Blog -

19/08/2015

Hallo! Tænk lyd og akustik ind i renoveringen

Blogindlæg skrevet af: Claus Møller Petersen, Ingeniør, Grontmij

 

Alle kender det! Hvad enten man bor i hus eller etageejendom. Generende støj. Støj fra musik, børn, trafik, motorsave, plæneklippere, hunde og høns.

En undersøgelse fra SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd anslår, at godt en halv million danskere er plaget af nabostøj. Gener fra støj opleves både fysisk og psykisk i form af stress og forhøjet blodtryk. Den generende virkning ved nabostøj påvirker os på samme måde, som støj fra vejen, hvor forskning har vist, at vejstøj kan være livsfarligt.

Støj er altså en utrolig vigtig faktor for vores helbred og velbefindende. Derfor kan det godt undre, at lyd og akustik sjældent bliver tænkt ind i projektets start når huse og etageboliger renoveres.

I forbindelse med renovering er der to forskellige typer af støjkilder, der skal tages højde for. Den ene støjkilde er den slags støj, der er udefrakommende, fx fra naboer. Det skyldes som regel, at vægge og gulve lydmæssigt er dårligt

konstrueret.  Her kan man høre naboens eller over-/underboens gøren og laden, og man begrænser måske også sin egen adfærd, fordi man er bange for at forstyrre sine bofæller.

 

Illustration fra GI publikation om nabostøj

Illustration: Claus Deleuran. GI publikation om nabostøj

 

Ved flere lejligheder skyldes den forandrede og dårligere støjdæmpning, at vægge er flyttet, eller at gulve er udskiftet. Når vægge flyttes, ændres rummets funktion som regel også. Her kan en beboers soveværelse gå fra at være et harmløst pulterrum til at være et støjinferno af et samtalekøkken hørt fra underboens lydvinkel. Flytning af vægge kan i det hele taget betyde, at nye lydveje dannes, og det er selvfølgelig også vigtigt at sørge for, at de nye vægge ikke bare er tynde bræddevægge, men derimod er godt lydisoleret. Hvis gulvene udskiftes, er det ligeledes vigtigt, at man ikke fjerner isoleringen mellem etagerne.

Et andet vigtigt element, der skal tages højde for, er akustikken. Ofte bemærkes de akustiske forhold tydeligst, når de ikke fungerer. De fleste kender til problemer med høje støjniveauer i hjemmet eller på arbejdspladsen, at lyden til koncerten var dårlig, eller at det var svært at føre en samtale på restauranten. Her er det meget vigtigt, at akustikken understøtter bygningens funktion – hvad enten det drejer sig om at udbrede musikken i koncertsalen, at sikre uforstyrrethed i kontormiljøet, at skabe optimale forhold for indlæring i skolen eller at nedbringe stress og øge produktiviteten på arbejdspladsen.

 

Dette blogindlæg er tidligere udgivet på renoveringpaadagsordenen.dk. Denne platform er nedlagt, hvorfor indlægget er genudgivet på bygherreforeningen.dk, der tidligere har varetaget driften heraf.

Ligesom det er på så mange andre områder, er det er lettere, billigere og bedre at forebygge. Derfor skal lyd og akustik tænkes ind renoveringen fra begyndelsen af renoveringsfasen.

Nyheden er skrevet af

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

 • 5
  december
  Byggeriets aftaler - København

  YBL18 – Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab

  Dette kursus giver dig indsigt i ‘Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab’, YBL18. For hvilken betydning har ydelsesbeskrivelsen for dig som bygherre? Hvordan sikrer du at få de rette ydelser til…

 • 6
  december
  Byggeriets aftaler - Charlottehaven

  ABR18: Bygherrens samarbejde med rådgiver

  Bliv klædt på til at navigere sikkert i ABR18. På dette kursus gennemgår vi ABR18 med særligt fokus på bygherrens perspektiv i såvel kontraheringsfasen, som i projekterings- og udførelsesfasen og…

 • 28
  februar
  Byggeri, drift og anlæg - København

  Brug Drift Byg 2024

  Kan vi opfylde behovene i vores eksisterende portefølje gennem transformation og optimeret drift, eller skal vi bygge nyt? Og når vi transformerer eller bygger nyt, hvordan får vi så planlagt…

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev