God sammenhæng mellem Roadmap og Social- og Boligstyrelsens arbejde med LCA-krav - Bygherreforeningen

Nyhed -

25/04/2023

God sammenhæng mellem Roadmap og Social- og Boligstyrelsens arbejde med LCA-krav

Strateginetværket og Social- og Boligstyrelsen har for nylig haft drøftelser om nyt Roadmap fra netværkets temagruppe data, LCA og dokumentation. Der er god synergi mellem roadmap og styrelsens arbejde med LCA-krav, mener styrelsen, som ser frem til løbende drøftelser med Strateginetværket.

Den 23. marts drøftede repræsentanter fra Social- og Boligstyrelsen (SBST) og Strateginetværket både Roadmap for udvikling af metode til beregning af bygningers klimabelastning (Roadmap) og Anbefaling om etablering af en fælles national database for bygningers klimabelastning, som er resultatet af arbejdet i Strateginetværkets temagruppe om data, LCA og dokumentation under ledelse af professor Per Heiselberg, BUILD, AAU.

God synergi med styrelsens arbejde med LCA-krav

Chefkonsulent Tine Faarup fra SBST fortæller, at man generelt med interesse læser de rapporter og notater, som styrelsen modtager. Hun roser det store og omfattende arbejde i Roadmap, som hun mener, at kommer rigtig godt omkring LCA-krav mv, herunder beregningsmetode og bygningsmodel.

”Indhold og anbefalinger i Roadmap har en god sammenhæng og synergi med det arbejde og de analyser, styrelsen udfører for tilpasning af LCA-krav. Det er positivt, at Strateginetværkets forslag peger i den samme retning som de indsatser, styrelsen har igangsat og udpeget som vigtige i det videre arbejde,” udtaler Tine Faarup.

Ønsker løbende drøftelser

Hun fortæller videre, at selvom der er dele af Roadmaps forslag, som styrelsen umiddelbart ikke kan arbejde videre med, sætter man pris på, at Strateginetværket tænker nye tanker om, hvordan byggeriet kan udvikle sig. Og man lægger i styrelsen vægt på at være i stadig dialog om resultatet af Strateginetværkets arbejde.

”Styrelsen ser gerne, at der fremadrettet afholdes løbende drøftelser med Strateginetværket om kommende rapporter/notater, ligesom vi lægger vægt på, at der på Koordineringsudvalgsmøder afsættes tid til at gennemgå resultaterne af jeres arbejde,” afslutter Tine Faarup.

Hent roadmap

Temagruppen om data, LCA og dokumentation har udarbejdet Roadmap for udvikling af metode til beregning af bygningers klimabelastning. Udgangspunktet har været at kortlægge, hvilke usikkerheder og risikofaktorer den nuværende beregningsmetode, bygningsmodel og implementeringstilgang giver anledning til.

Publikationen indeholder forslag til udvikling og forbedring af beregningsmetode og vurdering af bygningers klimabelastning i perioden 2025 – 2030, herunder forbedringer der kan indføres i hhv. 2025, 2027 og 2029.

Roadmap for udvikling af metode til beregning af bygningers klimabelastning

 

 

Aktuelt

Brand i Børsen: Tid til omtanke, ikke drastiske konklusioner

Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen, udtrykker dyb medfølelse med Dansk Erhverv, og sender varme tanker til beredskabet, der kæmpede for at slukke branden og sikre området. Han håber på, at vi kan lære af situationen og bruge den tragiske hændelse til at blive klogere på, hvordan vi forebygger ildebrande og ødelæggelser af historiske bygninger. Også i en situation, hvor vi samtidig arbejder med en bæredygtig omstilling af byggeriet.
19/04/2024/af Sofie Meyer

Bofællesskabsudvikler: ”Jeg stiller nogle andre spørgsmål, og prøver at vende tingene lidt på hovedet”

I månedens bygherreportræt kan du møde Tania Nissen, udviklingsdirektør hos Hyllegaard Udvikling en del af Vanaheimr, der bl.a. udvikler stor-bofællesskab og projekter inden for landbrug og energioptimering. Tania er ny i byggebranchen, og med sit blik ude fra, brænder hun for nyskabelse. Hun er optaget af at optimere processer, og så ønsker hun at udfordre de etablerede metoder og tankegangen omkring risiko, profit og samarbejde.
15/04/2024/af Sofie Ullum Jensen

Psykologisk sikkerhed kan gøre at fejl opdages i tide

Fejl og misforståelser kan koste dyrt på bygge- og anlægsprojekter, både i forhold til tid, økonomi, image og samarbejde, og jo senere fejlene kommer på bordet, desto dyrere risikerer de at blive. Bl.a. derfor vinder nye samarbejdsformer frem, som skaber bedre rammer for medarbejdernes psykologiske sikkerhed, hvor der fx er plads til at indrømme fejl uden at blive dømt eller udstødt. Til en workshop i Samarbejdsløftet i marts blev det tydeligt, at begrebet ikke kun er relevant i en snæver byggepladskontekst, men lige så vigtigt for bygherrerne på ledelsesgangene.
12/04/2024/af Sussi Hansen

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

[av_custom_masonry_entries 0_pos_post='' 1_pos_post='' 2_pos_post='' 3_pos_post='' post_terms='Kursusemne,48,50,58,56,57,51,54,49,59,52,63,55' nr_posts='3' nr_off_posts='' post_order='ASC' grid_layout='without_top' top_image='http://bygherreforeningen.kathlab.dk/wp-content/uploads/2018/06/Overblik-over-ændringer-i-AB.jpg' attachment='2544' attachment_size='full' masonry_filter='hide' av_uid='av-jia0oanc' custom_class='']

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev