Kan vi gøre renovering til en tværfaglig disciplin? - Bygherreforeningen

Blog -

21/05/2015

Kan vi gøre renovering til en tværfaglig disciplin?

Blogindlæg skrevet af: Signe Kongebro, Partner Henning Larsen Architects

 

For at imødekomme denne problematik, har vi brug for mere samarbejde på tværs af faggrupper i hele branchens værdikæde. Dertil er der brug for udbud, der efterspørger en helhedsorienteret renoveringsindsats. Samarbejde opstår ikke ud af ingenting. Først og fremmest tror jeg det kræver, at vi begynder tale i et fælles sprog. Et sprog, hvor indeklima, dagslys, brugernes behov og komfort sidestilles med tekniske løsninger.

 

Energirenovering med nye briller
ESCO-projekter er en type af renovering, hvor energibesparelser længe har været det drivende parameter. Et nyligt eksempel er Hvidovre Kommune, der har indgået en aftale med Siemens om at få energirenoveret en række af deres bygninger. Regningen for kommunen lyder på 0 kroner med en tilbagebetalingstid på 20 år. Den årlige reduktion i energiregningen giver desuden så store besparelser, at kommunen ikke skal sætte en eneste krone af til investeringen. Umiddelbart dét, man vil kalde for en win-win situation.

Denne type af energirenovering indebærer bedre styring af ventilation, varme, køling, kunstig belysning og vand for at opnå de markante reduktioner i energiforbruget. Resultaterne opnås altså primært med teknik.  Det er lige her, at jeg hører alarmklokkerne ringe. I en helhedsorienteret renoveringsindsats må teknik ikke overskygge værdier som trivsel, indeklima, dagslys, funktionalitet og fleksibilitet. Heldigvis har det skabt genklang hos Hvidovre Kommune og Siemens, der har gjort ESCO-projektet tværfagligt.

 

Strandmarkens Fritidscenter. Foto: Henning Larsen Architects

Strandmarkens Fritidscenter. Foto: Henning Larsen Architects

 

Tværfaglighed er nøglen
Henning Larsen Architects er kommet med i samarbejdet, for at kvalitetssikre og forbedre energirenoveringsstrategien. På udvalgte skolebyggerier i Hvidovre Kommune nuanceres renoveringsindsatsen derfor med en helhedsorienteret vurdering af byggeriet. Det sikrer, at skolernes anvendelighed og elevernes trivsel tænkes med, når Hvidovre Kommune igangsætter arbejdet.

På trods af, at præmissen for ESCO-projekter er at opnå energibesparelser, hjælper vi dem med at sammentænke energi, dagslys, indeklima og brugernes behov i holistiske løsninger for skolerne. Tekniske løsninger inden for belysning, akustik, efterisolering og ventilation kombineres med almindelig vedligehold og analyse af brugernes behov. På Engstrand skolen er der eksempelvis blevet udviklet en integreret belysnings- og akustikløsning, der dels løser undervisernes problemer med støjgener og dertil sikrer energibesparelser med en ny og dagslysstyret belysning. På Strandmarkens fritidscenter er indsatsen mere indgribende. Her nedrives en forfalden bygning hvorimod, det eksisterende renoveres og får tilbygget nye kvadratmeter efter behov. Henning Larsen Architects danner først et overblik over byggeriets profil, tilstand og anvendelighed, hvorefter vi sammentænker konkrete løsninger, der svarer på flere problemer. Det sikrer en helhedsorienteret renoveringsindsats, skabt på tværs af faggrupper, som er ny, men vigtig i ESCO projekter.

Denne tværfaglige og helhedsorienteret tilgang til renovering, håber jeg, at vi snart ser branchen blive mere moden til. Så kan vi sammen begynde at drøfte, hvordan vi opnår merværdi i vores renoveringsindsats, ved at sammentænke dagslys, indeklima, komfort, fleksibilitet og funktionalitet med energi.

 

Redskaber til helhedsrenovering
Et forsøg på dette, er samarbejdet mellem Realdania, Energifonden, Sbi og Henning Larsen Architects, der har resulteret i en ny app ”ArkitekturEnergiRenovering”. Den introducerer et fælles afsæt for at tænke energibesparelse i sammenhæng med indeklima og dagslys. Med få indtastninger giver den mulighed for at foretage overslagsvurderinger af energiforbruget for en eksisterende bygning. På den måde kan arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører få et hurtigt overblik over, hvilke renoveringsstrategier, der sikrer de bedste resultater.

Spørgsmålet er, om vi med konkrete og operationelle værktøjer som dette kan styrke afsættet for vores renoveringsindsats – med økonomiske besparelser OG kvalitetsforøgende resultater som følge? Jeg håber og tror på, at det er ét af flere skridt, der skal til, for at gøre renovering til en tværfaglig disciplin.

 

Dette blogindlæg er tidligere udgivet på renoveringpaadagsordenen.dk. Denne platform er nedlagt, hvorfor indlægget er genudgivet på bygherreforeningen.dk, der tidligere har varetaget driften heraf.

 

 

Aktuelt

Brand i Børsen: Tid til omtanke, ikke drastiske konklusioner

Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen, udtrykker dyb medfølelse med Dansk Erhverv, og sender varme tanker til beredskabet, der kæmpede for at slukke branden og sikre området. Han håber på, at vi kan lære af situationen og bruge den tragiske hændelse til at blive klogere på, hvordan vi forebygger ildebrande og ødelæggelser af historiske bygninger. Også i en situation, hvor vi samtidig arbejder med en bæredygtig omstilling af byggeriet.
19/04/2024/af Sofie Meyer

Bofællesskabsudvikler: ”Jeg stiller nogle andre spørgsmål, og prøver at vende tingene lidt på hovedet”

I månedens bygherreportræt kan du møde Tania Nissen, udviklingsdirektør hos Hyllegaard Udvikling en del af Vanaheimr, der bl.a. udvikler stor-bofællesskab og projekter inden for landbrug og energioptimering. Tania er ny i byggebranchen, og med sit blik ude fra, brænder hun for nyskabelse. Hun er optaget af at optimere processer, og så ønsker hun at udfordre de etablerede metoder og tankegangen omkring risiko, profit og samarbejde.
15/04/2024/af Sofie Ullum Jensen

Psykologisk sikkerhed kan gøre at fejl opdages i tide

Fejl og misforståelser kan koste dyrt på bygge- og anlægsprojekter, både i forhold til tid, økonomi, image og samarbejde, og jo senere fejlene kommer på bordet, desto dyrere risikerer de at blive. Bl.a. derfor vinder nye samarbejdsformer frem, som skaber bedre rammer for medarbejdernes psykologiske sikkerhed, hvor der fx er plads til at indrømme fejl uden at blive dømt eller udstødt. Til en workshop i Samarbejdsløftet i marts blev det tydeligt, at begrebet ikke kun er relevant i en snæver byggepladskontekst, men lige så vigtigt for bygherrerne på ledelsesgangene.
12/04/2024/af Sussi Hansen

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

[av_custom_masonry_entries 0_pos_post='' 1_pos_post='' 2_pos_post='' 3_pos_post='' post_terms='Kursusemne,48,50,58,56,57,51,54,49,59,52,63,55' nr_posts='3' nr_off_posts='' post_order='ASC' grid_layout='without_top' top_image='http://bygherreforeningen.kathlab.dk/wp-content/uploads/2018/06/Overblik-over-ændringer-i-AB.jpg' attachment='2544' attachment_size='full' masonry_filter='hide' av_uid='av-jia0oanc' custom_class='']

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev