Blog -

24/04/2019

Kan cirkulær økonomi gå hånd-i-hånd med et godt arbejdsmiljø?

Blogindlæg skrevet af: projektleder Rune Østergaard Haven, Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet, og konsulent Signe Mehlsen, Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere

 

I Danmark og EU vil vi have gang i den cirkulære økonomi. For byggebranchen har denne målsætning stor betydning. Bygninger skal i stigende grad designes til, at bygningsdele kan blive genbrugt, repareret og genanvendt frem for at blive kasseret. Vi skal udnytte de gamle materialers værdi mest muligt og minimere spild.

 

Mere nænsom nedrivning er det springende punkt
Men for at det overhovedet er en mulighed – ja, så skal bygninger rives ned meget mere nænsomt end i dag. De skal demonteres med omhu og ved hjælp af omhyggelig sortering – og ikke – som vi kender det i dag – nedrives med store maskiner, der blot vælter og knuser bygningerne.

Når bygningsdele skal demonteres, bliver nedrivningsprocessen på byggepladsen til en produktion, hvor slutproduktet bliver en stor mængde meget forskellige materialer, der i videst muligt omfang skal tilbage i det cirkulære kredsløb; enten som direkte en-til-en genbrug eller som råstof i produktionen af nye byggematerialer eller andre materialer.

Nedrivningsprocessen har dermed en altafgørende betydning for den cirkulære transformation af byggebranchen – og for at kvaliteten af de gamle materialer kan sikres.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad med arbejdsmiljøet?
De nye arbejdsprocesser har også effekt på arbejdsmiljøet – for kan det gode arbejdsmiljø og cirkulær økonomi over­hovedet forenes?

Igennem mange år har byggebranchen arbejdet på at skabe et bedre arbejdsmiljø blandt andet ved at minimere tunge løft og nedslidende manuelt arbejde – via fx øget brug af maskiner, hjælpeværktøjer og nedbrydningsrobotter.

Det er afgørende, at de nye processer som følge af målet om en mere cirkulær byggebranche ikke resulterer i et mere belastende arbejdsmiljø i nedrivningsbranchen.

Det er et emne, som Netværk for Nedrivning har sat fokus på – et netværk etableret i 2017 af Videntjenesten om ar­bejdsmiljø for bygherrer og rådgivere samt Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet (VCØB), Bygherreforeningen, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar og Dansk Byggeris sektion for Nedrivning og Miljøsanering.

 

Udfordringer er der nok af – men der er også løsninger!
Efter møder i netværket står det klart, at det er helt centralt at få tænkt arbejdsmiljøet med ind fra start, og at der skal ske en mere grundig planlægning af nedrivningerne. At lave et godt og gennemarbejdet udbudsmateriale for nedriv­ninger vil give nogle svar på de nye udfordringer, ligesom der kan vindes meget ved at inddrage en aktiv og vidende arbejdsmiljøkoordinator under projektering (P) fra projektets start.

På møderne fremviste nedriverne konkrete projekter, hvor der er fundet gode arbejdsmiljøløsninger i demontage-situationer. Eksemplerne bekræftede, at demontage kræver detaljeret planlægning og tager længere tid end traditio­nel nedrivning, samt at der er et øget behov for brug af tekniske hjælpemidler.

Bygherrer og byggebranche skal altså berede sig på, at en mere nænsom nedtagning i det mindste i en overgangsperi­ode vil kræve flere ressourcer og tage længere tid at udføre. Nogle af udfordringerne vil imidlertid kunne løses ved hjælp af nye teknologiske løsninger, som vil blive udviklet – blandt andet for at undgå tunge løft.

Nu gælder det om at komme videre med de gode løsninger, finde nye – og tage dem i brug i praksis. Kun herved kan cirkulær økonomi og arbejdsmiljø forenes i den praktiske hverdag på landets byggepladser.

Læs flere pointer om møderne om cirkulær økonomi og arbejdsmiljø i PowerPoint præsentationer fra møderne.

 

Dette blogindlæg er tidligere udgivet på renoveringpaadagsordenen.dk. Denne platform er nedlagt, hvorfor indlægget er genudgivet på bygherreforeningen.dk, der tidligere har varetaget driften heraf.

 

 

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

sep
5
Medlemsmøde

Morgenmøde: Bygherrens konkurshåndtering

Vi vil helst undgå dem helt, men hvordan forbereder bygherren sig bedst på potentielle konkurssituationer? Bygherreforeningens Markedsudvalg er klar med 10 konkrete råd til bygherrens håndtering af konkurser. Mød desuden en bygherre, der har stået...

sep
9
Udbud og samarbejde

Vælg den rette entrepriseform

Hvordan vælger du den rigtige entrepriseform til dit projekt? På denne kursusdag hører du om fordele, ulemper og erfaringer med de forskellige entrepriseformer, så du er klædt på til at vælge den rette form, når...

sep
10
Byggeri, drift og anlæg

Ledningsarbejder og gæsteprincippet

Udgifter til ledningsarbejder kan være en ubehagelig overraskelse i et projekt, især hvis der ikke er taget højde for det i anlægsbudgettet. På dette kursus får du overblik over de grundlæggende regler inden for ledningsret...

sep
11
Byggeri, drift og anlæg

Anlægsdagen 2024

Lukker anlægsbranchen i 2050, når der ikke er råstoffer og arbejdskraft til at udføre opgaverne?  Hvad betyder bæredygtighed, klimakrav og digitalisering for fremtidige anlægsprojekter?  Vi sætter fokus på de udfordringer anlægssektoren står over for lige...

sep
17
Byggeriets aftaler

AB18 for bygherrer

På dette efterhånden klassiske AB-kursus får du en grundig indføring i AB18 og en gennemgang af aftalesystemet – herunder de væsentligste ændringer og nyskabelser, der er kommet siden AB92. Kurset sætter fokus på de muligheder,...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev