Kurser og arrangementer

 • Alle
 • Kurser
 • Konference
 • Temamøder
 • Seminar
 • Uddannelse
 • 20
  august
  Kurser - København

  Få overblik over ændringerne i AB

  Endags-kurser er for dig, der kender det nuværende AB-system godt og skal have overblik over nyskabelserne. På endags-kurserne får du således et kompakt overblik over de vigtigste ændringer samt, hvordan…

 • 21
  august
  Konference - København

  Konference om Lean og arbejdsmiljø – Strategier for bedre produktivitet i din…

  Vær med, når vi den 21. august 2018 sætter fokus på at skabe øget produktivitet og bedre bundlinje ved at styrke byggeprocesserne og arbejdsmiljøet i bygge- og anlægsbranchen.

 • 22
  august
  Kurser - København

  Kom i dybden med AB-systemet

  Dette todags-kursus går i dybden med de grundlæggende forudsætninger for, at din bygherreorganisation bliver solidt funderet i det nye AB-system. Dermed kan du være en værdiskabende sparringspartner både internt i…

 • 27
  august
  Kurser - København

  Kom i dybden med AB-systemet

  Dette todags-kursus går i dybden med de grundlæggende forudsætninger for, at din bygherreorganisation bliver solidt funderet i det nye AB-system. Dermed kan du være en værdiskabende sparringspartner både internt i…

 • 30
  august
  Kurser - København

  Få overblik over ændringerne i AB

  Endags-kurser er for dig, der kender det nuværende AB-system godt og skal have overblik over nyskabelserne. På endags-kurserne får du således et kompakt overblik over de vigtigste ændringer samt, hvordan…

 • 4
  september
  Kurser - København

  Få overblik over ændringerne i AB

  Endags-kurser er for dig, der kender det nuværende AB-system godt og skal have overblik over nyskabelserne. På endags-kurserne får du således et kompakt overblik over de vigtigste ændringer samt, hvordan…

 • 6
  september
  Kurser - Aarhus

  Få overblik over ændringerne i AB

  Endags-kurser er for dig, der kender det nuværende AB-system godt og skal have overblik over nyskabelserne. På endags-kurserne får du således et kompakt overblik over de vigtigste ændringer samt, hvordan…

 • 10
  september
  Kurser - København

  Få overblik over de nye ydelsesbeskrivelser (YBL 2018)

  Kurset giver dig overblik over de nye ydelsesbeskrivelser, der ligesom det nye AB-system har gennemgået en revision for at gøre dem tidssvarende og for at sikre et meningsfuldt samspil med…

 • 12
  september
  Temamøder - København

  Er strategiske partnerskaber fremtidens samarbejdsform?

  Strategiske partnerskaber er en relativt ny samarbejdsform i dansk sammenhæng. Bygherreforeningen inviterer derfor til et temamøde, hvor vi sætter fokus på strategiske partnerskaber og lægger op til en debat om…

 • 13
  september
  Seminar - København

  Bygherren for bordenden – med besøg i Carlsberg Byen

  Optimer dit beslutningsgrundlag med ledelse og styring af byggeprocessen

 • 17
  september
  Kurser - Aarhus

  Kom i dybden med AB-systemet

  Dette todags-kursus går i dybden med de grundlæggende forudsætninger for, at din bygherreorganisation bliver solidt funderet i det nye AB-system. Dermed kan du være en værdiskabende sparringspartner både internt i…

 • 18
  september
  Uddannelse - København

  Projektlederuddannelse til bygherrer

  Bygherreforeningens projekt- og proceslederuddannelse udbydes i samarbejde med Implement Consulting Group, og er et tilbud til dig som enten allerede er eller skal være projektleder på byggeprojekter. Med uddannelsen får…

 • 19
  september
  Kurser - København

  Få overblik over ændringerne i AB

  Endags-kurser er for dig, der kender det nuværende AB-system godt og skal have overblik over nyskabelserne. På endags-kurserne får du således et kompakt overblik over de vigtigste ændringer samt, hvordan…

 • 24
  september
  Kurser - København

  Regler og samarbejde om konflikthåndtering i AB18/ABR18

  Kurset opdaterer dig på det juridiske grundlag for konflikthåndtering i det nye aftalesystem. Med AB18 og ABR18 kommer en obligatorisk konfliktløsningstrappe med mediation, mægling og hurtig afgørelse ved siden af…

 • 27
  september
  Kurser - København

  Bliv bedre til tids- og processtyring i byggeprojekter

  Kurset retter blikket mod planlægningens aktører og dens værktøjer. Du får viden og værktøjer til, hvordan du som bygherre skaber værdi ved at have en planlægningsstrategi og stille krav til…

 • 2
  oktober
  Kurser - København

  Kom i dybden med AB-systemet

  Dette todags-kursus går i dybden med de grundlæggende forudsætninger for, at din bygherreorganisation bliver solidt funderet i det nye AB-system. Dermed kan du være en værdiskabende sparringspartner både internt i…

 • 8
  oktober
  Kurser - København

  Konflikthåndtering – din personlige tilgang til at forebygge konflikter

  Kurset giver dig overblik over typiske mønstre i byggesager, der havner i konflikt. Derudover dykker vi ned i konfliktens DNA og forskellige konflikthåndteringsmekanismer. Afsættet er at styrke din personlige tilgang…

 • 23
  oktober
  Kurser - København

  Få overblik over de væsentlige ændringer i ABR

  Dette kursus er for dig, der vant til at arbejde med ABR. Med dette kursus får du et overblik over de væsentligste ændringer fra ABR89 til ABR18. Bl.a. at der…

 • 24
  oktober
  Kurser - København

  Sådan laver du en business case

  Få inspiration til din business case og lær, hvordan du kan arbejde med dit byggeri som del af en større samfundsøkonomisk eller politisk sammenhæng. Kurset arbejder med bygherrens business case,…

 • 29
  oktober
  Kurser - København

  Få overblik over ændringerne i AB

  Endags-kurser er for dig, der kender det nuværende AB-system godt og skal have overblik over nyskabelserne. På endags-kurserne får du således et kompakt overblik over de vigtigste ændringer samt, hvordan…

 • 30
  oktober
  Kurser - København

  Kom i dybden med AB-systemet

  Dette todags-kursus går i dybden med de grundlæggende forudsætninger for, at din bygherreorganisation bliver solidt funderet i det nye AB-system. Dermed kan du være en værdiskabende sparringspartner både internt i…

 • 30
  oktober
  Kurser - København

  Bygherrens strategier for værdiskabelse i renovering

  Renoveringsopgaver byder ofte på en række udfordringer, der ikke kendes i nybyggeri. Derfor kræver renoveringer adskillige hensyn og særlige kvalifikationer fra bygherren. Med dette kursus bliver du klædt på til…

 • 1
  november
  Kurser - København

  Byggeprojekter og udgifter til ledningsarbejder

  På dette kursus får du overblik over regler og problemstillinger for ledningsarbejder, som bygherrerne skal have overblik over, når der skal flyttes eksisterende ledninger eller anbringes nye. Det gælder både…

 • 5
  november
  Seminar - København

  Bevægelse i byen

  Bliv klogere på, hvordan du skaber bedre rammer for fysisk udfoldelse i byrum og bygninger. Med en række interessante cases og oplæg fra førende aktører på området, får du på…

 • 6
  november
  Kurser - København

  Få overblik over ændringerne i AB

  Endags-kurser er for dig, der kender det nuværende AB-system godt og skal have overblik over nyskabelserne. På endags-kurserne får du således et kompakt overblik over de vigtigste ændringer samt, hvordan…

 • 8
  november
  Kurser - København

  Sådan gennemfører du et godt udbud med forhandling

  Få gode råd og tricks til tilrettelæggelsen af udbud og den efterfølgende dialog. Udbud med forhandling er en fleksibel udbudsform, som Bygherreforeningen anbefaler sine medlemmer. På dette kursus får du…

 • 19
  november
  Kurser - København

  Effektiv kommunikation i komplekse bygge- og anlægsprojekter

  Få værktøjer til, hvordan du kan effektivisere kommunikationen, sortere informationsflowet og hurtigt skabe struktur og fremdrift på komplekse og tidspressede projekter. Du introduceres bl.a. til videndeling, inddragende processer og effektiv…

 • 22
  november
  Kurser - København

  Gennemgang af ændringerne i ABR

  Dette kursus giver dig et overblik over de vigtigste ændringer fra ABR 89 til ABR 18. Du får indblik i de væsentligste emner i ABR 18 såvel i kontraheringsfasen som…

 • 26
  november
  Kurser - Middelfart

  Budgetplanlægning med fokus på successiv kalkulation

  Få hjælp til den tidlige budgetplanlægning og inspiration til, hvordan du som bygherre kan bruge den økonomiske ramme for projektet aktivt. På kurset lærer du at arbejde med successiv kalkulation…

 • 28
  november
  Kurser - Aarhus

  Få overblik over ændringerne i AB

  Endags-kurser er for dig, der kender det nuværende AB-system godt og skal have overblik over nyskabelserne. På endags-kurserne får du således et kompakt overblik over de vigtigste ændringer samt, hvordan…

 • 29
  november
  Seminar - København

  Tidlig entreprenørinddragelse – sådan skabes der værdi for alle

  Få værktøjer til at fastlægge projektets spilleregler, når entreprenøren inddrages tidligt. På seminaret får du viden om, hvornår og hvordan entreprenørens kompetencer kan bringes i spil bedst muligt. Ligesom du…

 • 5
  december
  Seminar - København

  Robuste projekter med effektiv risikostyring

  Seminaret tager fat i de gode eksempler på, hvordan risikostyring kan indarbejdes både i udbud og processer, så bygherren får bedre projekter med færre overraskelser. Effektiv risikostyring kan gøre din…

Virksomhedskurser

Når I er flere, der skal have fælles fodslag

Skab et fælles fundament for udvikling og viden i jeres organisation med et virksomhedskursus arrangeret af Bygherreforeningen.