Høringssvar -

30/06/2022

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændringer af underordnet betydning på beskyttede fortidsminder

Idet vi takker for muligheden for at afgive høringssvar i relation til ovennævnte bekendtgørelse, skal vi hermed fremsende følgende kommentarer:
Vi er generelt positivt indstillet overfor klargørelse af regler, der reducerer fortolkningsmuligheder og dermed risiko for fejlvurderinger, og er specifikt positivt indstillet overfor, at der med nærværende be-kendtgørelse fastsættes nærmere regler for, hvornår det er lovligt at foretage ændringer af underord-net betydning i tilstanden af beskyttede fortidsminder, uden at der er givet dispensation til ændringen. Dette vil efter vores vurdering lette processerne for bygherrer ved anvendelse af beskyttede arealer og bygninger samt den dertil hørende drift og vedligeholdelse.
Vi har derudover ikke umiddelbart detaljerede kommentarer til bekendtgørelsesudkast og de foreslå-ede regler for, hvilke ændringer i tilstanden af et fortidsminde der anses for at være af underordnet be-tydning henset til de forskellige fortidsmindetypers karakter, robusthed, integritet, type og alder.
Såfremt ovennævnte giver anledning til spørgsmål eller uddybning, står vi naturligvis til disposition.

Nyheden er skrevet af

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

 • 23
  august
  Byggeriets aftaler - København

  Konflikthåndtering, mediation og mægling

  Denne kursusdag sætter fokus på, hvordan du som bygherre kan arbejde aktivt med at håndtere konflikter i byggeprojekter. AB18-systemet byder på en række værktøjer til at forebygge og løse konflikter,…

 • 29
  august
  Proces og strategi - København

  Byggeriets Business Case

  Få værktøjer til at italesætte dit projekts værdiskabelse. På dette kursus lærer du, hvordan du etablerer et robust fundament for dit byggeri ved at italesætte det som del af en…

 • 6
  september
  Udbud og marked - København

  Få styr på ændringerne i udbudsloven

  Den 1. juli 2022 træder ændringerne af udbudsloven fra 2016 i kraft. Brug en formiddag i Bygherreforeningen og få overblik over ændringerne, hvad de har af konsekvenser for dig som…

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev