Fremtidens byggefolk tænker cirkulært - Bygherreforeningen

Blog -

14/12/2015

Fremtidens byggefolk tænker cirkulært

 Blogindlæg skrevet af: Graves Simonsen, projektchef i Bygherreforeningen

 

I den lineære proces taber byggeriets aktører fornemmelsen af at være en del af en kontinuitet. Den enkelte aktør slipper derved uundgåeligt noget af ansvaret for kvaliteten i resultaterne, og for at der ikke sker tab undervejs. Rådgiveren, entreprenøren eller håndværkeren mister fornemmelsen for den successive værdiskabelse, som et byggeri eller anlægsarbejde repræsenterer. Og der kommer den cirkulære procesforståelse ind i billedet.

Noget er heldigvis ved at ske. I takt med at bæredygtighed og cirkulær økonomi vinder indpas i byggeriets dagsorden, bliver det mere og mere udbredt blandt forskere, beslutningstagere og praktikere at opfatte byggeriet som en uafsluttet, cirkulær proces. Den cirkulære procesforståelse inddrager alle aspekter i de beslutninger, der er nødvendige for at skabe og drifte bæredygtige bygninger og anlæg. Brugere og driftsfolk er med fra starten, og alle involverede får som et selvstændigt mål at vælge materialer og løsninger, der er holdbare og kan recirkuleres efter endt brug eller funktion. Naturens ressourcer behandles med større respekt og der tænkes i, hvordan de i princippet kan indgå i en uendelig kæde af anvendelser.

 

Den cirkulære byggeproces sikrer bæredygtigheden

Den cirkulære byggeproces sikrer bæredygtigheden

 

Den cirkulære procesforståelse bygger grundlæggende på naturens egne mekanismer. Før det moderne forbrugssamfund for alvor tog over, arbejdede de fleste brancher i pagt og balance med naturens ressourcer. Respekten for, at der også skal være ressourcer til rådighed for kommende generationer, har således helt frem til moderne tid været menneskets naturlige udgangspunkt.

Cirkulariteten i forhold til anvendelse af materialeressource er velbeskrevet i forskellige konceptuelle sammenhænge som fx Cradle2Cradle. Metoden definerer et modsvar til den moderne tids opfattelse af byggeri som brug-og-smid-væk, og anviser veje til en ny designkultur, hvor ressourcer cirkulerer og regenererer. Med italesættelsen af den cirkulære økonomi kommer der nye vitaminer til den økonomiske dimension af bæredygtighed. Det vil på sigt afspejle sig som godt købmandskab i bygge- og ejendomsmarkedet, og samtidigt stille krav til nye finansielle værdiansættelser og produkter.

Tilbage står så at få gearet byggeriets sociale dimension, så den cirkulære proces kan fuldendes. Initiativer som Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, og en stadig stigende grad af CSR i virksomhederne, er skridt i retning heraf. Der ligger imidlertid fortsat en stor opgave hos de byggefaglige uddannelser og efteruddannelsestilbud i at ’opdrage’ fremtidens håndværkere, planlæggere, rådgivere og bygherrer i den cirkulære procesforståelse, og en forpligtelse hos byggesektorens virksomheder at efterspørge denne kompetence i rekrutteringen.

Arkitekten, designeren eller planlæggeren skal sammen med bygherren inddrage nuværende eller kommende brugere og driftsansvarlige i de allertidligste beslutninger, leverandøren skal sikre at markedet består af holdbare og re-cirkulærbare materialer og løsninger, rådgiveren og den udførende skal sikre at kvaliteten i byggeriet optimeres, at værdiskabelsen ikke tabes undervejs i bygeprocessen og at driftspersonalet har det bedst mulige grundlag for at ressourceoptimere den efterfølgende drift – i en i princippet uendelig cyklus.

Læs også om: Vinterakademiet, der er et af de kommende uddannelsesinitiativer om cirkulær økonomi i byggeriet.

 

Dette blogindlæg er tidligere udgivet på renoveringpaadagsordenen.dk. Denne platform er nedlagt, hvorfor indlægget er genudgivet på bygherreforeningen.dk, der tidligere har varetaget driften heraf.

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

maj
28
Byggeriets aftaler

YBL18: Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab

Dette kursus giver dig indsigt i ‘Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab’, YBL18. For hvilken betydning har ydelsesbeskrivelsen for dig som bygherre? Hvordan sikrer du at få de rette ydelser til opgaven, og hvordan kan du...

maj
30
Medlemsmøde

Bygherrefestival 2024

Tilmeld dig en dag, hvor du kan blive inspireret, netværke og få nye faglige perspektiver. Til Bygherreforeningens festival samler vi medlemmerne til en faglig festdag for professionelle bygherrer. Her kan du opleve tankevækkende oplæg og...

maj
30
Medlemsmøde

Bygherreforeningens 25-års jubilæum!

I år har Bygherreforeningen 25-års jubilæum. Vi afholder derfor en festlig fejring heraf i forlængelse af vores årlige medlemsfestival. Jubilæumsfejringen er åben for alle i branchen. Vi glæder os til at se dig!

jun
4
Velfærdsbyggeri

Sådan bygger vi verdens bedste plejebolig

Plejeboligbyggeri er en kompleks størrelse, både fordi boliger og fællesarealer skal fungere for hjem og arbejdsplads, men også fordi plejeboligbyggeri er omfattet af meget lovgivning. Den stigende kompleksitet i byggeriet kombineret med en voksende andel...

jun
11
Bæredygtighed

Morgenmøde: Nye krav om selektiv nedrivning

Fra 1. juli bliver bygherrer og nedrivere underlagt flere krav, når de totalnedriver bygninger på 250 kvadratmeter eller mere. Men ved du nok om selektiv nedrivning og ressourcekortlægning? Og er du klar til at håndtere...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev