• Netværk for Samarbejde og Rådgivningsydelser

Kvaliteten af rådgivningsydelser i byggeriet har været under debat de seneste år, og netop rådgivningsydelser har en central placering i byggeprocessen. I dette netværk diskuterer vi, hvad henholdsvis bygherrer, rådgivere og entreprenører kan gøre for at sikre kvaliteten.

Indhold

Bliv en del af ”Netværk for samarbejde og rådgivningsydelser”. Netværket består af en række deltagere fra bygherre-, rådgiver- og entreprenørvirksomheder, der sammen diskuterer, hvordan branchen kan løfte byggeriets kvalitet, så det følger med den stigende kompleksitet.

Rådgivningsydelser har en central placering i byggeprocessen og vil sammen med byggebranchens evne til at samarbejde få en endnu vigtigere rolle i de kommende år. I ”Netværk for samarbejde og rådgivningsydelser” diskuterer vi netop dette. Vi kigger ind i fremtiden med inspirerende oplæg og deler viden om konkrete erfaringer for at understøtte, at alle aktører i byggeriets værdikæde er klædt på til fremtidens udfordringer og kan løfte i flok.

Netværket er tværfagligt og består af knapt 20 deltagere, der diskuterer aktuelle tendenser og udfordringer i byggeriet. Ved at dele viden på tværs af fagligheder, får du indsigt i, hvad der betyder noget for de involverede parter, og du bliver inspireret til at lave bedre og nye løsninger. I løbet af de sidste to år har netværket bl.a. diskuteret følgende temaer:

 • Bygherrens organisering og prioriteringer for projektet
 • Alternative honorarformer og samarbejdsmodeller
 • Tidlig inddragelse og entreprenørens syn på bygherrens organisering
 • Bygherrens kvalitetssikringsteam
 • Projekteringsledelse – en arkitekt- eller ingeniørdisciplin?
 • Scenarier for byggeri 2035
 • Hvad betyder det nye aftalesystem for fremtidens rådgivningsydelser?
 • Den gode forventningsafstemning
 • Når rådgiverne fusionerer
 • Hvordan ruster arkitekt/rådgivningsvirksomheder sig til fremtidens rådgivning?
 • Transaktionsomkostninger ved indkøb af rådgivning
 • Hvad siger rådgiverne til ABR18 – ny betydning for bygherrer?
 • Økonomistyring og rådgivning
 • Quantity Surveyors – specialister i budgettering, prissætning og økonomistyring

Baggrunden for netværket er et inspirationsoplæg om fremtidens rådgivningsydelser, som Bygherreforeningen udgav i 2017. Netværket har fortsat diskussionerne siden, og hvis du har lyst til at blive en del af netværket, kan du tilmelde dig nu.

Tilmelding og pris

Netværket mødes tre gange årligt, og prisen for at deltage er 4.000 kr. ex. moms. Prisen inkluderer tre møder med fuld forplejning (morgenmad, kaffe, frokost og kage).

Hvis du har lyst til at deltage i netværket, kan du kontakte chefkonsulent Lars Bertelsen i Bygherreforeningen. I 2019 afholdes der tre møder på følgende datoer:

 • Den 10. april kl. 10.00-16.00
 • Den 25. september kl. 10.00-16.00
 • Den 28. november kl. 10.00-16.00
Chefkonsulent
Lars Bertelsen

lb@bygherreforeningen.dk

Tlf.: 6174 2233

Hvis du har lyst til at deltage i netværket, kan du kontakte Lars Bertelsen i Bygherreforeningen.

Kurser og arrangementer relateret til emnet

 • 24
  september
  Planlægning - København

  Morgenmøde: Vejledning i terrorsikring

  Frygten for nye terrorhændelser er dagligdag i store dele af Europa. Flere organisationer inden for bl.a. byggeriet har efterspurgt klarere retningslinjer for hvornår og hvordan man bør arbejde med sikkerhed…

 • 3
  oktober
  Planlægning - København

  Udfordringer og muligheder med strategiske partnerskaber

  Seminaret tager fat i de forskellige former for strategiske samarbejder. Du får blandt andet gode råd til, hvordan et strategisk partnerskab kan organiseres, både hvad angår kompetencer og kon-trakter. Vi…

 • 7
  oktober
  Drift - København

  Økonomistyring for bygherrer

  Få inspiration til, hvordan du som bygherre kan etablere en god form for økonomistyring og risikohåndtering allerede tidligt i processen og følge op på denne undervejs i byggeprojektet. Seminaret tager…