• Netværk om kommunikation og legitimitet

Kommunikation spiller ofte en afgørende rolle for et projekts realisering og gennemførelse. Netværket tager udgangspunkt i bygherrernes strategiske udfordringer med at skabe opbakning og legitimitet til de store byggeprojekter.

Offentlig kritik af et byggeprojekt er ofte dårligt nyt for både økonomi og tidsplaner. Det tvinger ofte bygherren til at omprioritere eller måske helt skrotte sit byggeprojekt. Men ofte behøver det slet ikke gå så galt. Det kræver en klar forventningsafstemning med omgivelserne samt proaktiv kommunikation og inddragelse af interessentkredsen.

I netværket for kommunikationsansvarlige på byggeprojekter samler vi de folk i bygherreorganisationer, som selv arbejder med kommunikation tæt på byggeriet eller som har ansvaret for kommunikationen og interessentvaretagelsen på store byggeprojekter. Vi har fokus på eksempler og værktøjer for god kommunikation, samt måden hvorpå der kan skabes legitimitet og opbakning til byggeprojekterne.

Formålet

Netværkets formål er at sikre medlemmerne sparring omkring kommunikationsudfordringer i byggeriet, faglig bistand i arbejdet med at skabe opbakning og legitimitet til byggeprojekter samt krisehåndtering. Netværket tilbyder således relevant, aktuel og målrettet videndeling og samtidig tilbyder et mødested for erfaringsudveksling og netværksdannelse. Kontakterne i netværket udveksler ikke kun viden på møderne, men bruger også hinanden som sparringspartnere i daglige arbejde.

Koncept

Rammen for netværket er fire case-baserede netværksarrangementer årligt, som foregår hos medlemsvirksomhederne/-organisationerne. Arrangementerne vil typisk foregå på en torsdag fra kl. 12-16 med et spændende program med en eller to oplægsholdere samt faglig debat.

Målgruppe

Netværket henvender sig presse- og kommunikationsansvarlige i byggeprojekter eller virksomheder, organisationer og kommuner, som opfører store renoverings-, bygge- og anlægsprojekter. Det kan også have deltagelse af ledere eller projektledere for store byggerier som ønsker at udvikle arbejdet med kommunikation og interessenthåndtering

Eksempel på program

Pressechefen i Bygningsstyrelsen var vært på netværksmødet i februar 2019. Foruden en rundvisning på styrelsens nye domicil på Kalvebod Brygge, var der et oplæg fra værten omkring aktuelle opgaver og kommunikationsudfordringer i Bygningsstyrelsen. Mødet bød desuden på netværkssnak og diskussioner plus en case-præsentation fra projektchefen på Arkitektskolen i Aarhus. Her var særligt fokus på anvendelse af kommunikation og involvering i forbindelse med en ny projektmodel, der er brugt på opførelse af den nye skole ved Godsbanen i Aarhus.

Tidligere emner

Emner for tidligere møder har bl.a. været:

 • Brugerinvolvering og kommunikationsindsatsen i forbindelse med opførelse af Nyt Herlev Hospital
 • Interessenthåndtering på Femernforbindelsen
 • Kommunikationssamarbejde mellem bygherreorganisationer, rådgivere og entreprenører med oplæg og diskussion med kommunikationschefen hos MT Højgaard og pressechef hos COWI
 • Diskussion af kommunikationsudfordringer i regeringens ghettoplan og i den almene sektor generelt
 • Brug af sociale medier i god nabokommunikation
 • Implementering af Sundhedsportalen i Region Hovedstaden

Netværkets medlemmer og medlemstilgang

Netværket består af beslutningstagere og ledere på kommunikationsområdet i bygherreorganisationer. Således samles erfaring og viden på strategisk niveau. Derudover sikres det, at medlemmer besidder beslutningskompetencen til at implementere tilegnet erfaring og viden fra møderne i deres egen organisation.

Herunder et udsnit af netværkets eksisterende medlemmer:

 • Presseansvarlig, Bygningsstyrelsen
 • Kommunikationschef, Odense Letbane
 • Kommunikationskonsulent, Danmarks Tekniske Universitet
 • Kommunikationschef, Lejerbo
 • Leder af kommunikationsafdelingen, AL2bolig
 • Kommunikationskonsulent, FSB
 • Kommunikationsansvarlig, Nyt Hospital Herlev

Tid og sted

Netværket mødes tre gange årligt. Oftest mødes vi hos et medlem.

Pris for deltagelse

Prisen for et års deltagelse er 4.500 kr. ex. moms for medlemmer af Bygherreforeningen og 5.100 kr. ex moms for ikke-medlemmer af Bygherreforeningen. Der er fuld forplejning på hvert møde.

Områdechef, kommunikation og udvikling
Jesper Malm

jm@bygherreforeningen.dk

Tlf.: 2294 4161

Kurser og arrangementer relateret til emnet

 • 22
  april
  Drift - Online

  Byudvikling i Aarhus Ø: Fællesskaber med fart på

  Kom med på virtuel studietur til Aarhus Ø. Et område der udvikler sig med høj fart, og som i de seneste år har givet aarhusianerne nye muligheder, mødesteder og fællesskaber…

 • 26
  april
  Planlægning - Online

  Tidlig entreprenørinddragelse

  På dette online seminar får du bygherrens vinkler på fordele og ulemper ved de forskellige modeller for tidlig entreprenørinddragelse. Både i forhold til det juridiske, tilrettelæggelsen af processen og de…

 • 6
  maj
  Kompetenceudvikling - København

  Bygherrernes Projektlederuddannelse 2021

  Bygherreforeningens projektlederuddannelse er direkte målrettet de udfordringer, du står over for i rollen som projektleder på et byggeprojekt. Uddannelsen udbydes i samarbejde med Implement Consulting Group, og klæder dig på…