Blog -

21/05/2015

Kan vi gøre renovering til en tværfaglig disciplin?

Blogindlæg skrevet af: Signe Kongebro, Partner Henning Larsen Architects

 

For at imødekomme denne problematik, har vi brug for mere samarbejde på tværs af faggrupper i hele branchens værdikæde. Dertil er der brug for udbud, der efterspørger en helhedsorienteret renoveringsindsats. Samarbejde opstår ikke ud af ingenting. Først og fremmest tror jeg det kræver, at vi begynder tale i et fælles sprog. Et sprog, hvor indeklima, dagslys, brugernes behov og komfort sidestilles med tekniske løsninger.

 

Energirenovering med nye briller
ESCO-projekter er en type af renovering, hvor energibesparelser længe har været det drivende parameter. Et nyligt eksempel er Hvidovre Kommune, der har indgået en aftale med Siemens om at få energirenoveret en række af deres bygninger. Regningen for kommunen lyder på 0 kroner med en tilbagebetalingstid på 20 år. Den årlige reduktion i energiregningen giver desuden så store besparelser, at kommunen ikke skal sætte en eneste krone af til investeringen. Umiddelbart dét, man vil kalde for en win-win situation.

Denne type af energirenovering indebærer bedre styring af ventilation, varme, køling, kunstig belysning og vand for at opnå de markante reduktioner i energiforbruget. Resultaterne opnås altså primært med teknik.  Det er lige her, at jeg hører alarmklokkerne ringe. I en helhedsorienteret renoveringsindsats må teknik ikke overskygge værdier som trivsel, indeklima, dagslys, funktionalitet og fleksibilitet. Heldigvis har det skabt genklang hos Hvidovre Kommune og Siemens, der har gjort ESCO-projektet tværfagligt.

 

Strandmarkens Fritidscenter. Foto: Henning Larsen Architects

Strandmarkens Fritidscenter. Foto: Henning Larsen Architects

 

Tværfaglighed er nøglen
Henning Larsen Architects er kommet med i samarbejdet, for at kvalitetssikre og forbedre energirenoveringsstrategien. På udvalgte skolebyggerier i Hvidovre Kommune nuanceres renoveringsindsatsen derfor med en helhedsorienteret vurdering af byggeriet. Det sikrer, at skolernes anvendelighed og elevernes trivsel tænkes med, når Hvidovre Kommune igangsætter arbejdet.

På trods af, at præmissen for ESCO-projekter er at opnå energibesparelser, hjælper vi dem med at sammentænke energi, dagslys, indeklima og brugernes behov i holistiske løsninger for skolerne. Tekniske løsninger inden for belysning, akustik, efterisolering og ventilation kombineres med almindelig vedligehold og analyse af brugernes behov. På Engstrand skolen er der eksempelvis blevet udviklet en integreret belysnings- og akustikløsning, der dels løser undervisernes problemer med støjgener og dertil sikrer energibesparelser med en ny og dagslysstyret belysning. På Strandmarkens fritidscenter er indsatsen mere indgribende. Her nedrives en forfalden bygning hvorimod, det eksisterende renoveres og får tilbygget nye kvadratmeter efter behov. Henning Larsen Architects danner først et overblik over byggeriets profil, tilstand og anvendelighed, hvorefter vi sammentænker konkrete løsninger, der svarer på flere problemer. Det sikrer en helhedsorienteret renoveringsindsats, skabt på tværs af faggrupper, som er ny, men vigtig i ESCO projekter.

Denne tværfaglige og helhedsorienteret tilgang til renovering, håber jeg, at vi snart ser branchen blive mere moden til. Så kan vi sammen begynde at drøfte, hvordan vi opnår merværdi i vores renoveringsindsats, ved at sammentænke dagslys, indeklima, komfort, fleksibilitet og funktionalitet med energi.

 

Redskaber til helhedsrenovering
Et forsøg på dette, er samarbejdet mellem Realdania, Energifonden, Sbi og Henning Larsen Architects, der har resulteret i en ny app ”ArkitekturEnergiRenovering”. Den introducerer et fælles afsæt for at tænke energibesparelse i sammenhæng med indeklima og dagslys. Med få indtastninger giver den mulighed for at foretage overslagsvurderinger af energiforbruget for en eksisterende bygning. På den måde kan arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører få et hurtigt overblik over, hvilke renoveringsstrategier, der sikrer de bedste resultater.

Spørgsmålet er, om vi med konkrete og operationelle værktøjer som dette kan styrke afsættet for vores renoveringsindsats – med økonomiske besparelser OG kvalitetsforøgende resultater som følge? Jeg håber og tror på, at det er ét af flere skridt, der skal til, for at gøre renovering til en tværfaglig disciplin.

 

Dette blogindlæg er tidligere udgivet på renoveringpaadagsordenen.dk. Denne platform er nedlagt, hvorfor indlægget er genudgivet på bygherreforeningen.dk, der tidligere har varetaget driften heraf.

 

 

Nyheden er skrevet af

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

 • 5
  december
  Byggeriets aftaler - København

  YBL18 – Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab

  Dette kursus giver dig indsigt i ‘Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab’, YBL18. For hvilken betydning har ydelsesbeskrivelsen for dig som bygherre? Hvordan sikrer du at få de rette ydelser til…

 • 6
  december
  Byggeriets aftaler - Charlottehaven

  ABR18: Bygherrens samarbejde med rådgiver

  Bliv klædt på til at navigere sikkert i ABR18. På dette kursus gennemgår vi ABR18 med særligt fokus på bygherrens perspektiv i såvel kontraheringsfasen, som i projekterings- og udførelsesfasen og…

 • 28
  februar
  Byggeri, drift og anlæg - København

  Brug Drift Byg 2024

  Kan vi opfylde behovene i vores eksisterende portefølje gennem transformation og optimeret drift, eller skal vi bygge nyt? Og når vi transformerer eller bygger nyt, hvordan får vi så planlagt…

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev