Datamodel

En datamodel er en abstrakt model, som organiserer data objekter, og som standardiserer hvordan de relaterer til hinanden og til den virkelige verdens objekter. Læs mere her: Datamodel