Blog -

24/04/2019

Kan cirkulær økonomi gå hånd-i-hånd med et godt arbejdsmiljø?

Blogindlæg skrevet af: projektleder Rune Østergaard Haven, Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet, og konsulent Signe Mehlsen, Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere

 

I Danmark og EU vil vi have gang i den cirkulære økonomi. For byggebranchen har denne målsætning stor betydning. Bygninger skal i stigende grad designes til, at bygningsdele kan blive genbrugt, repareret og genanvendt frem for at blive kasseret. Vi skal udnytte de gamle materialers værdi mest muligt og minimere spild.

 

Mere nænsom nedrivning er det springende punkt
Men for at det overhovedet er en mulighed – ja, så skal bygninger rives ned meget mere nænsomt end i dag. De skal demonteres med omhu og ved hjælp af omhyggelig sortering – og ikke – som vi kender det i dag – nedrives med store maskiner, der blot vælter og knuser bygningerne.

Når bygningsdele skal demonteres, bliver nedrivningsprocessen på byggepladsen til en produktion, hvor slutproduktet bliver en stor mængde meget forskellige materialer, der i videst muligt omfang skal tilbage i det cirkulære kredsløb; enten som direkte en-til-en genbrug eller som råstof i produktionen af nye byggematerialer eller andre materialer.

Nedrivningsprocessen har dermed en altafgørende betydning for den cirkulære transformation af byggebranchen – og for at kvaliteten af de gamle materialer kan sikres.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad med arbejdsmiljøet?
De nye arbejdsprocesser har også effekt på arbejdsmiljøet – for kan det gode arbejdsmiljø og cirkulær økonomi over­hovedet forenes?

Igennem mange år har byggebranchen arbejdet på at skabe et bedre arbejdsmiljø blandt andet ved at minimere tunge løft og nedslidende manuelt arbejde – via fx øget brug af maskiner, hjælpeværktøjer og nedbrydningsrobotter.

Det er afgørende, at de nye processer som følge af målet om en mere cirkulær byggebranche ikke resulterer i et mere belastende arbejdsmiljø i nedrivningsbranchen.

Det er et emne, som Netværk for Nedrivning har sat fokus på – et netværk etableret i 2017 af Videntjenesten om ar­bejdsmiljø for bygherrer og rådgivere samt Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet (VCØB), Bygherreforeningen, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar og Dansk Byggeris sektion for Nedrivning og Miljøsanering.

 

Udfordringer er der nok af – men der er også løsninger!
Efter møder i netværket står det klart, at det er helt centralt at få tænkt arbejdsmiljøet med ind fra start, og at der skal ske en mere grundig planlægning af nedrivningerne. At lave et godt og gennemarbejdet udbudsmateriale for nedriv­ninger vil give nogle svar på de nye udfordringer, ligesom der kan vindes meget ved at inddrage en aktiv og vidende arbejdsmiljøkoordinator under projektering (P) fra projektets start.

På møderne fremviste nedriverne konkrete projekter, hvor der er fundet gode arbejdsmiljøløsninger i demontage-situationer. Eksemplerne bekræftede, at demontage kræver detaljeret planlægning og tager længere tid end traditio­nel nedrivning, samt at der er et øget behov for brug af tekniske hjælpemidler.

Bygherrer og byggebranche skal altså berede sig på, at en mere nænsom nedtagning i det mindste i en overgangsperi­ode vil kræve flere ressourcer og tage længere tid at udføre. Nogle af udfordringerne vil imidlertid kunne løses ved hjælp af nye teknologiske løsninger, som vil blive udviklet – blandt andet for at undgå tunge løft.

Nu gælder det om at komme videre med de gode løsninger, finde nye – og tage dem i brug i praksis. Kun herved kan cirkulær økonomi og arbejdsmiljø forenes i den praktiske hverdag på landets byggepladser.

Læs flere pointer om møderne om cirkulær økonomi og arbejdsmiljø i PowerPoint præsentationer fra møderne.

 

Dette blogindlæg er tidligere udgivet på renoveringpaadagsordenen.dk. Denne platform er nedlagt, hvorfor indlægget er genudgivet på bygherreforeningen.dk, der tidligere har varetaget driften heraf.

 

 

Aktuelt

Psykologisk sikkerhed kan gøre at fejl opdages i tide

Fejl og misforståelser kan koste dyrt på bygge- og anlægsprojekter, både i forhold til tid, økonomi, image og samarbejde, og jo senere fejlene kommer på bordet, desto dyrere risikerer de at blive. Bl.a. derfor vinder nye samarbejdsformer frem, som skaber bedre rammer for medarbejdernes psykologiske sikkerhed, hvor der fx er plads til at indrømme fejl uden at blive dømt eller udstødt. Til en workshop i Samarbejdsløftet i marts blev det tydeligt, at begrebet ikke kun er relevant i en snæver byggepladskontekst, men lige så vigtigt for bygherrerne på ledelsesgangene.
12/04/2024/af Sussi Hansen

Kommuner mangler redskaber til bæredygtig byudvikling

Kommunerne sidder med en væsentlig nøgle til bæredygtig udvikling: Det hele starter med planlægningen af hvad, hvor og hvordan, der skal bygges. Men de mangler redskaber og hjemmel i planloven til at stille krav til private bygherrer og ejendomsudviklere. Det viser en ny undersøgelse igangsat af Arkitektforeningen i regi af ”Strateginetværket for bæredygtigt byggeri”. Undersøgelsen kommer også med en række konkrete anbefalinger til politikerne.
10/04/2024/af Andreas Holst-Olesen

Bygherreprisen 2024 sætter fokus på den eksperimenterende og nytænkende bygherre

Nu er der åbent for indstillinger til Bygherreprisen 2024, der i år stiller skarpt på den eksperimenterende og nytænkende bygherre. Med de udfordringer vores samfund og verden står overfor, søger vi i år bygherrer som har lysten, modet og evnen til at eksperimentere og nytænke deres tilgange til byggeri for at dække nye behov og håndtere fremtidens udfordringer inden for bl.a. klimasikring, bæredygtighed og fx ressourceknaphed. Prisen uddeles sammen med Boligfonden Kuben i samarbejde med Licitationen.
05/04/2024/af Sussi Hansen

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

[av_custom_masonry_entries 0_pos_post='' 1_pos_post='' 2_pos_post='' 3_pos_post='' post_terms='Kursusemne,48,50,58,56,57,51,54,49,59,52,63,55' nr_posts='3' nr_off_posts='' post_order='ASC' grid_layout='without_top' top_image='http://bygherreforeningen.kathlab.dk/wp-content/uploads/2018/06/Overblik-over-ændringer-i-AB.jpg' attachment='2544' attachment_size='full' masonry_filter='hide' av_uid='av-jia0oanc' custom_class='']

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev