• Netværk om kommunikation og legitimitet

Kommunikation spiller ofte en afgørende rolle for et projekts realisering og gennemførelse. Netværket tager udgangspunkt i bygherrernes strategiske udfordringer med at skabe opbakning og legitimitet til de store byggeprojekter.

Formål

Netværkets formål er at sikre medlemmerne sparring omkring kommunikationsudfordringer i byggeriet, faglig bistand i arbejdet med at skabe opbakning og legitimitet til byggeprojekter samt krisehåndtering. Netværket tilbyder således relevant, aktuel og målrettet videndeling og samtidig tilbyder et mødested for erfaringsudveksling og netværksdannelse. Kontakterne i netværket udveksler ikke kun viden på møderne, men bruger også hinanden som sparringspartnere i daglige arbejde.

Målgruppe

Netværket henvender sig presse- og kommunikationsansvarlige i byggeprojekter eller virksomheder, organisationer og kommuner, som opfører store renoverings-, bygge- og anlægsprojekter. Det kan også have deltagelse af ledere eller projektledere for store byggerier, som ønsker at udvikle arbejdet med kommunikation og interessenthåndtering. Netværket består bl.a. af beslutningstagere og ledere på kommunikationsområdet i bygherreorganisationer, offentlige bygherrer og private bygherrer.

Temaer

Emner for tidligere møder har bl.a. været:

 • Brugerinvolvering og kommunikationsindsatsen i forbindelse med opførelse af Nyt Herlev Hospital
 • Interessenthåndtering på Femernforbindelsen
 • Kommunikationssamarbejde mellem bygherreorganisationer, rådgivere og entreprenører med oplæg og diskussion med kommunikationschefen hos MT Højgaard og pressechef hos COWI
 • Diskussion af kommunikationsudfordringer i regeringens ghettoplan og i den almene sektor generelt
 • Brug af sociale medier i god nabokommunikation
 • Implementering af Sundhedsportalen i Region Hovedstaden

Tid og sted

Netværket mødes 3 gange årligt, som foregår hos medlemsvirksomhederne/-organisationerne. Der er fuld forplejning på hvert møde.

Der er fokus på, at møderne er case-baserede. Arrangementerne vil typisk foregå på en torsdag fra kl. 12:00-16:00 med et spændende program med en eller to oplægsholdere samt faglig debat.

Pris for deltagelse

Prisen for et års deltagelse er 4.500 kr. ex. moms for medlemmer af Bygherreforeningen og 5.100 kr. ex moms for ikke-medlemmer af Bygherreforeningen.

Områdechef, kommunikation og udvikling
Jesper Malm

jm@bygherreforeningen.dk

Tlf.: 2294 4161

Kommunikationskonsulent
Andreas Holst-Olesen

aho@bygherreforeningen.dk

Tlf.: 4075 8373

Topfoto: Shutterstock

Kurser og arrangementer relateret til emnet

 • 10
  november
  Samarbejde - København

  Tidlig entreprenørinddragelse

  På dette seminar får du bygherrens vinkler på fordele og ulemper ved de forskellige modeller for tidlig entreprenørinddragelse. Både i forhold til det juridiske, tilrettelæggelsen af processen og de rammer,…

 • 23
  november
  Aftaler - Aarhus

  Konflikthåndtering, mediation og mægling

  På denne kursusdag sætter vi fokus på, hvordan du som bygherre kan arbejde aktivt med at løse konflikter i byggeprojekter. Med AB18-systemet har vi fået nye muligheder for at både…

 • 29
  november
  Aftaler - København

  Medlemsmøde: Dialog om byggesagsbehandling i Københavns Kommune

  Den lange behandlingstid på byggesager i Københavns Kommune afføder store frustrationer hos Bygherreforeningens medlemmer. Derfor inviterer Bygherreforeningen nu såvel medlemmer, som kommunens teknik- og miljøforvaltning til dialog om, hvad der…