Klare målsætninger for byggeriet savnes i ny handlingsplan for cirkulær økonomi - Bygherreforeningen

Høringssvar -

11/02/2021

Klare målsætninger for byggeriet savnes i ny handlingsplan for cirkulær økonomi

Miljøministeriet har fremlagt udkast til en ny handlingsplan for cirkulær økonomi. Herunder, hvordan vi i højere grad kan forebygge affald og håndtere det eksisterende affald bedre i det kommende årti. Byggeriet leverer ca. en tredjedel af alt affald i Danmark. Vi har afgivet høringssvar til udkastet og bl.a. pointeret, at det er oplagt, at man inddrager de mange erfaringer, som allerede findes hos landets bygherrer.

 

Miljøministeriets nationale handlingsplan for cirkulær økonomi inden for en række brancher har netop været i høring. Handlingsplanen gælder for perioden 2020-2032, men skal senest revideres efter seks år. Planen udgør Danmarks nationale plan for forebyggelse, minimering og håndtering af affald, hvor den danske politik og de konkrete indsatser beskrives ud fra den cirkulære værdikæde – fra design og forbrug til affaldshåndtering, hvorfra naturressourcerne føres tilbage i nye produkter og materialer. Ud over mange generelle indsatser inden for de forskellige led i den cirkulære værdikæde, sætter handlingsplanen for cirkulær økonomi et særligt fokus på tre områder, hvor miljø-og klimabelastningen er særligt stor: biomasse, byggeri og plastik.

Bygherreforeningen hilser handlingsplanen velkommen og har afgivet et høringssvar i relation til planens igangværende og foreslåede initiativer under afsnittet; bæredygtigt byggeri, som skal ses i samspil med Boligministeriets udspil til national strategi for samme tema, offentliggjort i december 2020.

Brug for pejlemærker

I høringssvaret peger vi bl.a. på fraværet af klare målsætninger og indikatorer for realisering af planens initiativer. Realiseringen kræver nemlig en aktiv indsats fra landets bygherrer, som har brug for pejlemærker at styre efter. Det gælder ikke mindst på materialesiden. Her savnes konkrete, strategiske mål for bl.a. byggeriets omstilling fra mineralsk baserede til biobaserede materialer. Men det gælder også i forhold til genbrug og genanvendelse af materialer, hvor estimater af de nationale potentialer, samt forhåbentlig kommende standarder, vil være en hjælp.

En klarere målsætning vil netop kunne fungere som pejlemærker for aktørerne i omstillingen – fra bygherrens beslutninger over markedets leverancekæde til materialernes end-of-life. Ved at fokusere på mål og indikationer for måling af indsatsen vil der kunne skabes nogle fælles grundforudsætninger for fremtidens bæredygtige materiale- og designvalg, samt for etablering af et effektivt marked for cirkulære processer og ressourcer i så langvarigt kredsløb som muligt.

Høringssvaret peger også på vigtigheden af at inddrage de erfaringer, der allerede er høstet i forbindelse med demonstrationsprojekter rundt om i landet. Disse er i hovedtræk drevet af byggebranchen selv, og ikke mindst en række af landets regioner og kommuner er i front med at tænke cirkulært.

Læs hele høringssvaret

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

maj
28
Byggeriets aftaler

YBL18: Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab

Dette kursus giver dig indsigt i ‘Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab’, YBL18. For hvilken betydning har ydelsesbeskrivelsen for dig som bygherre? Hvordan sikrer du at få de rette ydelser til opgaven, og hvordan kan du...

maj
30
Medlemsmøde

Bygherrefestival 2024

Tilmeld dig en dag, hvor du kan blive inspireret, netværke og få nye faglige perspektiver. Til Bygherreforeningens festival samler vi medlemmerne til en faglig festdag for professionelle bygherrer. Her kan du opleve tankevækkende oplæg og...

maj
30
Medlemsmøde

Bygherreforeningens 25-års jubilæum!

I år har Bygherreforeningen 25-års jubilæum. Vi afholder derfor en festlig fejring heraf i forlængelse af vores årlige medlemsfestival. Jubilæumsfejringen er åben for alle i branchen. Vi glæder os til at se dig!

jun
4
Velfærdsbyggeri

Sådan bygger vi verdens bedste plejebolig

Plejeboligbyggeri er en kompleks størrelse, både fordi boliger og fællesarealer skal fungere for hjem og arbejdsplads, men også fordi plejeboligbyggeri er omfattet af meget lovgivning. Den stigende kompleksitet i byggeriet kombineret med en voksende andel...

jun
11
Bæredygtighed

Morgenmøde: Nye krav om selektiv nedrivning

Fra 1. juli bliver bygherrer og nedrivere underlagt flere krav, når de totalnedriver bygninger på 250 kvadratmeter eller mere. Men ved du nok om selektiv nedrivning og ressourcekortlægning? Og er du klar til at håndtere...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev