• Netværk for samarbejde og rådgivningsydelser

Kvaliteten af rådgivningsydelser i byggeriet har været under debat de seneste år, og netop rådgivningsydelser har en central placering i byggeprocessen. I dette netværk diskuterer vi, hvad henholdsvis bygherrer, rådgivere og entreprenører kan gøre for at sikre kvaliteten.

Formål

Rådgivningsydelser har en central placering i byggeprocessen og vil sammen med byggebranchens evne til at samarbejde få en endnu vigtigere rolle i de kommende år. I Netværk for samarbejde og rådgivningsydelser diskuterer vi netop dette. Vi kigger ind i fremtiden med inspirerende oplæg og deler viden om konkrete erfaringer for at understøtte, at alle aktører i byggeriets værdikæde er klædt på til fremtidens udfordringer og kan løfte i flok.

Målgruppe

Netværket består af en række deltagere med forskellige faglige baggrunde, der sammen diskuterer, hvordan branchen kan løfte byggeriets kvalitet, så det følger med den stigende kompleksitet. Netværket er tværfagligt og består af knapt 20 deltagere såsom offentlige og private bygherrer, bygherrerådgivere, arkitekter og ingeniører.

Temaer

Netværkets deltagere diskuterer aktuelle tendenser og udfordringer i byggeriet. Ved at dele viden på tværs af fagligheder sætter vi fokus på, hvad det betyder for de involverede parter og inspirerer hinanden til at lave fælles og bedre løsninger. Netværket har bl.a. diskuteret følgende temaer:

 • Bygherrens organisering og prioriteringer for projektet
 • Tidlig inddragelse og entreprenørens syn på bygherrens organisering
 • Bygherrens kvalitetssikringsteam
 • Projekteringsledelse – en arkitekt- eller ingeniørdisciplin?
 • Scenarier for byggeri 2035
 • Hvad betyder det nye aftalesystem for fremtidens rådgivningsydelser?
 • Den gode forventningsafstemning
 • Når rådgiverne fusionerer
 • Transaktionsomkostninger ved indkøb af rådgivning
 • Quantity Surveyors – specialister i budgettering, prissætning og økonomistyring
 • Bulding Back Better: Hvordan skubber vi byggeriet i en bæredygtig retning?
 • Grundlaget for gode projekter – hvordan styrer man efter økonomi og kontrakter?
 • Nye forretningsmodeller og kunden i centrum
 • Diversitet og generation Z – fremtidens medarbejdere og samarbejdspartnere

Tid og sted

Netværket mødes tre gange årligt, og der er fuld forplejning på hvert møde. Møderne er heldagsmøder (10.00-16.00) og afholdes hos Bygherreforeningen.

Pris for deltagelse

Prisen for et års deltagelse er 4.500 kr. ex. moms for medlemmer. Hvis du ikke er medlem, er prisen 5.100 kr. ex. moms.

Projektchef
Lars Bertelsen

lb@bygherreforeningen.dk

Tlf.: 6174 2233

Kurser og arrangementer relateret til emnet