Nyhed -

25/04/2023

God sammenhæng mellem Roadmap og Social- og Boligstyrelsens arbejde med LCA-krav

Strateginetværket og Social- og Boligstyrelsen har for nylig haft drøftelser om nyt Roadmap fra netværkets temagruppe data, LCA og dokumentation. Der er god synergi mellem roadmap og styrelsens arbejde med LCA-krav, mener styrelsen, som ser frem til løbende drøftelser med Strateginetværket.

Den 23. marts drøftede repræsentanter fra Social- og Boligstyrelsen (SBST) og Strateginetværket både Roadmap for udvikling af metode til beregning af bygningers klimabelastning (Roadmap) og Anbefaling om etablering af en fælles national database for bygningers klimabelastning, som er resultatet af arbejdet i Strateginetværkets temagruppe om data, LCA og dokumentation under ledelse af professor Per Heiselberg, BUILD, AAU.

God synergi med styrelsens arbejde med LCA-krav

Chefkonsulent Tine Faarup fra SBST fortæller, at man generelt med interesse læser de rapporter og notater, som styrelsen modtager. Hun roser det store og omfattende arbejde i Roadmap, som hun mener, at kommer rigtig godt omkring LCA-krav mv, herunder beregningsmetode og bygningsmodel.

”Indhold og anbefalinger i Roadmap har en god sammenhæng og synergi med det arbejde og de analyser, styrelsen udfører for tilpasning af LCA-krav. Det er positivt, at Strateginetværkets forslag peger i den samme retning som de indsatser, styrelsen har igangsat og udpeget som vigtige i det videre arbejde,” udtaler Tine Faarup.

Ønsker løbende drøftelser

Hun fortæller videre, at selvom der er dele af Roadmaps forslag, som styrelsen umiddelbart ikke kan arbejde videre med, sætter man pris på, at Strateginetværket tænker nye tanker om, hvordan byggeriet kan udvikle sig. Og man lægger i styrelsen vægt på at være i stadig dialog om resultatet af Strateginetværkets arbejde.

”Styrelsen ser gerne, at der fremadrettet afholdes løbende drøftelser med Strateginetværket om kommende rapporter/notater, ligesom vi lægger vægt på, at der på Koordineringsudvalgsmøder afsættes tid til at gennemgå resultaterne af jeres arbejde,” afslutter Tine Faarup.

Hent roadmap

Temagruppen om data, LCA og dokumentation har udarbejdet Roadmap for udvikling af metode til beregning af bygningers klimabelastning. Udgangspunktet har været at kortlægge, hvilke usikkerheder og risikofaktorer den nuværende beregningsmetode, bygningsmodel og implementeringstilgang giver anledning til.

Publikationen indeholder forslag til udvikling og forbedring af beregningsmetode og vurdering af bygningers klimabelastning i perioden 2025 – 2030, herunder forbedringer der kan indføres i hhv. 2025, 2027 og 2029.

Roadmap for udvikling af metode til beregning af bygningers klimabelastning

 

 

Nyheden er skrevet af

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

 • 2
  oktober
  Bæredygtighed - Roskilde

  Ejendomsstrategier for bæredygtighed i kommunerne (Roskilde)

  En bæredygtig omstilling af de kommunale bygge- og ejendomsfunktioner er afhængig af en strategisk og systematisk tilgang i bygherreorganisationen. Derfor afholder Bygherreforeningen en række seminarer med kommuner som medværter, hvor…

 • 3
  oktober
  Byggeriets aftaler - Aarhus

  ABR18: Bygherrens samarbejde med rådgiver

  Bliv klædt på til at navigere sikkert i ABR18. På dette kursus gennemgår vi ABR18 med særligt fokus på bygherrens perspektiv i såvel kontraheringsfasen, som i projekterings- og udførelsesfasen og…

 • 4
  oktober
  Bæredygtighed - København

  Bæredygtige udbud

  Hvordan arbejder du med bæredygtighed i dine udbud, så du sikrer dig, at det tænkes ind i dine projekter allerede i program- og udbudsfasen og fastholdes frem til aflevering? På…

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev