• Netværk for Samarbejde og Rådgivningsydelser

Kvaliteten af rådgivningsydelser i byggeriet har været under debat de seneste år, og netop rådgivningsydelser har en central placering i byggeprocessen. I dette netværk diskuterer vi, hvad henholdsvis bygherrer, rådgivere og entreprenører kan gøre for at sikre kvaliteten.

Indhold

Bliv en del af ”Netværk for samarbejde og rådgivningsydelser”. Netværket består af en række deltagere fra bygherre-, rådgiver- og entreprenørvirksomheder, der sammen diskuterer, hvordan branchen kan løfte byggeriets kvalitet, så det følger med den stigende kompleksitet.

Rådgivningsydelser har en central placering i byggeprocessen og vil sammen med byggebranchens evne til at samarbejde få en endnu vigtigere rolle i de kommende år. I ”Netværk for samarbejde og rådgivningsydelser” diskuterer vi netop dette. Vi kigger ind i fremtiden med inspirerende oplæg og deler viden om konkrete erfaringer for at understøtte, at alle aktører i byggeriets værdikæde er klædt på til fremtidens udfordringer og kan løfte i flok.

Netværket er tværfagligt og består af knapt 20 deltagere, der diskuterer aktuelle tendenser og udfordringer i byggeriet. Ved at dele viden på tværs af fagligheder, får du indsigt i, hvad der betyder noget for de involverede parter, og du bliver inspireret til at lave bedre og nye løsninger. I løbet af de sidste to år har netværket bl.a. diskuteret følgende temaer:

 • Bygherrens organisering og prioriteringer for projektet
 • Alternative honorarformer og samarbejdsmodeller
 • Tidlig inddragelse og entreprenørens syn på bygherrens organisering
 • Bygherrens kvalitetssikringsteam
 • Projekteringsledelse – en arkitekt- eller ingeniørdisciplin?
 • Scenarier for byggeri 2035
 • Hvad betyder det nye aftalesystem for fremtidens rådgivningsydelser?
 • Den gode forventningsafstemning
 • Når rådgiverne fusionerer
 • Hvordan ruster arkitekt/rådgivningsvirksomheder sig til fremtidens rådgivning?
 • Transaktionsomkostninger ved indkøb af rådgivning
 • Hvad siger rådgiverne til ABR18 – ny betydning for bygherrer?
 • Økonomistyring og rådgivning
 • Quantity Surveyors – specialister i budgettering, prissætning og økonomistyring

Baggrunden for netværket er et inspirationsoplæg om fremtidens rådgivningsydelser, som Bygherreforeningen udgav i 2017. Netværket har fortsat diskussionerne siden, og hvis du har lyst til at blive en del af netværket, kan du tilmelde dig nu.

Tilmelding og pris

Netværket mødes tre gange årligt, og Prisen for et års deltagelse er 4.500 kr. ex. moms for medlemmer. Hvis du ikke er medlem, er prisen 5.100 kr. ex. moms. Prisen inkluderer tre møder med fuld forplejning (morgenmad, kaffe, frokost og kage).

Projektchef
Lars Bertelsen

lb@bygherreforeningen.dk

Tlf.: 6174 2233

Kurser og arrangementer relateret til emnet

 • 11
  marts
  Drift - Online

  Hvordan skaber vi attraktive seniorboliger og bofællesskaber?

  Interessen for seniorboliger og bofællesskaber stiger stødt, og stadig flere efterspørger boligformer med mere eller mindre forpligtende fællesskaber. Men hvilke konkrete behov skal boligformen understøtte, hvordan kan de fysiske rammer…

 • 15
  marts
  Aftaler - Online

  Konflikthåndtering, mediation og mægling

  På denne online kursusdag sætter vi fokus på, hvordan du som bygherre kan arbejde aktivt med at forebygge og løse konflikter i byggeprojekter. Med AB18-systemet har vi fået nye muligheder…

 • 16
  marts
  Drift - Online

  Ledningsarbejder og gæsteprincippet

  Udgifter til ledningsarbejder kan være en ubehagelig overraskelse i et byggeprojekt, især hvis der ikke er taget højde for det i anlægsbudgettet. På dette online kursus får du overblik over…