BAS

Building Automation Systems, BAS er software der styrer varmeanlæg, ventilationsanlæg, køling, solafskærmning, lys, adgangskontrol, brandalarmer mv. i bygninger. I Danmark bruges også betegnelser som CTS (Central TilstandsStyring) IBI (Bygningsautomatik og intelligente installationer)