Højere anlægsloft bør følges op af højere beløbsgrænser i tilbudsloven - Bygherreforeningen

Nyhed -

26/03/2020

Højere anlægsloft bør følges op af højere beløbsgrænser i tilbudsloven

Regeringen har valgt midlertidigt at ophæve eller udvide kommunernes anlægsramme. Det vil gøre det muligt for kommunerne at igangsætte flere byggeprojekter og dermed være med holde gang i erhvervsliv og beskæftigelse under coronakrisen. Bygherreforeningen støtter forslaget og mener samtidig, at man bør justere beløbsgrænserne i udbudsreglerne for at gøre det nemmere at få virksomheder og håndværkere i gang med det samme på fx tomme skoler og daginstitutioner

Kommunernes anlægsramme er midlertidigt ophævet i resten af 2020. Tiltaget skal hjælpe med at holde hånden under dansk økonomi under coronakrisen. Landets bygherrer støtter forslaget, fortæller direktør i Bygherreforeningen, Henrik L. Bang:

”Anlægsloftet er en begrænsning, der gør det svært for mange kommuner at igangsætte ønskede byggeprojekter. En lang række bygninger står lige nu ubenyttede hen, og det kunne være en god anledning til at få igangsat nogle af de mest presserende arbejder.”

Direktøren hæfter sig ved, at forslaget kan holde gang i beskæftigelsen i byggevirksomhederne, der lider under coronakrisen.

”Det vil skærme mange sunde virksomheder mod konkurser og dermed sikre, at igangværende projekter kommer i mål, og at det ikke går så hårdt ud over beskæftigelsen. Vi har jo brug for mange gode virksomheder, som er klar til at gennemføre bygge- og anlægsarbejde for både offentlige og private bygherrer efter krisen”, udtaler direktøren.


Beløbsgrænser skal justeres

Bygherreforeningen gør opmærksom på, at selvom kommunerne gerne må bruge flere penge, så tager det tid for de kommunale byggeafdelinger at planlægge og udbyde opgaverne. I tilbudsloven, som er en rent national lov for udbud af mindre bygge- og anlægsopgaver, er der krav om, at opgaver over 300,000 kr. skal konkurrenceudsættes og opgaver over 3.0 mio. kr. skal sendes i udbud. Grænsen er på 500.000 kr. på såkaldte delopgaver. Og effekten kommer dermed måske for sent.

”Det er en vis reaktionstid på igangsættelsen af mange opgaver. Den kan imidlertid nedbringes, hvis man suspenderer nogle af udbudsreglernes tærskelværdier. Konkret kunne det være interessant at justere på tilbudsloven, som gælder for udbud af mindre bygge- og anlægskontrakter, således der ikke skal afholdes lange udbudsprocesser. Vi foreslår konkret en forhøjelse af grænsen for direkte tildeling til fx 3 mio. kr. og en forhøjelse af grænsen for afholdelse af licitation til fx 10 mio. kr. kombineret med en forhøjelse af grænsen for delarbejder til fx 2 mio. kr.” udtaler Henrik L. Bang.

Gevinst på sigt

Direktøren fortæller, at anlægsloftet generelt er en udfordring for mange af landets kommuner. En lempelse af grænsen for, hvor meget kommunerne må bygge for, kan også have fordele efter coronakrisen. Fx kan det gøre op med det store renoveringsefterslæb, som mange kommuner har på bygningsporteføljen og infrastrukturen.

”Anlægsloftet er en barriere for at igangsætte selv nødvendige arbejder, som fx kan forbedre indeklimaet i skolerne, vedligeholde sundhedshuse og lappe huller i vejene. Ved at kommunerne kan bruge flere penge, kan vi fremtidssikre bygningsmassen og opretholde de samfundsværdier, der er bundet heri.”

Der er desuden perspektiv i at gøre lempelserne permanente med sigte på at gøre det nemmere for kommunerne efter krisen at bidrage til regeringens målsætninger for den grønne omstilling. Særligt i forhold til at sikre, at vi som samfund i 2050 har reduceret for CO2-udledningen med 70 procent.

”Vi kan måske med en lempelse kickstarte energirenoveringer af kommunale og regionale bygninger, som indgik i forståelsespapiret mellem regeringen og dens støttepartier efter valget. Fx med en delmålsætning om at kommunerne fremadrettet opfylder de samme krav om energieffektivisering af bygningsmassen som gælder for staten,” slutter Henrik L. Bang.

 

For mere information, kontakt:

Direktør Henrik L. Bang, tlf. 4042 5575 / hlb@bygherreforeningen.dk

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

aug
29
Medlemsmøde

Bygherre Briefing

Velkommen til Bygherre Briefing, der med sit skarpe format giver dig indblik i aktuelle emner, og dykker ned i et af de vigtigste emner blandt landets bygherrer netop nu.

sep
9
Udbud og samarbejde

Vælg den rette entrepriseform

Hvordan vælger du den rigtige entrepriseform til dit projekt? På denne kursusdag hører du om fordele, ulemper og erfaringer med de forskellige entrepriseformer, så du er klædt på til at vælge den rette form, når...

sep
10
Byggeri, drift og anlæg

Ledningsarbejder og gæsteprincippet

Udgifter til ledningsarbejder kan være en ubehagelig overraskelse i et projekt, især hvis der ikke er taget højde for det i anlægsbudgettet. På dette kursus får du overblik over de grundlæggende regler inden for ledningsret...

sep
11
Byggeri, drift og anlæg

Bygherrernes anlægsdag 2024

Lukker anlægsbranchen i 2050, når der ikke er råstoffer og arbejdskraft til at udføre opgaverne?  Hvad betyder bæredygtighed, klimakrav og digitalisering for fremtidige anlægsprojekter?  Vi sætter fokus på de udfordringer anlægssektoren står over for lige...

sep
17
Byggeriets aftaler

AB18 for bygherrer

På dette efterhånden klassiske AB-kursus får du en grundig indføring i AB18 og en gennemgang af aftalesystemet – herunder de væsentligste ændringer og nyskabelser, der er kommet siden AB92. Kurset sætter fokus på de muligheder,...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev