Afholdte arrangementer

 • Alle
 • Aftaler
 • Bæredygtighed
 • Økonomi
 • Samfundsansvar
 • Planlægning
 • Drift
 • Udbud
 • Risiko
 • Arbejdsmiljø
 • Samarbejde
 • Kompetenceudvikling
 • Digitalisering
 • Afholdt
  Aftaler - Aarhus

  AB18-systemet for bygherrer

  Her får du en introduktion til AB18 med nedslag i de væsentligste elementer, du sær-ligt skal kende til som bygherre. Samtidig hører du om de første erfaringer med det nye…

 • Afholdt
  Bæredygtighed - København

  Bygherrens centrale rolle for cirkulær økonomi i bygge- og anlægsbranchen

  Bygherrens ambitioner, prioriteringer, risikovillighed og målsætninger er afgørende for valget af materialer i byggeri og anlæg, og i hvor høj grad affald håndteres effektivt som ressourcer, og dermed hvor stor…

 • Afholdt
  Planlægning - København

  Morgenmøde om brandvejledninger til BR18

  De nye vejledninger til BR18 kapitel 5 om brand er nu blevet udgivet. Der mangler blot enkelte temaer, men du kan allerede nu få en hurtig indføring i det omfattende…

 • Afholdt
  Drift - København

  Totaløkonomi i byggeprojektet

  Anlægsøkonomien er ofte det styrende parameter, når der skal foretages valg af løsninger, eller når der sker ændringer i projektet, men bør vi ikke i højere grad tænke totaløkonomisk? På…

 • Afholdt
  Bæredygtighed - Aarhus

  Verdensmål for begyndere

  Alle brancher arbejder i øjeblikket på at leve op til de 17 verdensmål, og også bygge- og anlægssektoren er i stigende grad bevidst om sit ansvar. Men hvordan kan du…

 • Afholdt
  Aftaler - København

  YBB19: Ydelsesbeskrivelse for bygherrerådgivning

  I efteråret 2019 kom den nye Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning (YBB19). På dette kursus får du indblik i den nye ydelsesbeskrivelse, og hvordan du kan bruge den til at sætte rammer…

 • Afholdt
  Bæredygtighed - København

  Bygherreforeningens Nytårskur

  Bygherreforeningens årlige nytårskur finder sted 10. januar 2020. Her mødes 150 ledere, beslutningstagere og meningsdannere blandt bygherrer, rådgivere og leverandører til en spændende eftermiddag med diskussion, snak og netværk.

 • Afholdt
  Aftaler - København

  Introduktion til AB 18

  På dette kursus får du en grundlæggende forståelse af og indføring i de nye regler i AB 18. Vi gennemgår aftaledokumenterne med fokus på den praktiske forståelse og anvendelse af…

 • Afholdt
  Udbud - København

  Sådan gennemfører du et godt udbud med forhandling

  Udbud med forhandling er en fleksibel udbudsform, som Bygherreforeningen anbefaler sine medlemmer. På dette kursus får du et godt indblik i mulighederne og faldgruberne i processen, og du får gode…

 • Afholdt
  Aftaler - København

  Nye roller og processer i BR 18

  BR18 betyder nye roller og opgaver i samarbejdet mellem bygherrer, myndigheder og rådgivere. I løbet af dette seminar får du en introduktion til BR18, særligt med fokus på de administrative…

 • Afholdt
  Samfundsansvar - København

  Den professionelle bygherres arbejde med FN’s 17 verdensmål

  Bygherreforeningen satte i foråret en proces i gang som skal understøtte medlemmernes arbejde med implementering af FN’s 17 verdensmål – få foreløbige anbefalinger, hør inspirerende cases og drøft, hvordan du…

 • Afholdt
  Risiko - København

  Robuste projekter og effektiv risikostyring

  Effektiv risikostyring kan gøre din økonomi, tidsplan og byggeproces mere robust over for usikkerheder. Dette seminar tager fat i de gode eksempler på, hvordan du kan indarbejde risikostyring både i…

 • Afholdt
  Arbejdsmiljø - København

  Morgenmøde: Sådan får du flere faglærte på dit projekt

  Der er mangel på faglærte i byggeriet. Det skaber flaskehalsproblemer og giver prisstigninger. Hør mere om, hvordan bygherrerne kan sikre udmøntningen af arbejdsklausuler og skabe flere lærepladser på egne byggepladser…

 • Afholdt
  Planlægning - Aarhus

  Kommunale flerbrugerhuse og kloge kvadratmeter

  Mange steder arbejder man på at lægge flere funktioner sammen i et hus, både for at skabe værdi for brugerne ved at opfordre til fællesskab, men også for at tænke…

 • Afholdt
  Aftaler - Aarhus

  Ydelsesbeskrivelse for bygherrerådgivning (YBB 19)

  I efteråret kommer den nye ydelsesbeskrivelse for bygherrerådgivning (YBB 19). På dette kursus får du indblik i den nye ydelsesbeskrivelse, og hvordan du kan bruge den til at sætte rammer…

 • Afholdt
  Drift - København

  Ledningsarbejder og gæsteprincippet

  Udgifter til ledningsarbejder kan være en ubehagelig overraskelse i et byggeprojekt, især der ikke er taget højde for det i anlægsbudgettet. På dette kursus giver vi dig overblik over de…

 • Afholdt
  Samfundsansvar - København

  Hvordan bygger vi verdens bedste plejebolig?

  Når vi bygger plejeboliger, skal vi leve op til en række lovgivningsmæssige krav. Samtidig skal vi tænke i tilgængelighed, demensvenlig indretning, fleksibelt byggeri, hjemlighed og en god arbejdsplads. På denne…

 • Afholdt
  Planlægning - København

  Tidlig entreprenørinddragelse

  Bygherreforeningens populære seminar om tidlig entreprenørinddragelse giver dig overblik over forskellige former for tidlig entreprenørinddragelse. I løbet af dagen får du forskellige vinkler på fordele og ulemper ved de forskellige…

 • Afholdt
  Bæredygtighed

  Building Awards 2019

  Årets store konference og prisuddelingsfest løber af stablen torsdag d. 7. november. Her fejrer vi byggeriet på tværs af hele værdikæden og her hyldes dem, der tager ansvaret fremtidens behov…

 • Afholdt
  Aftaler - København

  Totalentrepriser med ABT 18: Hvad kræver det af dig som bygherre?

  På denne seminardag sætter vi fokus på ABT 18 og dermed totalentrepriseformen. Du får indblik i, hvordan du sikrer dig, at en totalentreprise er det rigtige til dit byggeprojekt samt…

 • Afholdt
  Bæredygtighed - Aarhus

  Bæredygtige byggematerialer og cirkulær økonomi

  Hvor langt er vi med genanvendelse, cirkulær økonomi og bæredygtige byggematerialer? Det spørger vi oplægsholderne om på dette seminar, hvor du får inspiration til at arbejde med bæredygtige processer og…

 • Afholdt
  Aftaler - Kgs. Lyngby

  Ydelsesbeskrivelse for bygherrerådgivning (YBB 19)

  I efteråret kommer den nye Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning (YBB 19). På dette kursus får du indblik i den nye ydelsesbeskrivelse, og hvordan du kan bruge den til at sætte rammer…

 • Afholdt
  Aftaler - København

  ABR18: Bygherres samarbejde med rådgiver

  Få overblik over ABR18. På dette kursus gennemgår vi ABR18 med særligt fokus på bygherrens perspektiv både i kontraheringsfasen, projekterings- og udførelsesfasen og efterfølgende i forbindelse med eventuelle tvister om…

 • Afholdt
  Drift - København

  Sådan bruger du tildelingskriterier og evalueringsmodeller i udbud

  Få viden og indsigt i de forskellige muligheder du har for at arbejde med tildelingskriterier og evalueringsmodeller i udbud. Kurset giver dig overblik over de lovgivningsmæssige rammer, og vi drøfter,…

 • Afholdt
  Aftaler - København

  Vælg den rigtige entrepriseform

  Hvordan vælger du den rigtige entrepriseform til dit projekt? På denne kursusdag hører du om fordele, ulemper og erfaringer ved de forskellige entrepriseformer, så du bliver klædt på til at…

 • Afholdt
  Aftaler - København

  Det første år med det nye aftalesystem

  Vi diskuterer bygherreerfaringer, muligheder og opmærksomhedspunkter med det nye AB18-system. Enkelte medlemmer har brugt system igennem et stykke tid, mens andre kun er i indledende fase. På mødet deler vi…

 • Afholdt
  Digitalisering - København

  Lancering af Digitaliseringsguiden

  Som led i den nye Digitaliseringsstrategi fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, præsenterer Bygherreforeningen: Digitaliseringsguiden, med gode råd og tjeklister til digitale krav i udbud. Digitaliseringsguiden viser vejen for at højne…

 • Afholdt
  Aftaler - København

  Konflikthåndtering og forhandling i AB18

  Dette kursus handler om konflikthåndtering og konfliktløsning i byggeprojekter med udgangspunkt i de muligheder, der ligger i AB-systemet. Du får samtidig indblik i de værktøjer, du kan bruge til at…

 • Afholdt
  Samfundsansvar - København

  Byggeri til bevægelse: Potentialer i idrætsbyggeri og bevægelsesfaciliteter inde og ude

  I idrætsbyggeri gemmer sig store potentialer i forhold til blandt andet sociale indsatser og på sundhedsområdet. Ikke mindst hvis vi tænker multifunktionalitet, partnerskaber og nye brugergrupper sammen. På denne temadag…

 • Afholdt
  Økonomi - København

  Økonomi i udførelsen

  På dette kursus tager vi fat i, hvordan du håndterer økonomi i udførelsesfasen af byggeprojektet. Kurset giver dig et indblik i, hvordan du kan styre din økonomi, tidsplan og byggeproces…

 • Afholdt
  Digitalisering - Aarhus

  Høringsmøde om digitaliseringsguide for byg-/driftsherrer

  Bygherreforeningen udarbejder på foranledning af Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen en Digitaliseringsguide for byg-/driftsherrer. Baggrunden for guiden er regeringsstrategien for digitalt byggeri, og formålet er, at give gode råd og opstille…

 • Afholdt
  Aftaler - Aarhus

  ABR18: Bygherres samarbejde med rådgiver

  Få overblik over ABR18. På dette kursus gennemgår vi ABR18 med særligt fokus på bygherrens perspektiv både i kontraheringsfasen, projekterings- og udførelsesfasen og efterfølgende i forbindelse med eventuelle tvister om…

 • Afholdt
  Arbejdsmiljø - København

  Morgenmøde: Byggeprojekter uden ulykker

  Der er stadig for mange ulykker i byggebranchen. Vi sætter derfor med nye data fokus på bygherres gevinst ved at sikre en god ramme for arbejdsmiljø og adfærd på byggepladsen.

 • Afholdt
  Kompetenceudvikling - København

  Bygherrernes Projektlederuddannelse

  Projektlederuddannelsen er direkte målrettet de udfordringer, du som proces- og projektleder står over for på et byggeprojekt. Uddannelsen udbydes i samarbejde med Implement Consulting Group.

 • Afholdt
  Kompetenceudvikling - København

  Bygherrernes projektlederuddannelse Del 1: Projekt- og procesledelse

  Projektlederuddannelsen er direkte målrettet de udfordringer, du som projektleder står over for på et byggeprojekt. Uddannelsens første del fokuserer på projekt- og procesledelse i byggeriet gennem konkrete projektledelsesmodeller og styringsværktøjer.

 • Afholdt
  Drift - København

  Økonomistyring for bygherrer

  Få inspiration til, hvordan du som bygherre kan etablere en god form for økonomistyring og risikohåndtering allerede tidligt i processen og følge op på denne undervejs i byggeprojektet. Seminaret tager…

 • Afholdt
  Planlægning - København

  Udfordringer og muligheder med strategiske partnerskaber

  Seminaret tager fat i de forskellige former for strategiske samarbejder. Du får blandt andet gode råd til, hvordan et strategisk partnerskab kan organiseres, både hvad angår kompetencer og kon-trakter. Vi…

 • Afholdt
  Bæredygtighed - København

  Verdensmål for begyndere

  Alle brancher arbejder i øjeblikket på at leve op til de 17 verdensmål, og også bygge- og anlægssektoren er i stigende grad bevidst om sit ansvar. Men hvordan kan du…

 • Afholdt
  Planlægning - København

  Morgenmøde: Vejledning i terrorsikring

  Frygten for nye terrorhændelser er dagligdag i store dele af Europa. Flere organisationer inden for bl.a. byggeriet har efterspurgt klarere retningslinjer for hvornår og hvordan man bør arbejde med sikkerhed…

 • Afholdt
  Aftaler - København

  AB18 for bygherrer

  Kurset AB18 for bygherrer giver dig de grundlæggende forudsætninger for, at din bygherreorganisation bliver godt funderet i AB-systemet. Du kommer igennem alle aftaledokumenter, så du kan håndtere blandt andet kontraktindgåelse…

 • Afholdt
  Bæredygtighed - Aarhus

  Fremtidsperspektiver for bæredygtigt byggeri i EU og Danmark

  Hvordan skal bæredygtigt byggeri vurderes, og hvordan kan det gøres mainstream? På denne konference diskuteres erfaringerne med Level(s), EU-kommissionens bud på en metode til vurdering af bæredygtigt byggeri. Kom og…

 • Afholdt
  Aftaler - København

  Overblik over ny ydelsesbeskrivelse (YBL 18)

  Kurset giver dig indsigt i den nye Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab, YBL 18. Du får blandt andet svar på, hvordan du som bygherre bruger ydelsesbeskrivelsen. Hvordan du sikrer at…

 • Afholdt
  Aftaler - København

  Udbudsret for bygherrer

  På dette kursus får du en grundlæggende introduktion til de udbudsretlige forhold, som er væsentlige at kende for dig som bygherre. Du får kendskab til de forskellige udbudsformer og opmærksomhedspunkter…

 • Afholdt
  Bæredygtighed - København

  Fremtidsperspektiver for bæredygtigt byggeri i EU og Danmark

  Hvordan skal bæredygtigt byggeri vurderes, og hvordan kan det gøres mainstream? På denne konference diskuteres erfaringerne med Level(s), EU-kommissionens bud på en metode til vurdering af bæredygtigt byggeri. Kom og…

 • Afholdt
  Kompetenceudvikling - København

  Bygherrernes Projektlederuddannelse Del 2: Strategisk ledelse, forretninger og processer

  Projektlederuddannelsen er direkte målrettet de udfordringer, du som proces- og projektleder står over for på et byggeprojekt. Uddannelsens anden del fokuserer på strategiske valg, beslutningsgrundlag og samarbejdsstrategier.

 • Afholdt
  Planlægning - København

  Kommunale flerbrugerhuse og kloge kvadratmeter

  Mange steder arbejder man på at lægge flere funktioner sammen i et hus, både for at skabe værdi for brugerne ved at opfordre til fællesskab, men også for at tænke…

 • Afholdt
  Kompetenceudvikling - Carlsberg Byen

  Bygherren for bordenden

  Få optimeret dit beslutningsgrundlag, og placer dig for bordenden i dine projekter med et godt greb om byggeriets styringsredskaber. Dette seminar giver dig indsigt i, hvordan du med begreber som…

 • Afholdt
  Aftaler - Aarhus

  Overblik over ny ydelsesbeskrivelse (YBL 18)

  Kurset giver dig indsigt i den nye Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab, YBL 18. Du får blandt andet svar på, hvordan du som bygherre bruger ydelsesbeskrivelsen, hvordan du sikrer at…

 • Afholdt
  Aftaler - Aarhus

  Udbud med AB18-systemet

  På dette seminar diskuterer vi med erfarne jurister og praktikere hvordan vi udbyder med det nye aftalesystem. Vi sætter rammen med de nye bestemmelser i AB18-systemet, og sætter især fokus…

 • Afholdt
  Digitalisering - København

  Præsentation af ny digitaliseringsguide for byg- og driftsherrer

  Bygherreforeningen udarbejder på foranledning af Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen Digitaliseringsguiden: gode råd og tjeklister til at stille digitale krav i udbud. Guiden kan i løbet af efteråret kan tilgås på…

 • Afholdt
  Planlægning - Aarhus

  Høring: Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning 2019

  Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Danske Arkitektvirksomheder og Bygherreforeningen inviterer til høringsmøde om ny ydelsesbeskrivelse for bygherrerådgivning (YBB 19). Få præsenteret tankerne bag og hør om de vigtigste principper.

 • Afholdt
  Planlægning - København

  Høring: Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning 2019

  Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Danske Arkitektvirksomheder og Bygherreforeningen inviterer til høringsmøde om ny ydelsesbeskrivelse for bygherrerådgivning (YBB 19). Få præsenteret tankerne bag og hør om de vigtigste principper.

 • Afholdt
  Arbejdsmiljø - København

  Temamøde: Sådan sikrer du flere lærlinge på store byggeprojekter

  Der igangsættes rekordmange store bygge- og anlægsprojekter i Danmark. Men manglen på veluddannet faglærte som f.eks. murere, struktøre og VVS’ere truer med at sætte udviklingen i stå. Ifølge Danske Regioners…

 • Afholdt
  Bæredygtighed - København

  Sommerafslutning med fokus på verdensmålene i byggeriet

  Bygherreforeningen har verdensmålene som ny mærkesag i 2019. Til årets sommerafslutning inviterer vi derfor til medlemsmøde om, hvordan vi som bygherrer kan forholde os til de 17 verdensmål, og du…

 • Afholdt
  Bæredygtighed - København

  Bygherres krav og kontrol af samfundsansvar

  Kurset bygger på praksis og giver dig solidt indblik i de kontraktuelle og proceduremæssige krav, samt i dine muligheder for at forebygge og håndtere eventuelle overtrædelser gennem formulering af udbudsbetingelserne,…

 • Afholdt
  Aftaler - Aarhus

  Medlemsmøde om AB18

  Bygherreforeningen afholder medlemsmøde om AB18, og her kan du bl.a. møde medlemmer fra foreningens Rammebetingelsesudvalg, som står bag Bygherreforeningens AB18-guide. På dagen vil du blive klogere på AB18, og få…

 • Afholdt
  Digitalisering - København

  Udnyt potentialet med digitalisering i byggeriet

  Dette seminar giver dig viden, overblik og inspiration til, hvordan du sætter de strategiske rammer for din byggeproces, når det gælder digitalisering. Hør blandt andet om, hvordan du kan forholde…

 • Afholdt
  Aftaler - København

  Bliv klædt på til de nye roller og processer med BR18

  BR18 betyder nye roller og opgaver i samarbejdet mellem bygherrer, myndigheder og rådgivere. I løbet af dette seminar får du en introduktion til BR18, særligt med fokus på de administrative…

 • Afholdt
  Arbejdsmiljø - København

  Godt arbejdsmiljø betaler sig

  Bygherreforeningen og Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere sætter spot på, hvordan landets mange sygehusbyggerier kan bruges til at udvikle både arbejdsmiljø og produktivitet i den danske bygge- og…

 • Afholdt
  Kompetenceudvikling - København

  Bygherreforeningens Årsmøde 2019

  Bygherreforeningens Årsmøde 2019 stiller skarpt på fremtidens ledelse af bygherreorganisationer. Beslutninger om bygge- og anlægsprojekter bliver stadig mere komplekse, og på årsmødet kan du være med til at diskutere, hvordan…

 • Afholdt
  Aftaler - København

  Udbud med det nye AB18-system

  Få inspiration til at lave udbud med det nye aftalesystem. Dette seminar sætter fokus på de nye bestemmelser i AB18-systemet, hvor mange valg skal træffes fra start, herunder hvilke aftaledokumenter…

 • Afholdt
  Drift - København

  Økonomistyring for bygherrer

  Få inspiration til, hvordan du som bygherre kan etablere en god form for økonomistyring og risikohåndtering allerede tidligt i processen og følge op på denne undervejs i byggeprojektet. Seminaret tager…

 • Afholdt
  Bæredygtighed - København

  Jordstrategier som planlægningsinstrument

  På dette miniseminar får du indsigt i en række konkrete værktøjer til at udarbejde og implementere kommunale jordstrategier som planlægningsinstrument, og du hører en række eksempler fra et antal kommuner.

 • Afholdt
  Aftaler - København

  Få overblik over ændringerne i AB

  Endags-kurser er for dig, der kender det nuværende AB-system godt og skal have overblik over nyskabelserne. På endags-kurserne får du således et kompakt overblik over de vigtigste ændringer samt, hvordan…

 • Afholdt
  Bæredygtighed - København

  Byg verdensmålene ind i byggeprojekterne – med besøg i FN byen

  Bliv klogere på, hvordan du kan tænke verdensmålene som en strategisk faktor, der kan bidrage til ambitionen om en mere bæredygtig udvikling. På seminaret giver Bygherreforeningen og Foreningen For Byggeriets…

 • Afholdt
  Aftaler - København

  Morgenmøde: Sådan styrer du dit byggeprojekt med de fire appendikser

  Få inspiration til at anvende de fire appendikser i kombination med grunddokumenterne AB18, ABR18 og/eller ABT18. Appendikserne kan være en hjælp til at styre dit byggeri i specifik retning og…

 • Afholdt
  Kompetenceudvikling - København

  Bygherrernes Projektlederuddannelse

  Projektlederuddannelsen er direkte målrettet de udfordringer, du som proces- og projektleder står over for på et byggeprojekt. Uddannelsen udbydes i samarbejde med Implement Consulting Group.

 • Afholdt
  Kompetenceudvikling - København

  Bygherrernes projektlederuddannelse Del 1: Projekt- og procesledelse

  Projektlederuddannelsen er direkte målrettet de udfordringer, du som projektleder står over for på et byggeprojekt. Uddannelsens første del fokuserer på projekt- og procesledelse i byggeriet gennem konkrete projektledelsesmodeller og styringsværktøjer.

 • Afholdt
  Aftaler - Aarhus

  AB18: Introduktion til byggeriets aftalesystem

  Todags-kurset giver dig de grundlæggende forudsætninger for, at din bygherreorganisation bliver godt funderet i det nye AB-system. På kurset bliver du klar til at navigere i alle aftaledokumenter i hele…

 • Afholdt
  Økonomi - København

  Sådan laver du en business case

  Få inspiration til din business case og lær, hvordan du kan arbejde med dit byggeri som del af en større samfunds-økonomisk eller politisk sammenhæng. Kurset arbejder med bygherrens business case,…

 • Afholdt
  Planlægning - København

  Sådan gennemfører du et godt udbud med forhandling

  Få gode råd og tricks til tilrettelæggelsen af udbud og den efterfølgende dialog. Udbud med forhandling er en fleksibel udbudsform, som Bygherreforeningen anbefaler sine medlemmer. På dette kursus får du…

 • Afholdt
  Økonomi - København

  Ledningsarbejder og gæsteprincippet – udgifter og ansvar i byggeprojektet

  På dette kursus får du overblik over regler og problemstillinger for ledningsarbejder, som bygherrerne skal have overblik over, når der skal flyttes eksisterende ledninger eller anbringes nye. Det gælder både…

 • Afholdt
  Aftaler - København

  Morgenmøde: Digitalisering af byggeprocessen med AB18

  Bliv skarp på, hvordan du kan bruge AB18 og ABR18 som udgangspunkt for at stille krav til digitalisering og bliv klogere på IKT-lederens og projekteringslederens roller. Det digitale byggeri udvikler…

 • Afholdt
  Aftaler - København

  Sådan får du mest værdi med totalentrepriser med det nye ABT18

  Med dette seminar får du indblik i, hvornår totalentreprise efter ABT18 er velegnet, hvordan udbud og kontrakt skal se ud samt, hvordan samarbejdet organiseres bedst. Du får dermed inspiration til,…

 • Afholdt
  Aftaler - København

  AB18: Introduktion til byggeriets aftalesystem

  Dette todags-kursus går i dybden med de grundlæggende forudsætninger for, at din bygherreorganisation bliver solidt funderet i det nye AB-system. Dermed kan du være en værdiskabende sparringspartner både internt i…

 • Afholdt
  Aftaler - København

  Få overblik over ændringerne i AB18

  Endags-kurser er for dig, der kender det nuværende AB-system godt og skal have overblik over nyskabelserne. På endags-kurserne får du således et kompakt overblik over de vigtigste ændringer samt, hvordan…

 • Afholdt
  Økonomi - København

  Tidlig entreprenørinddragelse – sådan skabes der værdi for alle

  Få værktøjer til at fastlægge projektets spilleregler, når entreprenøren inddrages tidligt. På seminaret får du viden om, hvornår og hvordan entreprenørens kompetencer kan bringes i spil bedst muligt. Ligesom du…

 • Afholdt
  Aftaler - København

  Bygherrens samarbejde med rådgivere i ABR18 – få overblik over roller, aftaler…

  Dette kursus giver dig et overblik over de vigtigste ændringer fra ABR 89 til ABR 18. Du får indblik i de væsentligste emner i ABR 18 såvel i kontraheringsfasen som…

 • Afholdt
  Aftaler - Aarhus

  Bygherrens samarbejde med rådgivere i ABR18 – få overblik over roller, aftaler…

  Dette kursus giver dig et overblik over de vigtigste ændringer fra ABR 89 til ABR 18. Du får indblik i de væsentligste emner i ABR 18 såvel i kontraheringsfasen som…

 • Afholdt
  Økonomi - København

  Sådan bruger du kvalitative tildelingskriterier og evalueringsmodeller i dit udbud

  Få viden og indsigt i de forskellige muligheder, som du har for at arbejde med tildelingskriterier og evalueringsmodeller i udbud. Kurset giver dig overblik over de lovgivningsmæssige rammer og drøfter,…

 • Afholdt
  Økonomi - København

  Budgetplanlægning for bygherrer – sæt den økonomiske projektramme

  Som bygherre er det vigtigt at kunne lave præcise budgetoverslag og styre både økonomi og risici både indledningsvis og undervejs i byggeprojektet. Det handler altså om at få identificeret cost…

 • Afholdt
  Aftaler - København

  Morgenmøde: Mød Metroselskabet på AB-morgenmøde om samfundsansvar i byggeprocessen

  Mødet giver dig viden om de nye aftaledokumenters øgede fokus på overtrædelse af gældende regler eller aftalte vilkår om samfundsansvar, herunder sikkerhed og arbejdsmiljø. Du får indblik i de kontraktuelle…

 • Afholdt
  Drift - København

  Byg til drift – sådan tænker du anvendelsen ind i opførelsen

  Det koster langt mere at drifte en bygning over 30 år, end det koster at opføre den. Alligevel er driften ikke altid regnet ind, når byggeriet planlægges, og alt for…

 • Afholdt
  Kompetenceudvikling - København

  Skab opbakning fra naboer og brugere til dit byggeprojekt

  Få inspiration fra bl.a. Københavns Lufthavn og PensionDanmark til, hvordan du som bygherre skaber opbakning til dit byggeprojekt og undgår fordyrelser og forsinkelser pga. af modstand fra brugere, kunder, naboer…

 • Afholdt
  Aftaler - Aarhus

  Få overblik over ændringerne i AB18

  Endags-kurset er for dig, der kender til det nuværende AB-system og skal have overblik over de vigtigste ændringer. På kurserne får du et komprimeret overblik over, hvordan det nye AB18…

 • Afholdt
  Aftaler - København

  Få overblik over de nye ydelsesbeskrivelser (YBL18)

  Kurset giver dig overblik over de nye ydelsesbeskrivelser, der ligesom det nye AB-system har gennemgået en revision for at gøre dem tidssvarende og for at sikre et meningsfuldt samspil med…

 • Afholdt
  Aftaler - København

  Morgenmøde: Forenklet AB/ABR

  Få indsigt i, hvordan du kan bruge de forenklede versioner af AB og ABR. De forenklede versioner er tiltænkt mindre krævende opgaver, så man kan spare på de administrative ressourcer…

 • Afholdt
  Planlægning - København

  Projektkonkurrencen under lup: Evaluering af Kalvebod Fælled Skole

  Arkitektforeningen og Bygherreforeningen inviterer til temamøde, hvor projektkonkurrencen sættes under lup. Formålet er at komme ind til kernen i konkurrencens værdier for at drøfte, hvilke potentialer og muligheder konkurrencen kan…

 • Afholdt
  Aftaler - København

  Få overblik over ændringerne i AB18

  Endags-kurser er for dig, der kender det nuværende AB-system godt og skal have overblik over nyskabelserne. På endags-kurserne får du således et kompakt overblik over de vigtigste ændringer samt, hvordan…

 • Afholdt
  Aftaler - Aarhus

  Få overblik over de nye ydelsesbeskrivelser (YBL18)

  Kurset giver dig overblik over de nye ydelsesbeskrivelser, der ligesom det nye AB-system har gennemgået en revision for at gøre dem tidssvarende og for at sikre et meningsfuldt samspil med…

 • Afholdt
  Aftaler - København

  Kom i dybden med AB18-systemet

  Dette todags-kursus går i dybden med de grundlæggende forudsætninger for, at din bygherreorganisation bliver solidt funderet i det nye AB-system. Dermed kan du være en værdiskabende sparringspartner både internt i…

 • Afholdt
  Samfundsansvar - København

  Bygherreforeningens Nytårskur

  Bygherreforeningens årlige nytårskur finder sted 4. januar 2019, og sætter i år fokus på "Byggeriet som samfundsaktør". Her mødes 150 ledere, beslutningstagere og meningsdannere blandt bygherrer, rådgivere og leverandører til…

 • Afholdt
  Økonomi - København

  Robuste projekter med effektiv risikostyring

  Seminaret tager fat i de gode eksempler på, hvordan risikostyring kan indarbejdes både i udbud og processer, så bygherren får bedre projekter med færre overraskelser. Effektiv risikostyring kan gøre din…

 • Afholdt
  Aftaler - København

  BR18 for bygherrer – nye krav, nye roller

  Åbent møde om BR18 i samarbejde med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Bygningsreglementet blev ændret radikalt, da BR18 trådte i kraft i januar 2018. Som bygherre betyder det en ny virkelighed,…

 • Afholdt
  Økonomi - København

  Tidlig entreprenørinddragelse – sådan skabes der værdi for alle

  Få værktøjer til at fastlægge projektets spilleregler, når entreprenøren inddrages tidligt. På seminaret får du viden om, hvornår og hvordan entreprenørens kompetencer kan bringes i spil bedst muligt. Ligesom du…

 • Afholdt
  Aftaler - Aarhus

  BR18 for bygherrer – nye krav, nye roller

  Åbent møde om BR18 i samarbejde med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Bygningsreglementet blev ændret radikalt, da BR18 trådte i kraft i januar 2018. Som bygherre betyder det en ny virkelighed,…

 • Afholdt
  Aftaler - Aarhus

  Bygherrernes implementering af det nye AB18-system – muligheder, valg og krav

  Implementeringen af det nye aftalesystem stiller bygherrerne overfor nogle væsentlige valg. Vi har derfor inviteret en række bygherrer ind, som deler refleksioner bag deres valg, og fortæller om deres tiltag…

 • Afholdt
  Aftaler - Aarhus

  Få overblik over ændringerne i AB18

  Endags-kurser er for dig, der kender det nuværende AB-system godt og skal have overblik over nyskabelserne. På endags-kurserne får du således et kompakt overblik over de vigtigste ændringer samt, hvordan…

 • Afholdt
  Aftaler - Aarhus

  Kom i dybden med AB18-systemet

  Dette todags-kursus går i dybden med de grundlæggende forudsætninger for, at din bygherreorganisation bliver solidt funderet i det nye AB-system. Dermed kan du være en værdiskabende sparringspartner både internt i…

 • Afholdt
  Økonomi - Middelfart

  Budgetplanlægning med fokus på successiv kalkulation

  Få hjælp til den tidlige budgetplanlægning og inspiration til, hvordan du som bygherre kan bruge den økonomiske ramme for projektet aktivt. På kurset lærer du at arbejde med successiv kalkulation…

Virksomhedskurser

Når i er flere, der skal have fælles fodslag

Skab et fælles fundament for udvikling og viden i jeres organisation med et virksomhedskursus arrangeret af Bygherreforeningen.