Nyhed -

26/03/2020

Højere anlægsloft bør følges op af højere beløbsgrænser i tilbudsloven

Regeringen har valgt midlertidigt at ophæve eller udvide kommunernes anlægsramme. Det vil gøre det muligt for kommunerne at igangsætte flere byggeprojekter og dermed være med holde gang i erhvervsliv og beskæftigelse under coronakrisen. Bygherreforeningen støtter forslaget og mener samtidig, at man bør justere beløbsgrænserne i udbudsreglerne for at gøre det nemmere at få virksomheder og håndværkere i gang med det samme på fx tomme skoler og daginstitutioner

Kommunernes anlægsramme er midlertidigt ophævet i resten af 2020. Tiltaget skal hjælpe med at holde hånden under dansk økonomi under coronakrisen. Landets bygherrer støtter forslaget, fortæller direktør i Bygherreforeningen, Henrik L. Bang:

”Anlægsloftet er en begrænsning, der gør det svært for mange kommuner at igangsætte ønskede byggeprojekter. En lang række bygninger står lige nu ubenyttede hen, og det kunne være en god anledning til at få igangsat nogle af de mest presserende arbejder.”

Direktøren hæfter sig ved, at forslaget kan holde gang i beskæftigelsen i byggevirksomhederne, der lider under coronakrisen.

”Det vil skærme mange sunde virksomheder mod konkurser og dermed sikre, at igangværende projekter kommer i mål, og at det ikke går så hårdt ud over beskæftigelsen. Vi har jo brug for mange gode virksomheder, som er klar til at gennemføre bygge- og anlægsarbejde for både offentlige og private bygherrer efter krisen”, udtaler direktøren.


Beløbsgrænser skal justeres

Bygherreforeningen gør opmærksom på, at selvom kommunerne gerne må bruge flere penge, så tager det tid for de kommunale byggeafdelinger at planlægge og udbyde opgaverne. I tilbudsloven, som er en rent national lov for udbud af mindre bygge- og anlægsopgaver, er der krav om, at opgaver over 300,000 kr. skal konkurrenceudsættes og opgaver over 3.0 mio. kr. skal sendes i udbud. Grænsen er på 500.000 kr. på såkaldte delopgaver. Og effekten kommer dermed måske for sent.

”Det er en vis reaktionstid på igangsættelsen af mange opgaver. Den kan imidlertid nedbringes, hvis man suspenderer nogle af udbudsreglernes tærskelværdier. Konkret kunne det være interessant at justere på tilbudsloven, som gælder for udbud af mindre bygge- og anlægskontrakter, således der ikke skal afholdes lange udbudsprocesser. Vi foreslår konkret en forhøjelse af grænsen for direkte tildeling til fx 3 mio. kr. og en forhøjelse af grænsen for afholdelse af licitation til fx 10 mio. kr. kombineret med en forhøjelse af grænsen for delarbejder til fx 2 mio. kr.” udtaler Henrik L. Bang.

Gevinst på sigt

Direktøren fortæller, at anlægsloftet generelt er en udfordring for mange af landets kommuner. En lempelse af grænsen for, hvor meget kommunerne må bygge for, kan også have fordele efter coronakrisen. Fx kan det gøre op med det store renoveringsefterslæb, som mange kommuner har på bygningsporteføljen og infrastrukturen.

”Anlægsloftet er en barriere for at igangsætte selv nødvendige arbejder, som fx kan forbedre indeklimaet i skolerne, vedligeholde sundhedshuse og lappe huller i vejene. Ved at kommunerne kan bruge flere penge, kan vi fremtidssikre bygningsmassen og opretholde de samfundsværdier, der er bundet heri.”

Der er desuden perspektiv i at gøre lempelserne permanente med sigte på at gøre det nemmere for kommunerne efter krisen at bidrage til regeringens målsætninger for den grønne omstilling. Særligt i forhold til at sikre, at vi som samfund i 2050 har reduceret for CO2-udledningen med 70 procent.

”Vi kan måske med en lempelse kickstarte energirenoveringer af kommunale og regionale bygninger, som indgik i forståelsespapiret mellem regeringen og dens støttepartier efter valget. Fx med en delmålsætning om at kommunerne fremadrettet opfylder de samme krav om energieffektivisering af bygningsmassen som gælder for staten,” slutter Henrik L. Bang.

 

For mere information, kontakt:

Direktør Henrik L. Bang, tlf. 4042 5575 / hlb@bygherreforeningen.dk

Nyheden er skrevet af

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

 • 2
  oktober
  Bæredygtighed - Roskilde

  Ejendomsstrategier for bæredygtighed i kommunerne (Roskilde)

  En bæredygtig omstilling af de kommunale bygge- og ejendomsfunktioner er afhængig af en strategisk og systematisk tilgang i bygherreorganisationen. Derfor afholder Bygherreforeningen en række seminarer med kommuner som medværter, hvor…

 • 3
  oktober
  Byggeriets aftaler - Aarhus

  ABR18: Bygherrens samarbejde med rådgiver

  Bliv klædt på til at navigere sikkert i ABR18. På dette kursus gennemgår vi ABR18 med særligt fokus på bygherrens perspektiv i såvel kontraheringsfasen, som i projekterings- og udførelsesfasen og…

 • 4
  oktober
  Bæredygtighed - København

  Bæredygtige udbud

  Hvordan arbejder du med bæredygtighed i dine udbud, så du sikrer dig, at det tænkes ind i dine projekter allerede i program- og udbudsfasen og fastholdes frem til aflevering? På…

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev