Blog -

27/02/2015

Gør det rigtige… – på den rigtige måde

Blogindlæg skrevet: Rolf Simonsen, sekretariatsleder, Værdibyg

 

eks

 

 

 

 

 

 

 

 

For nyligt blev der afholdt en stor konference om produktivitet i bygningsrenovering. Forud havde arrangørerne gennemført en brancheanalyse, der viser, at procesoptimering har det største potentiale i forhold til at øge produktiviteten i renoveringsprojekter. Det var egentlig ikke overraskende for mig, da vi har arbejdet med dette i de seneste to år i branchesamarbejdet Værdibyg.

Desværre var der ikke en præcisering af, hvad procesoptimering dækker over. I analysen havde man særligt eftersøgt potentialerne ved at arbejde digitalt og industrielt i renovering, og disse områder var derfor særligt udbygget i analysen. Men i Værdibyg har vi sammen med byggeriets praktikere brugt en del tid på at afdække procesoptimering, inden vi gik i gang med at lave nye vejledninger til renoveringsprocessen.

I Værdibyg har vi ikke snakket så meget om produktivitet, men om effektivitet (som naturligt leder til bedre produktivitet). På dansk har vi kun ordet effektivitet, men på engelsk splitter man begrebet op i Effectiveness – at gøre det rigtige og Efficiency – at gøre tingene på den rigtige/optimale måde. I renoveringsprojekter er det vigtigt at kunne begge dele.

 

Gør det rigtige …
For at kunne gøre det rigtige er man nødt til at forholde sig til det eksisterende byggeri og projektets forudsætninger – og på den baggrund lægge en renoveringsstrategi som hjælp til at få grebet opgaven rigtigt an. En renoveringsstrategi skal bl.a. forholde sig til det eksisterende byggeriets værdier, behov og ønsker, økonomi, renoveringsmetode, omfang, tidsplan og meget andet. Det er endvidere nødvendigt at etablere et fornuftigt vidensgrundlag for projektet gennem en passende mængde forundersøgelser, og der skal ses på de konkrete udfordringer og samtidig tænkes helhedsorienteret.

 

…på den rigtige måde
Når man har et godt grundlag (en god strategi) for projektet, kan man tage stilling til, hvordan man skal gennemføre projektet mest optimalt.  For at opnå en effektiv renovering kan man med fordel bruge metoder, der er ligeså anvendelige i nybyggeri  – f.eks. lean construction eller præfabrikation (er det bygget præfabrikerede elementer i første omgang, kan det også typisk renoveres industrielt). Men ofte skal metoderne bøjes lidt, så de passer med renoveringsprocessens særlige konditioner.  Uforudsigeligheden i renovering, giver et særligt behov for at afstemme og udveksle viden undervejs. Derfor bliver godt samarbejde og god kommunikation ekstra vigtigt i renoveringsprojekter.

Endeligt er der to områder, der er helt centrale, hvis man vil opnå effektiv renovering. Det ene er identificering, placering og håndtering af risiko – både i de tidlige faser af byggeret, men også undervejs. Der skal være et organisatorisk beredskab til at reagere hurtigt, når man støder på noget, der ikke er som forudset. Det andet er håndteringen af beboere og brugere. Mestrer man ikke dette, er det en sikker kilde til konflikter, forsinkelser og fordyrelser af projektet.

I 2015 udgiver Værdibyg vejledninger med konkrete anvisninger og værktøjer indenfor alle disse områder. Vi løser ikke alle udfordringerne, men vi tager et stort skridt videre, dér hvor potentialet er størst.

Læs mere på Vaerdibyg.dk

 

Dette blogindlæg er tidligere udgivet på renoveringpaadagsordenen.dk. Denne platform er nedlagt, hvorfor indlægget er genudgivet på bygherreforeningen.dk, der tidligere har varetaget driften heraf.

Nyheden er skrevet af

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

 • 2
  oktober
  Bæredygtighed - Roskilde

  Ejendomsstrategier for bæredygtighed i kommunerne (Roskilde)

  En bæredygtig omstilling af de kommunale bygge- og ejendomsfunktioner er afhængig af en strategisk og systematisk tilgang i bygherreorganisationen. Derfor afholder Bygherreforeningen en række seminarer med kommuner som medværter, hvor…

 • 3
  oktober
  Byggeriets aftaler - Aarhus

  ABR18: Bygherrens samarbejde med rådgiver

  Bliv klædt på til at navigere sikkert i ABR18. På dette kursus gennemgår vi ABR18 med særligt fokus på bygherrens perspektiv i såvel kontraheringsfasen, som i projekterings- og udførelsesfasen og…

 • 4
  oktober
  Bæredygtighed - København

  Bæredygtige udbud

  Hvordan arbejder du med bæredygtighed i dine udbud, så du sikrer dig, at det tænkes ind i dine projekter allerede i program- og udbudsfasen og fastholdes frem til aflevering? På…

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev