• BygherreNetværk Nord

BygherreNetværk Nord er et foreningstilbud i Nordjylland. Netværket startede i 2015 og mødes 2-3 gange om året. Fokus er på at udveksle erfaringer om de aktuelle initiativer i branchen og generelle udfordringer som bygherrer. Netværket er åbent for ikke-medlemmer.

Indhold

På netværksmøderne er der både oplæg og diskussioner af aktuelle emner, som bygherrerne støder på eller skal tage stilling til i deres daglige arbejde. Medlemmerne bidrager til planlægningen af temaer og bidrager derudover selv med oplæg om erfaringer fra udvalgte emner.

Der inviteres relevante oplægsholdere, og du kan eksempelvis opleve:

  • Oplæg fra Bygherreforeningens direktion
  • Oplæg fra markante aktører på aktuelle projekter

Tilmelding og pris

Netværket ledes af projektleder Anne Kristine Busch og direktør Henrik L. Bang fra Bygherreforeningen. Netværket mødes 2-3 gange årligt, og værtskabet går på skift mellem medlemmerne. Netværket er gratis for medlemmer af Bygherreforeningen.

Har du lyst til at deltage i netværket kan du kontakte Anne Kristine Busch i Bygherreforeningen.

chefkonsulent
Anne Kristine Busch

akb@bygherreforeningen.dk

Tlf.: 2286 1806

Har du lyst til at deltage i netværket kan du kontakte Anne Kristine Busch i Bygherreforeningen.

Kurser og arrangementer relateret til emnet