Høringssvar -

30/06/2022

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændringer af underordnet betydning på beskyttede fortidsminder

Idet vi takker for muligheden for at afgive høringssvar i relation til ovennævnte bekendtgørelse, skal vi hermed fremsende følgende kommentarer:
Vi er generelt positivt indstillet overfor klargørelse af regler, der reducerer fortolkningsmuligheder og dermed risiko for fejlvurderinger, og er specifikt positivt indstillet overfor, at der med nærværende be-kendtgørelse fastsættes nærmere regler for, hvornår det er lovligt at foretage ændringer af underord-net betydning i tilstanden af beskyttede fortidsminder, uden at der er givet dispensation til ændringen. Dette vil efter vores vurdering lette processerne for bygherrer ved anvendelse af beskyttede arealer og bygninger samt den dertil hørende drift og vedligeholdelse.
Vi har derudover ikke umiddelbart detaljerede kommentarer til bekendtgørelsesudkast og de foreslå-ede regler for, hvilke ændringer i tilstanden af et fortidsminde der anses for at være af underordnet be-tydning henset til de forskellige fortidsmindetypers karakter, robusthed, integritet, type og alder.
Såfremt ovennævnte giver anledning til spørgsmål eller uddybning, står vi naturligvis til disposition.

Nyheden er skrevet af

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev