Blog -

02/04/2019

Hver tiende varmepumpe installeres med fejl

Blogindlæg skrevet af: Simon O. Rasmussen, underdirektør i TEKNIQ arbejdsgiverne – Industri & Installation

 

I 2017 investerede knap 44.000 danske boligejere i en varmepumpeløsning. Selvom det stadig primært er de små luft-luft-varmepumper, der investeres i (35.504 i 2017), er der også sket en betydelig stigning i salget af de tunge anlæg, som bruges til helårsboliger. 6.289 boligejere sagde i 2017 ”ja tak” til at få installeret en luft-til-vand-varmepumpe. Det er 59 procent flere end året før.

Og langt størstedelen af kunderne er tilfredse med skiftet. Det viser en undersøgelse, som Green Lab Brugerinnovation har udarbejdet. Her deltog lidt over 200 boligejere, der alle har fået installeret helårs-varmepumper i perioden 1. marts 2017 til 1. marts 2018.

Undersøgelsen viste, at 88 procent af kunderne var tilfredse med den varmepumpe, de fik installeret. Det betyder også, at lidt mere end hver 10. kunde oplevede, at deres nyerhvervede varmeanlæg ikke levede op til forventningerne – enten på grund af driftsproblemer eller mangelfuld opvarmning.

 

Et voksende problem
Den grønne omstilling stiller krav om, at vi i de kommende årtier skal udskifte et meget stort antal olie- og gasfyr. Hovedparten vil blive erstattet af varmepumper. Men varmepumper er kompliceret teknologi og vanskeligere at få til at fungere optimalt end traditionelle opvarmningsformer. Derfor kræver installationen af varmepumper særlige kompetencer.

Hvis en varmepumpe ikke er korrekt dimensioneret og indreguleret, og derfor kører med større forbrug af strøm end nødvendigt, så får kunderne ikke den besparelse, de kunne have opnået. Og set i et samfundsmæssigt perspektiv, spilder man en masse energi. Derfor er der behov for at gribe ind og stille de nødvendige kompetencekrav, så vi ikke står med et problem, der bare stiger i takt med at varmepumper bliver mere og mere udbredte.

Foto: Esben Jørgensen, VVS Teknik Aps

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det offentlige blå stempel: VE-godkendelsesordningen
Og det er i høj grad branchens ansvar at sikre, at varmepumperne bliver installeret, så de fungerer optimalt. Derfor er det vigtigt, at varmepumper installeres af virksomheder med de nødvendige kompetencer.

Energistyrelsen har udviklet den såkaldte VE-godkendelsesordning, som omfatter varmepumper, solceller, biovarme og solvarme. Ordningen står åben for alle aktører med de krævede kompetencer. Ordningen, som det er gratis at være medlem af, udspringer af EU’s VE-direktiv og stiller krav til særligt gode kompetencer og kvalitetssikring hos de udførende virksomheder. Dermed har vi i Danmark en officiel blåstempling af installatører med særligt stærke kompetencer inden for blandt andet varmepumper. Og ordningen virker!

Green Lab Brugerinnovations undersøgelse viser, at der er en markant højere kundetilfredshed med de varmepumper, som er installeret af en VE-godkendt virksomhed. Det er derfor en rigtig god ordning.

Men selvom ordningen markedsføres af brancheorganisationer og mange af de virksomheder, som er godkendt efter ordningen, er kendskabet til den desværre ret begrænset. Mange kunder ved derfor ikke, at de har mulighed for at sikre en højere kvalitet at deres installationer ved at benytte en installatør, der er godkendt efter ordningen.

Den manglende opmærksomhed fra kundernes side betyder desværre også, at mange installatører er tilbageholdende med at uddanne sig efter ordningen, for hvorfor bruge ekstra tid og ressourcer på at lade sig efteruddanne, kvalitetssikre og markedsføre, hvis ikke kunderne efterspørger det. VE-godkendelsesordningen lever derfor et stille liv.

 

De oplagte løsninger
Fra branchen side skubber vi derfor på for at myndighederne anvender VE-godkendelsesordningen mere aktivt. Det kan for eksempel være ved at stille krav om at offentlige støttekroner til varmepumper kun udbetales til projekter, som er gennemført af en virksomhed, der har det offentlige blå stempel som medlem af VE-godkendelsesordningen.

Dermed kan man i vidt omfang modvirke, at offentlige støttekroner bliver anvendt til løsninger, der ikke lever op til det lovede. En anden mulighed er at stille krav om, at varmepumper alene må installeres af virksomheder, der er medlem af VE-godkendelsesordningen. Dermed omfattes også varmepumper, som installeres uden offentlig støtte, af ordningen.

VE-godkendelsesordningen er en effektiv måde at styrke kvaliteten af varmepumpeinstallationer på. Uanset hvilken løsning, der vælges, vil en øget brug af ordningen reducere problemer med fejlbehæftede installationer. Og da VE-godkendelsesordningen er offentlig og frit tilgængelig for virksomheder, er den i modsætning til evt. private ordninger på området med til at holde markedet åbent og sikre, at konkurrencen bibeholdes til gavn for kunderne.

 

Dette blogindlæg er tidligere udgivet på renoveringpaadagsordenen.dk. Denne platform er nedlagt, hvorfor indlægget er genudgivet på bygherreforeningen.dk, der tidligere har varetaget driften heraf.

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

sep
5
Medlemsmøde

Morgenmøde: Bygherrens konkurshåndtering

Vi vil helst undgå dem helt, men hvordan forbereder bygherren sig bedst på potentielle konkurssituationer? Bygherreforeningens Markedsudvalg er klar med 10 konkrete råd til bygherrens håndtering af konkurser. Mød desuden en bygherre, der har stået...

sep
9
Udbud og samarbejde

Vælg den rette entrepriseform

Hvordan vælger du den rigtige entrepriseform til dit projekt? På denne kursusdag hører du om fordele, ulemper og erfaringer med de forskellige entrepriseformer, så du er klædt på til at vælge den rette form, når...

sep
10
Byggeri, drift og anlæg

Ledningsarbejder og gæsteprincippet

Udgifter til ledningsarbejder kan være en ubehagelig overraskelse i et projekt, især hvis der ikke er taget højde for det i anlægsbudgettet. På dette kursus får du overblik over de grundlæggende regler inden for ledningsret...

sep
11
Byggeri, drift og anlæg

Anlægsdagen 2024

Lukker anlægsbranchen i 2050, når der ikke er råstoffer og arbejdskraft til at udføre opgaverne?  Hvad betyder bæredygtighed, klimakrav og digitalisering for fremtidige anlægsprojekter?  Vi sætter fokus på de udfordringer anlægssektoren står over for lige...

sep
17
Byggeriets aftaler

AB18 for bygherrer

På dette efterhånden klassiske AB-kursus får du en grundig indføring i AB18 og en gennemgang af aftalesystemet – herunder de væsentligste ændringer og nyskabelser, der er kommet siden AB92. Kurset sætter fokus på de muligheder,...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev