Høringssvar -

30/06/2022

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændringer af underordnet betydning på beskyttede fortidsminder

Idet vi takker for muligheden for at afgive høringssvar i relation til ovennævnte bekendtgørelse, skal vi hermed fremsende følgende kommentarer:
Vi er generelt positivt indstillet overfor klargørelse af regler, der reducerer fortolkningsmuligheder og dermed risiko for fejlvurderinger, og er specifikt positivt indstillet overfor, at der med nærværende be-kendtgørelse fastsættes nærmere regler for, hvornår det er lovligt at foretage ændringer af underord-net betydning i tilstanden af beskyttede fortidsminder, uden at der er givet dispensation til ændringen. Dette vil efter vores vurdering lette processerne for bygherrer ved anvendelse af beskyttede arealer og bygninger samt den dertil hørende drift og vedligeholdelse.
Vi har derudover ikke umiddelbart detaljerede kommentarer til bekendtgørelsesudkast og de foreslå-ede regler for, hvilke ændringer i tilstanden af et fortidsminde der anses for at være af underordnet be-tydning henset til de forskellige fortidsmindetypers karakter, robusthed, integritet, type og alder.
Såfremt ovennævnte giver anledning til spørgsmål eller uddybning, står vi naturligvis til disposition.

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

sep
5
Medlemsmøde

Morgenmøde: Bygherrens konkurshåndtering

Vi vil helst undgå dem helt, men hvordan forbereder bygherren sig bedst på potentielle konkurssituationer? Bygherreforeningens Markedsudvalg er klar med 10 konkrete råd til bygherrens håndtering af konkurser. Mød desuden en bygherre, der har stået...

sep
9
Udbud og samarbejde

Vælg den rette entrepriseform

Hvordan vælger du den rigtige entrepriseform til dit projekt? På denne kursusdag hører du om fordele, ulemper og erfaringer med de forskellige entrepriseformer, så du er klædt på til at vælge den rette form, når...

sep
10
Byggeri, drift og anlæg

Ledningsarbejder og gæsteprincippet

Udgifter til ledningsarbejder kan være en ubehagelig overraskelse i et projekt, især hvis der ikke er taget højde for det i anlægsbudgettet. På dette kursus får du overblik over de grundlæggende regler inden for ledningsret...

sep
11
Byggeri, drift og anlæg

Anlægsdagen 2024

Lukker anlægsbranchen i 2050, når der ikke er råstoffer og arbejdskraft til at udføre opgaverne?  Hvad betyder bæredygtighed, klimakrav og digitalisering for fremtidige anlægsprojekter?  Vi sætter fokus på de udfordringer anlægssektoren står over for lige...

sep
17
Byggeriets aftaler

AB18 for bygherrer

På dette efterhånden klassiske AB-kursus får du en grundig indføring i AB18 og en gennemgang af aftalesystemet – herunder de væsentligste ændringer og nyskabelser, der er kommet siden AB92. Kurset sætter fokus på de muligheder,...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev