Afholdte arrangementer

 • Alle
 • Aftaler
 • Planlægning
 • Kompetenceudvikling
 • Samarbejde
 • Samfundsansvar
 • Udbud
 • Økonomi
 • Risiko
 • Drift
 • Bæredygtighed
 • Arbejdsmiljø
 • Afholdt
  Aftaler - København

  Bliv klædt på til de nye roller og processer med BR18

  Få indblik i de nye processer og roller, som det nye bygningsreglement (BR18) har medført. Du bliver introduceret til betydningen af ændringerne og specifikke aspekter af BR18 som en ny…

 • Afholdt
  Kompetenceudvikling - København

  Skab opbakning fra naboer og brugere til dit byggeprojekt

  Få inspiration fra bl.a. Københavns Lufthavn og PensionDanmark til, hvordan du som bygherre skaber opbakning til dit byggeprojekt og undgår fordyrelser og forsinkelser pga. af modstand fra brugere, kunder, naboer…

 • Afholdt
  Aftaler - Aarhus

  Få overblik over ændringerne i AB18

  Endags-kurset er for dig, der kender til det nuværende AB-system og skal have overblik over de vigtigste ændringer. På kurserne får du et komprimeret overblik over, hvordan det nye AB18…

 • Afholdt
  Aftaler - København

  Få overblik over de nye ydelsesbeskrivelser (YBL18)

  Kurset giver dig overblik over de nye ydelsesbeskrivelser, der ligesom det nye AB-system har gennemgået en revision for at gøre dem tidssvarende og for at sikre et meningsfuldt samspil med…

 • Afholdt
  Aftaler - København

  Morgenmøde: Forenklet AB/ABR

  Få indsigt i, hvordan du kan bruge de forenklede versioner af AB og ABR. De forenklede versioner er tiltænkt mindre krævende opgaver, så man kan spare på de administrative ressourcer…

 • Afholdt
  Planlægning - København

  Projektkonkurrencen under lup: Evaluering af Kalvebod Fælled Skole

  Arkitektforeningen og Bygherreforeningen inviterer til temamøde, hvor projektkonkurrencen sættes under lup. Formålet er at komme ind til kernen i konkurrencens værdier for at drøfte, hvilke potentialer og muligheder konkurrencen kan…

 • Afholdt
  Aftaler - København

  Få overblik over ændringerne i AB18

  Endags-kurser er for dig, der kender det nuværende AB-system godt og skal have overblik over nyskabelserne. På endags-kurserne får du således et kompakt overblik over de vigtigste ændringer samt, hvordan…

 • Afholdt
  Aftaler - Aarhus

  Få overblik over de nye ydelsesbeskrivelser (YBL18)

  Kurset giver dig overblik over de nye ydelsesbeskrivelser, der ligesom det nye AB-system har gennemgået en revision for at gøre dem tidssvarende og for at sikre et meningsfuldt samspil med…

 • Afholdt
  Aftaler - København

  Kom i dybden med AB18-systemet

  Dette todags-kursus går i dybden med de grundlæggende forudsætninger for, at din bygherreorganisation bliver solidt funderet i det nye AB-system. Dermed kan du være en værdiskabende sparringspartner både internt i…

 • Afholdt
  Samfundsansvar - København

  Bygherreforeningens Nytårskur

  Bygherreforeningens årlige nytårskur finder sted 4. januar 2019, og sætter i år fokus på "Byggeriet som samfundsaktør". Her mødes 150 ledere, beslutningstagere og meningsdannere blandt bygherrer, rådgivere og leverandører til…

 • Afholdt
  Økonomi - København

  Robuste projekter med effektiv risikostyring

  Seminaret tager fat i de gode eksempler på, hvordan risikostyring kan indarbejdes både i udbud og processer, så bygherren får bedre projekter med færre overraskelser. Effektiv risikostyring kan gøre din…

 • Afholdt
  Aftaler - København

  BR18 for bygherrer – nye krav, nye roller

  Åbent møde om BR18 i samarbejde med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Bygningsreglementet blev ændret radikalt, da BR18 trådte i kraft i januar 2018. Som bygherre betyder det en ny virkelighed,…

 • Afholdt
  Aftaler - Aarhus

  Bygherrernes implementering af det nye AB18-system – muligheder, valg og krav

  Implementeringen af det nye aftalesystem stiller bygherrerne overfor nogle væsentlige valg. Vi har derfor inviteret en række bygherrer ind, som deler refleksioner bag deres valg, og fortæller om deres tiltag…

 • Afholdt
  Aftaler - Aarhus

  BR18 for bygherrer – nye krav, nye roller

  Åbent møde om BR18 i samarbejde med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Bygningsreglementet blev ændret radikalt, da BR18 trådte i kraft i januar 2018. Som bygherre betyder det en ny virkelighed,…

 • Afholdt
  Økonomi - København

  Tidlig entreprenørinddragelse – sådan skabes der værdi for alle

  Få værktøjer til at fastlægge projektets spilleregler, når entreprenøren inddrages tidligt. På seminaret får du viden om, hvornår og hvordan entreprenørens kompetencer kan bringes i spil bedst muligt. Ligesom du…

 • Afholdt
  Aftaler - Aarhus

  Få overblik over ændringerne i AB18

  Endags-kurser er for dig, der kender det nuværende AB-system godt og skal have overblik over nyskabelserne. På endags-kurserne får du således et kompakt overblik over de vigtigste ændringer samt, hvordan…

 • Afholdt
  Aftaler - Aarhus

  Kom i dybden med AB18-systemet

  Dette todags-kursus går i dybden med de grundlæggende forudsætninger for, at din bygherreorganisation bliver solidt funderet i det nye AB-system. Dermed kan du være en værdiskabende sparringspartner både internt i…

 • Afholdt
  Økonomi - Middelfart

  Budgetplanlægning med fokus på successiv kalkulation

  Få hjælp til den tidlige budgetplanlægning og inspiration til, hvordan du som bygherre kan bruge den økonomiske ramme for projektet aktivt. På kurset lærer du at arbejde med successiv kalkulation…

 • Afholdt
  Aftaler - København

  Bygherrens samarbejde med rådgivere i ABR18 – få overblik over roller, aftaler…

  Dette kursus giver dig et overblik over de vigtigste ændringer fra ABR 89 til ABR 18. Du får indblik i de væsentligste emner i ABR 18 såvel i kontraheringsfasen som…

 • Afholdt
  Aftaler - København

  Bygherrernes implementering af det nye AB18-system – muligheder, valg og krav

  Implementeringen af det nye aftalesystem stiller bygherrerne overfor nogle væsentlige valg. Vi har derfor inviteret en række bygherrer ind, som deler refleksioner bag deres valg, og fortæller om deres tiltag…

 • Afholdt
  Samarbejde - København

  Effektiv kommunikation i komplekse bygge- og anlægsprojekter

  Få værktøjer til, hvordan du kan effektivisere kommunikationen, sortere informationsflowet og hurtigt skabe struktur og fremdrift på komplekse og tidspressede projekter. Du introduceres bl.a. til videndeling, inddragende processer og effektiv…

 • Afholdt
  Bæredygtighed - København

  Building Awards 2018

  Den 9. november afholdes Building Awards 2018 på Langelinie Pavillonen. Her hyldes de gode løsninger for et bæredygtigt og miljøbevidst byggeri. Dagen byder på konference, gallamiddag og uddeling af bl.a.…

 • Afholdt
  Økonomi - København

  Sådan gennemfører du et godt udbud med forhandling

  Få gode råd og tricks til tilrettelæggelsen af udbud og den efterfølgende dialog. Udbud med forhandling er en fleksibel udbudsform, som Bygherreforeningen anbefaler sine medlemmer. På dette kursus får du…

 • Afholdt
  Aftaler - København

  Få overblik over ændringerne i AB18

  Endags-kurser er for dig, der kender det nuværende AB-system godt og skal have overblik over nyskabelserne. På endags-kurserne får du således et kompakt overblik over de vigtigste ændringer samt, hvordan…

 • Afholdt
  Arbejdsmiljø - København

  Udvikling af moderne idræts- og motionsfaciliteter

  Bliv klogere på, hvordan du udvikler nye motionsfaciliteter til gavn for folkesundheden, bylivet og den lokale sammenhængskraft. Via en række interessante cases og oplæg fra landets førende aktører, får du…

 • Afholdt
  Aftaler - København

  Kom i dybden med AB18-systemet

  Dette todags-kursus går i dybden med de grundlæggende forudsætninger for, at din bygherreorganisation bliver solidt funderet i det nye AB-system. Dermed kan du være en værdiskabende sparringspartner både internt i…

 • Afholdt
  Bæredygtighed - København

  Bygherrens strategier for værdiskabelse i renovering

  Renoveringsopgaver byder ofte på en række udfordringer, der ikke kendes i nybyggeri. Derfor kræver renoveringer adskillige hensyn og særlige kvalifikationer fra bygherren. Med dette kursus bliver du klædt på til…

 • Afholdt
  Aftaler - København

  Få overblik over ændringerne i AB18

  Endags-kurser er for dig, der kender det nuværende AB-system godt og skal have overblik over nyskabelserne. På endags-kurserne får du således et kompakt overblik over de vigtigste ændringer samt, hvordan…

 • Afholdt
  Økonomi - København

  Sådan laver du en business case

  Få inspiration til din business case og lær, hvordan du kan arbejde med dit byggeri som del af en større samfundsøkonomisk eller politisk sammenhæng. Kurset arbejder med bygherrens business case,…

 • Afholdt
  Aftaler - København

  Rådgiveren som leverandør – få overblik over ændringerne i ABR18

  Dette kursus er for dig, der vant til at arbejde med ABR. Med dette kursus får du et overblik over de væsentligste ændringer fra ABR89 til ABR18. Bl.a. at der…

 • Afholdt
  Samarbejde - København

  Konflikthåndtering – din personlige tilgang til at forebygge konflikter

  Kurset giver dig overblik over typiske mønstre i byggesager, der havner i konflikt. Derudover dykker vi ned i konfliktens DNA og forskellige konflikthåndteringsmekanismer. Afsættet er at styrke din personlige tilgang…

 • Afholdt
  Aftaler - København

  Kom i dybden med AB18-systemet

  Dette todags-kursus går i dybden med de grundlæggende forudsætninger for, at din bygherreorganisation bliver solidt funderet i det nye AB-system. Dermed kan du være en værdiskabende sparringspartner både internt i…

 • Afholdt
  Økonomi - København

  Bliv bedre til tids- og processtyring i byggeprojekter

  Kurset retter blikket mod planlægningens aktører og dens værktøjer. Du får viden og værktøjer til, hvordan du som bygherre skaber værdi ved at have en planlægningsstrategi og stille krav til…

 • Afholdt
  Aftaler - København

  Regler og samarbejde om konflikthåndtering i AB18/ABR18

  Kurset opdaterer dig på det juridiske grundlag for konflikthåndtering i det nye aftalesystem. Med AB18 og ABR18 kommer en obligatorisk konfliktløsningstrappe med mediation, mægling og hurtig afgørelse ved siden af…

 • Afholdt
  Aftaler - København

  Få overblik over ændringerne i AB18

  Endags-kurser er for dig, der kender det nuværende AB-system godt og skal have overblik over nyskabelserne. På endags-kurserne får du således et kompakt overblik over de vigtigste ændringer samt, hvordan…

 • Afholdt
  Kompetenceudvikling - København

  Projektlederuddannelse til bygherrer

  Bygherreforeningens projekt- og proceslederuddannelse udbydes i samarbejde med Implement Consulting Group, og er et tilbud til dig som enten allerede er eller skal være projektleder på byggeprojekter. Med uddannelsen får…

 • Afholdt
  Økonomi - København

  Bygherren for bordenden – med besøg i Carlsberg Byen

  Optimer dit beslutningsgrundlag med ledelse og styring af byggeprocessen

 • Afholdt
  Samfundsansvar - København

  Er strategiske partnerskaber fremtidens samarbejdsform?

  Strategiske partnerskaber er en relativt ny samarbejdsform i dansk sammenhæng. Bygherreforeningen inviterer derfor til et temamøde, hvor vi sætter fokus på strategiske partnerskaber og lægger op til en debat om…

 • Afholdt
  Aftaler - København

  Få overblik over de nye ydelsesbeskrivelser (YBL 2018)

  Kurset giver dig overblik over de nye ydelsesbeskrivelser, der ligesom det nye AB-system har gennemgået en revision for at gøre dem tidssvarende og for at sikre et meningsfuldt samspil med…

 • Afholdt
  Aftaler - Aarhus

  Få overblik over ændringerne i AB18

  Endags-kurser er for dig, der kender det nuværende AB-system godt og skal have overblik over nyskabelserne. På endags-kurserne får du således et kompakt overblik over de vigtigste ændringer samt, hvordan…

 • Afholdt
  Aftaler - København

  Få overblik over ændringerne i AB18

  Endags-kurser er for dig, der kender det nuværende AB-system godt og skal have overblik over nyskabelserne. På endags-kurserne får du således et kompakt overblik over de vigtigste ændringer samt, hvordan…

 • Afholdt
  Aftaler - København

  Få overblik over ændringerne i AB18

  Endags-kurser er for dig, der kender det nuværende AB-system godt og skal have overblik over nyskabelserne. På endags-kurserne får du således et kompakt overblik over de vigtigste ændringer samt, hvordan…

 • Afholdt
  Aftaler - København

  Kom i dybden med AB18-systemet

  Dette todags-kursus går i dybden med de grundlæggende forudsætninger for, at din bygherreorganisation bliver solidt funderet i det nye AB-system. Dermed kan du være en værdiskabende sparringspartner både internt i…

 • Afholdt
  Aftaler - København

  Kom i dybden med AB18-systemet

  Dette todags-kursus går i dybden med de grundlæggende forudsætninger for, at din bygherreorganisation bliver solidt funderet i det nye AB-system. Dermed kan du være en værdiskabende sparringspartner både internt i…

 • Afholdt
  Arbejdsmiljø - København

  Konference om Lean og arbejdsmiljø – Strategier for bedre produktivitet i din…

  Vær med, når vi den 21. august 2018 sætter fokus på at skabe øget produktivitet og bedre bundlinje ved at styrke byggeprocesserne og arbejdsmiljøet i bygge- og anlægsbranchen.

 • Afholdt
  Aftaler - København

  Få overblik over ændringerne i AB18

  Endags-kurser er for dig, der kender det nuværende AB-system godt og skal have overblik over nyskabelserne. På endags-kurserne får du således et kompakt overblik over de vigtigste ændringer samt, hvordan…

 • Afholdt
  Aftaler - København

  Robuste projekter med effektiv risikostyring

  Seminaret tager fat i de gode eksempler på, hvordan risikostyring kan indarbejdes både i udbud og processer, så bygherren får bedre projekter med færre overraskelser. Effektiv risikostyring kan gøre din…

Virksomhedskurser

Når i er flere, der skal have fælles fodslag

Skab et fælles fundament for udvikling og viden i jeres organisation med et virksomhedskursus arrangeret af Bygherreforeningen.