4D

Traditionelt har byggeprojekter været repræsenteret i to-dimensionelle tegninger. BIM udvidede repræsentatonen til 3D, de tre rumlige dimensioner bredde, højde og dybde. Det vides ikke hvem der kom på ”dimensionerne” i BIM, men tidsplanlægningen er nu almindeligt kendt som den 4D, og økonomien som 5D. For nyligt er 6D kommet til som bæredygtighed, og 7D som driften. Der er dog ikke enighed om definitionerne endnu.