CDE

Common Data Environment, CDE kan betyde alt lige fra simpel fildeling på det vi i Danmark kalder en projektweb, over løsninger hvor man kan have den interne kommunikation på projektet, og til egentlige BIM servers, hvor samarbejdet foregår i BIM modellerne.