Informationsniveau

Et konkretiserings- og detaljeringsniveau for en objektbaseret bygningsmodel.