• Netværk for Private Bygherrer

Bygherreforeningens netværk for private bygherrer tilbyder relevant, aktuel og målrettet sparring og vidensdeling som et skridt mod en stærkere kerneforretning.

Netværket danner rammen om fire tema-baserede netværksarrangementer årligt. Arrangementerne tager hver især sit udspring i et til to oplæg fra medlemmer eller eksterne. Oplæggene fungerer som indledende til efterfølgende faciliteret dialog om et specifikt fagligt emne.

Indhold

Hvert arrangement tager udgangspunkt i en case eller en problemstilling, som det enkelte medlem (virksomheder, organisationer, mv.) står overfor. Værten sørger ligeledes for de fysiske rammer for arrangementet, hvilket giver mulighed for at byde de resterende medlemmer velkommen på værtens egen hjemmebane.

Strukturen for netværksmøderne vil typisk være følgende:

 • En præsentation af dagens case/problemstilling samt en rundvisning (værten præsenterer)
 • Rundt om bordet, hvor medlemmer giver status på egen situation ift. casens problemstilling
 • Præsentation og diskussion af dagens faglige emne

Netværkets medlemmer er skiftevis vært for arrangementerne.

Udbytte for dig og din organisation

I netværket får du værdifuld vidensdeling og faglig sparring hjørnesten. Emner i netværket aftales blandt medlemmerne, men kunne findes kredse om følgende:

 • Erfaringer fra konkrete projekter
 • Feedback på aktuelle udfordringer og løsninger
 • Udveksling af kvalificeret viden om udviklingen i markedet og trends
 • Diskussion om kvalitet af leverancer
 • Samarbejdet med rådgivere og leverandører
 • Input til særlige tilgange, værktøjer eller metoder
 • Udveksling erfaringer, fx om pipeline eller benchmark af priser

Netværket fungerer samtidig som en social platform, hvorfra samarbejde på tværs ikke begrænser sig til netværkets møder.

Netværkets særpræg

I private bygherrer adskiller sig fra offentlige eller halvoffentlige bygherrer ved bl.a. ikke at være omfattet af tilbud/udbudsloven og ved at agere anderledes i indkøbssituationer og i samarbejde med leverandører og andre samarbejdspartnere. Netværket bidrager til at samle sparringpartnere, viden og erfaringer med fokus på at afdække et unikt sæt dilemmaer og temaer – relevante for netop private bygherrer.

Netværkets medlemmer og medlemstilgang

Netværket består af beslutningstagere og ledere i bygherreorganisationer. Således samles erfaring og viden på strategisk niveau samt sikres det at medlemmer besidder beslutningskompetencen til at implementere tilegnet erfaring og viden fra møderne i deres egen organisation.

Følgende personer har allerede tilmeldt sig netværket:

 • Byggechef i en stor fond
 • Projektdirektør i et stort byudviklingsprojekt
 • Ekstern projektleder for stort byggeprojekt
 • Projektdirektør i en pensionskasse.

Første opstartsmøde er gratis 

På første møde deltager også ovennævnte personer. Opstartsmødet finder sted torsdag den 28. februar kl. 15.00-18.00, hvor vi foruden et fagligt oplæg også vil tale scope for netværket igennem. Første møde i netværket er gratis.

Tid og sted

Netværket mødes fire gange årligt. Typisk en torsdag kl. 15.00-19.00 inkl. mad.

Pris for deltagelse

Medlemmer: 8.000 ekskl. moms. Ikke medlemmer: 12.000 kr. ekskl. moms

Kommunikationschef
Jesper Malm

jm@bygherreforeningen.dk

Tlf.: 2294 4161

Har du lyst til at deltage i netværket kan du kontakte Jesper Malm i Bygherreforeningen.

Kurser og arrangementer relateret til emnet

 • 23
  januar
  Samarbejde - København

  Projektkonkurrencen under lup: Evaluering af Kalvebod Fælled Skole

  Arkitektforeningen og Bygherreforeningen inviterer til temamøde, hvor projektkonkurrencen sættes under lup. Formålet er at komme ind til kernen i konkurrencens værdier for at drøfte, hvilke potentialer og muligheder konkurrencen kan…

 • 29
  januar
  Aftaler - København

  Morgenmøde: Forenklet AB/ABR

  Få indsigt i, hvordan du kan bruge de forenklede versioner af AB og ABR. De forenklede versioner er tiltænkt mindre krævende opgaver, så man kan spare på de administrative ressourcer…

 • 31
  januar
  Aftaler - København

  Få overblik over de nye ydelsesbeskrivelser (YBL18)

  Kurset giver dig overblik over de nye ydelsesbeskrivelser, der ligesom det nye AB-system har gennemgået en revision for at gøre dem tidssvarende og for at sikre et meningsfuldt samspil med…