spare på energien i bygninger, er investeringerne for små.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klimarådet konkluderer, at energirenovering er en af de absolut billigste og mest effektive veje til, at Danmark bliver klimaneutralt i 2050. Den bedste energi er den, vi ikke bruger. Derfor er det oplagt, at stat, regioner og kommuner går forrest og stiller mål op for energirenovering af de offentlige bygninger, sådan som EU har lagt op til. Men når vi taler om energirenoveringer er det også oplagt – ja ligefrem nødvendigt – at tale om det affald, som kommer af renoveringen. Når bygge- og anlægsbranchen står for 35 pct. af Danmarks affald, er det vigtigt, at vi håndterer det fornuftigt. I Danmark skal vi gøre mere for at fremme og udvikle selektiv nedrivning, så vi kan genbruge og genanvende materialerne i højest mulig kvalitet. Derfor foreslår vi i Dansk Byggeri, at der laves en fælles standard for selektiv nedrivning i Danmark.

Og så skal kommunerne have lov til at renovere mere. I dag er kommunerne ramt af anlægsloftet, der sætter en stopper for nødvendige investeringer. Det skader skolebørn og ældre, der lever med et dårligt indeklima, og det skader klimaet, når en bygning ikke er bæredygtig. Vi foreslår konkret, at der indføres en frivillig bæredygtighedsklasse, at der laves totaløkonomiske vurderinger, som styrker byggeriernes kvalitet og livslængde, samt at kommunerne kan få dispensation for anlægsloftet, hvis de bygger eller renoverer bæredygtigt. Det vil både sikre et velfærds- og grønt bæredygtighedsløft.

Hvis ikke vi ser på alt det, der indgår i en grøn bæredygtig udvikling, som et samlet hele, så går vi glip af de synergier, en samlet bæredygtighedspolitik kan skabe. Vi har brug for flere energirenoveringer og alt det, der følger med!

Læs Dansk Byggeris bæredygtighedspolitik her

 

Dette blogindlæg er tidligere udgivet på renoveringpaadagsordenen.dk. Denne platform er nedlagt, hvorfor indlægget er genudgivet på bygherreforeningen.dk, der tidligere har varetaget driften heraf.

Nyheden er skrevet af

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

 • 8
  februar
  Aftaler - København

  Kursusforløb i AB18-systemet: Entrepriseaftaler

  Tilmeld dig kursusforløbet i AB18-systemet og entrepriseaftaler. Med det samlede kursusforløb får du en god introduktion til entrepriseret set fra bygherrens perspektiv og klædes på til at navigere sikkert i…

 • 8
  februar
  Aftaler - København

  AB18 for bygherrer

  Her får du indsigt i den grundlæggende entrepriseret. Du får en introduktion til AB18 og en gennemgang af aftalesystemet med nedslag i de væsentligste elementer, du særligt skal kende til…

 • 10
  februar
  Aftaler - København

  Den delegerede bygherremodel – mulighederne i det blandede byggeri

  Med en ændring af almenboligloven i januar 2020 blev der skabt bedre mulighed for, at boligorganisationer kan opføre almene boliger i samarbejde med private udviklere. Denne delegerede bygherremodel begynder nu…