Kommunernes bygninger skriger på renovering - Bygherreforeningen

Blog -

14/03/2016

Kommunernes bygninger skriger på renovering

Blogindlæg skrevet af: Lars Flindt Pedersen, pressechef, Foreningen af Rådgivende Ingeniører

 

Ifølge en analyse fra KL anser Fire ud af ti borgere de kommunale anlæg og bygninger for utidssvarende eller meget utidssvarende. Disse borgere mener, at den generelle standard af de kommunale anlæg og bygninger er blevet relativt lavere end i det øvrige samfund. Og hvis vi ser på den State of the Nation rapport som Foreningen af Rådgivende Ingeniørers, FRI netop har præsenteret, er der meget, der tyder på, at borgerne har ret i deres antagelse.

 

FRI_infografik_150dpi_Bygninger_1

 

 

 

 

 

 

 

 

De kommunaltejede bygninger får på en skala fra 1 til 5 karakteren 3, der står for: ”en nogenlunde, men ikke god tilstand der kræver en del vedligehold”.

Kommunerne har i perioden forbrugt gennemsnitligt 2,8 mia. kr. om året til bygningsvedligehold (udtræk fra kommunernes driftsregnskaber). Det svarer til ca. halvdelen af det beregnede behov, og på den baggrund vurderer Rambøll, der har udarbejdet State of the Nation rapporten for FRI, at kommunernes bygningsmæssige efterslæb til vedligehold i dag ligger på minimum 25 mia. kr.

Men der er desværre intet, der tyder på, at det bliver bedre i fremtiden. I kommunernes vedtagne budgetter for 2016 er der afsat anlægsudgifter på 16,8 mia. kr., dvs. 2,2 mia. kr. mindre end i regnskab 2014. I 2016 vil kommunerne altså have mere end 2 mia. kr. mindre til rådighed til anlægsinvesteringer, end de (for)brugte i 2014.  Denne reduktion i anlægsinvesteringerne de kommende år vil betyde, at der opsamles et endnu markant vedligeholdsefterslæb i kommunerne.

Konsekvensen kan være et velfærdstab i forhold til nedlukning af bygninger eller bygningsafsnit på grund af fx utæt klimaskærm, vand i bygningen, skimmelsvamp, højere energiforbrug osv. samt meget høje følgeudgifter til genopretning af funktionerne. Desuden må der forventes en stor stigning i renoveringer af tage og vinduer de næste ti år, fordi de er så nedslidte, at udskiftning er nødvendig.

I FRI undrer vi os over, at vedligehold og renovering ikke har højere prioritering i kommunerne, da det efterhånden er almen viden at det er billigere at vedligeholde end at genoprette med gennemgribende renoveringer. Vi undrer os også over, at de forbedringer der kan finansieres gennem øget energieffektivitet heller ikke gennemføres, selvom de ofte kan finansiere sig selv. Derudover er der hele problematikken omkring indeklima. Dårligt indeklima medfører hver eneste dag tabt indlæring hos landets børn og unge, selvom man ikke kan sætte tal på tabet, så er der ingen tvivl om, at det er det en dårlig investering ikke at have et godt og sundt indeklima, hvor indlæring fremmes, når vi i et samfund som det danske skal leve af vores viden.

Det manglende vedligehold har dermed både en direkte konsekvens, i form af regninger som bliver større, ved at blive skubbet foran, og en indirekte konsekvens i form af lavere funktionalitet, ringere indeklima, mindre indlæring og dårligere arbejdsmiljø. Er det virkelig nødvendigt?

 

Dette blogindlæg er tidligere udgivet på renoveringpaadagsordenen.dk. Denne platform er nedlagt, hvorfor indlægget er genudgivet på bygherreforeningen.dk, der tidligere har varetaget driften heraf.

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

aug
29
Medlemsmøde

Bygherre Briefing

Velkommen til Bygherre Briefing, der med sit skarpe format giver dig indblik i aktuelle emner, og dykker ned i et af de vigtigste emner blandt landets bygherrer netop nu.

sep
9
Udbud og samarbejde

Vælg den rette entrepriseform

Hvordan vælger du den rigtige entrepriseform til dit projekt? På denne kursusdag hører du om fordele, ulemper og erfaringer med de forskellige entrepriseformer, så du er klædt på til at vælge den rette form, når...

sep
10
Byggeri, drift og anlæg

Ledningsarbejder og gæsteprincippet

Udgifter til ledningsarbejder kan være en ubehagelig overraskelse i et projekt, især hvis der ikke er taget højde for det i anlægsbudgettet. På dette kursus får du overblik over de grundlæggende regler inden for ledningsret...

sep
11
Byggeri, drift og anlæg

Bygherrernes anlægsdag 2024

Lukker anlægsbranchen i 2050, når der ikke er råstoffer og arbejdskraft til at udføre opgaverne?  Hvad betyder bæredygtighed, klimakrav og digitalisering for fremtidige anlægsprojekter?  Vi sætter fokus på de udfordringer anlægssektoren står over for lige...

sep
17
Byggeriets aftaler

AB18 for bygherrer

På dette efterhånden klassiske AB-kursus får du en grundig indføring i AB18 og en gennemgang af aftalesystemet – herunder de væsentligste ændringer og nyskabelser, der er kommet siden AB92. Kurset sætter fokus på de muligheder,...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev