Nyhed -

25/04/2023

God sammenhæng mellem Roadmap og Social- og Boligstyrelsens arbejde med LCA-krav

Strateginetværket og Social- og Boligstyrelsen har for nylig haft drøftelser om nyt Roadmap fra netværkets temagruppe data, LCA og dokumentation. Der er god synergi mellem roadmap og styrelsens arbejde med LCA-krav, mener styrelsen, som ser frem til løbende drøftelser med Strateginetværket.

Den 23. marts drøftede repræsentanter fra Social- og Boligstyrelsen (SBST) og Strateginetværket både Roadmap for udvikling af metode til beregning af bygningers klimabelastning (Roadmap) og Anbefaling om etablering af en fælles national database for bygningers klimabelastning, som er resultatet af arbejdet i Strateginetværkets temagruppe om data, LCA og dokumentation under ledelse af professor Per Heiselberg, BUILD, AAU.

God synergi med styrelsens arbejde med LCA-krav

Chefkonsulent Tine Faarup fra SBST fortæller, at man generelt med interesse læser de rapporter og notater, som styrelsen modtager. Hun roser det store og omfattende arbejde i Roadmap, som hun mener, at kommer rigtig godt omkring LCA-krav mv, herunder beregningsmetode og bygningsmodel.

”Indhold og anbefalinger i Roadmap har en god sammenhæng og synergi med det arbejde og de analyser, styrelsen udfører for tilpasning af LCA-krav. Det er positivt, at Strateginetværkets forslag peger i den samme retning som de indsatser, styrelsen har igangsat og udpeget som vigtige i det videre arbejde,” udtaler Tine Faarup.

Ønsker løbende drøftelser

Hun fortæller videre, at selvom der er dele af Roadmaps forslag, som styrelsen umiddelbart ikke kan arbejde videre med, sætter man pris på, at Strateginetværket tænker nye tanker om, hvordan byggeriet kan udvikle sig. Og man lægger i styrelsen vægt på at være i stadig dialog om resultatet af Strateginetværkets arbejde.

”Styrelsen ser gerne, at der fremadrettet afholdes løbende drøftelser med Strateginetværket om kommende rapporter/notater, ligesom vi lægger vægt på, at der på Koordineringsudvalgsmøder afsættes tid til at gennemgå resultaterne af jeres arbejde,” afslutter Tine Faarup.

Hent roadmap

Temagruppen om data, LCA og dokumentation har udarbejdet Roadmap for udvikling af metode til beregning af bygningers klimabelastning. Udgangspunktet har været at kortlægge, hvilke usikkerheder og risikofaktorer den nuværende beregningsmetode, bygningsmodel og implementeringstilgang giver anledning til.

Publikationen indeholder forslag til udvikling og forbedring af beregningsmetode og vurdering af bygningers klimabelastning i perioden 2025 – 2030, herunder forbedringer der kan indføres i hhv. 2025, 2027 og 2029.

Roadmap for udvikling af metode til beregning af bygningers klimabelastning

 

 

Nyheden er skrevet af

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

 • 30
  maj
  Udbud og marked - København

  Tidlig entreprenørinddragelse

  Her får du bygherrens vinkler på fordele og ulemper ved de forskellige modeller for tidlig entreprenørinddragelse. Både i forhold til det juridiske, tilrettelæggelse af processen og ikke mindst succeskriterierne for…

 • 31
  maj
  Byggeri, drift og anlæg - København

  BR18 – roller og processer

  På dette kursus får du en overordnet introduktion til BR18, så du som bygherre rustes til at varetage ansvaret for, at dine byggerier lever op til byggelovgivningen. Vi kommer omkring…

 • 1
  juni
  Bæredygtighed - Aalborg

  Ydelsesbeskrivelse for bæredygtigt byggeri

  I 2022 lanceres en ny ydelsesbeskrivelse for bæredygtighed i byggeriet, som udruster rådgiver og bygherre med et langt stærkere aftalegrundlag for socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtigt byggeri. På dette kursus…

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev