Høringssvar -

11/02/2021

Klare målsætninger for byggeriet savnes i ny handlingsplan for cirkulær økonomi

Miljøministeriet har fremlagt udkast til en ny handlingsplan for cirkulær økonomi. Herunder, hvordan vi i højere grad kan forebygge affald og håndtere det eksisterende affald bedre i det kommende årti. Byggeriet leverer ca. en tredjedel af alt affald i Danmark. Vi har afgivet høringssvar til udkastet og bl.a. pointeret, at det er oplagt, at man inddrager de mange erfaringer, som allerede findes hos landets bygherrer.

 

Miljøministeriets nationale handlingsplan for cirkulær økonomi inden for en række brancher har netop været i høring. Handlingsplanen gælder for perioden 2020-2032, men skal senest revideres efter seks år. Planen udgør Danmarks nationale plan for forebyggelse, minimering og håndtering af affald, hvor den danske politik og de konkrete indsatser beskrives ud fra den cirkulære værdikæde – fra design og forbrug til affaldshåndtering, hvorfra naturressourcerne føres tilbage i nye produkter og materialer. Ud over mange generelle indsatser inden for de forskellige led i den cirkulære værdikæde, sætter handlingsplanen for cirkulær økonomi et særligt fokus på tre områder, hvor miljø-og klimabelastningen er særligt stor: biomasse, byggeri og plastik.

Bygherreforeningen hilser handlingsplanen velkommen og har afgivet et høringssvar i relation til planens igangværende og foreslåede initiativer under afsnittet; bæredygtigt byggeri, som skal ses i samspil med Boligministeriets udspil til national strategi for samme tema, offentliggjort i december 2020.

Brug for pejlemærker

I høringssvaret peger vi bl.a. på fraværet af klare målsætninger og indikatorer for realisering af planens initiativer. Realiseringen kræver nemlig en aktiv indsats fra landets bygherrer, som har brug for pejlemærker at styre efter. Det gælder ikke mindst på materialesiden. Her savnes konkrete, strategiske mål for bl.a. byggeriets omstilling fra mineralsk baserede til biobaserede materialer. Men det gælder også i forhold til genbrug og genanvendelse af materialer, hvor estimater af de nationale potentialer, samt forhåbentlig kommende standarder, vil være en hjælp.

En klarere målsætning vil netop kunne fungere som pejlemærker for aktørerne i omstillingen – fra bygherrens beslutninger over markedets leverancekæde til materialernes end-of-life. Ved at fokusere på mål og indikationer for måling af indsatsen vil der kunne skabes nogle fælles grundforudsætninger for fremtidens bæredygtige materiale- og designvalg, samt for etablering af et effektivt marked for cirkulære processer og ressourcer i så langvarigt kredsløb som muligt.

Høringssvaret peger også på vigtigheden af at inddrage de erfaringer, der allerede er høstet i forbindelse med demonstrationsprojekter rundt om i landet. Disse er i hovedtræk drevet af byggebranchen selv, og ikke mindst en række af landets regioner og kommuner er i front med at tænke cirkulært.

Læs hele høringssvaret

Nyheden er skrevet af

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev