Gør det rigtige… – på den rigtige måde - Bygherreforeningen

Blog -

27/02/2015

Gør det rigtige… – på den rigtige måde

Blogindlæg skrevet: Rolf Simonsen, sekretariatsleder, Værdibyg

 

eks

 

 

 

 

 

 

 

 

For nyligt blev der afholdt en stor konference om produktivitet i bygningsrenovering. Forud havde arrangørerne gennemført en brancheanalyse, der viser, at procesoptimering har det største potentiale i forhold til at øge produktiviteten i renoveringsprojekter. Det var egentlig ikke overraskende for mig, da vi har arbejdet med dette i de seneste to år i branchesamarbejdet Værdibyg.

Desværre var der ikke en præcisering af, hvad procesoptimering dækker over. I analysen havde man særligt eftersøgt potentialerne ved at arbejde digitalt og industrielt i renovering, og disse områder var derfor særligt udbygget i analysen. Men i Værdibyg har vi sammen med byggeriets praktikere brugt en del tid på at afdække procesoptimering, inden vi gik i gang med at lave nye vejledninger til renoveringsprocessen.

I Værdibyg har vi ikke snakket så meget om produktivitet, men om effektivitet (som naturligt leder til bedre produktivitet). På dansk har vi kun ordet effektivitet, men på engelsk splitter man begrebet op i Effectiveness – at gøre det rigtige og Efficiency – at gøre tingene på den rigtige/optimale måde. I renoveringsprojekter er det vigtigt at kunne begge dele.

 

Gør det rigtige …
For at kunne gøre det rigtige er man nødt til at forholde sig til det eksisterende byggeri og projektets forudsætninger – og på den baggrund lægge en renoveringsstrategi som hjælp til at få grebet opgaven rigtigt an. En renoveringsstrategi skal bl.a. forholde sig til det eksisterende byggeriets værdier, behov og ønsker, økonomi, renoveringsmetode, omfang, tidsplan og meget andet. Det er endvidere nødvendigt at etablere et fornuftigt vidensgrundlag for projektet gennem en passende mængde forundersøgelser, og der skal ses på de konkrete udfordringer og samtidig tænkes helhedsorienteret.

 

…på den rigtige måde
Når man har et godt grundlag (en god strategi) for projektet, kan man tage stilling til, hvordan man skal gennemføre projektet mest optimalt.  For at opnå en effektiv renovering kan man med fordel bruge metoder, der er ligeså anvendelige i nybyggeri  – f.eks. lean construction eller præfabrikation (er det bygget præfabrikerede elementer i første omgang, kan det også typisk renoveres industrielt). Men ofte skal metoderne bøjes lidt, så de passer med renoveringsprocessens særlige konditioner.  Uforudsigeligheden i renovering, giver et særligt behov for at afstemme og udveksle viden undervejs. Derfor bliver godt samarbejde og god kommunikation ekstra vigtigt i renoveringsprojekter.

Endeligt er der to områder, der er helt centrale, hvis man vil opnå effektiv renovering. Det ene er identificering, placering og håndtering af risiko – både i de tidlige faser af byggeret, men også undervejs. Der skal være et organisatorisk beredskab til at reagere hurtigt, når man støder på noget, der ikke er som forudset. Det andet er håndteringen af beboere og brugere. Mestrer man ikke dette, er det en sikker kilde til konflikter, forsinkelser og fordyrelser af projektet.

I 2015 udgiver Værdibyg vejledninger med konkrete anvisninger og værktøjer indenfor alle disse områder. Vi løser ikke alle udfordringerne, men vi tager et stort skridt videre, dér hvor potentialet er størst.

Læs mere på Vaerdibyg.dk

 

Dette blogindlæg er tidligere udgivet på renoveringpaadagsordenen.dk. Denne platform er nedlagt, hvorfor indlægget er genudgivet på bygherreforeningen.dk, der tidligere har varetaget driften heraf.

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

aug
29
Medlemsmøde

Bygherre Briefing

Velkommen til Bygherre Briefing, der med sit skarpe format giver dig indblik i aktuelle emner, og dykker ned i et af de vigtigste emner blandt landets bygherrer netop nu.

sep
9
Udbud og samarbejde

Vælg den rette entrepriseform

Hvordan vælger du den rigtige entrepriseform til dit projekt? På denne kursusdag hører du om fordele, ulemper og erfaringer med de forskellige entrepriseformer, så du er klædt på til at vælge den rette form, når...

sep
10
Byggeri, drift og anlæg

Ledningsarbejder og gæsteprincippet

Udgifter til ledningsarbejder kan være en ubehagelig overraskelse i et projekt, især hvis der ikke er taget højde for det i anlægsbudgettet. På dette kursus får du overblik over de grundlæggende regler inden for ledningsret...

sep
11
Byggeri, drift og anlæg

Bygherrernes anlægsdag 2024

Lukker anlægsbranchen i 2050, når der ikke er råstoffer og arbejdskraft til at udføre opgaverne?  Hvad betyder bæredygtighed, klimakrav og digitalisering for fremtidige anlægsprojekter?  Vi sætter fokus på de udfordringer anlægssektoren står over for lige...

sep
17
Byggeriets aftaler

AB18 for bygherrer

På dette efterhånden klassiske AB-kursus får du en grundig indføring i AB18 og en gennemgang af aftalesystemet – herunder de væsentligste ændringer og nyskabelser, der er kommet siden AB92. Kurset sætter fokus på de muligheder,...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev