Employers Information Requirements, EIR

EIR er som navnet antyder Bygherrens digitale krav. Det er et begreb i DS/EN ISO 19650 serien.