• Netværk for Private Bygherrer

Bygherreforeningens netværk for private bygherrer tilbyder relevant, aktuel og målrettet sparring og vidensdeling som et skridt mod en stærkere kerneforretning.

Netværket danner rammen om fire tema-baserede netværksarrangementer årligt. Arrangementerne tager hver især sit udspring i et til to oplæg fra medlemmer eller eksterne. Oplæggene bruges typisk som inspiration til en faciliteret dialog om et specifikt fagligt emne.

Indhold

Hvert arrangement tager udgangspunkt i en case eller en problemstilling, som netværkets medlemmer (virksomheder, organisationer, mv.) står overfor. 

Strukturen for netværksmøderne vil typisk være følgende:

 • En præsentation af dagens case/problemstilling samt en rundvisning (værten præsenterer)
 • Rundt om bordet, hvor medlemmer giver status på egen situation ift. casens problemstilling
 • Præsentation og diskussion af dagens faglige emne

Netværkets medlemmer er skiftevis vært for arrangementerne. Her sørger værten for de fysiske rammer og får mulighed for at præsentere sin egen organisation, opgaver og udfordringer. Det er Bygherreforeningen som planlægger og faciliterer møderne.

Udbytte for dig og din organisation

I netværket får du værdifuld vidensdeling og faglig sparring hjørnesten. Emner i netværket aftales blandt medlemmerne, men kunne findes kredse om følgende:

 • Erfaringer fra konkrete projekter
 • Feedback på aktuelle udfordringer og løsninger
 • Udveksling af kvalificeret viden om udviklingen i markedet og trends
 • Diskussion om kvalitet af leverancer
 • Samarbejdet med rådgivere og leverandører
 • Input til særlige tilgange, værktøjer eller metoder
 • Udveksling erfaringer, fx om pipeline eller benchmark af priser

Netværket fungerer samtidig som en social platform, hvorfra samarbejde på tværs ikke begrænser sig til netværkets møder.

Netværkets særpræg

I private bygherrer adskiller sig fra offentlige eller halvoffentlige bygherrer ved bl.a. ikke at være omfattet af tilbud/udbudsloven og ved at agere anderledes i indkøbssituationer og i samarbejde med leverandører og andre samarbejdspartnere. Netværket bidrager til at samle sparringpartnere, viden og erfaringer med fokus på at afdække et unikt sæt dilemmaer og temaer – relevante for netop private bygherrer.

Netværkets medlemmer og medlemstilgang

Netværket består af beslutningstagere og ledere i bygherreorganisationer. Således samles erfaring og viden på strategisk niveau samt sikres det at medlemmer besidder beslutningskompetencen til at implementere tilegnet erfaring og viden fra møderne i deres egen organisation.

Følgende personer har allerede tilmeldt sig netværket:

 • Byggechef i en stor fond
 • Projektdirektør i et stort byudviklingsprojekt
 • Ekstern projektleder for stort byggeprojekt
 • Projektdirektør i en pensionskasse.

Eksempel på program

Netværksmødet i februar 2019 blev afholdt i Bygningskulturens Hus med Bygherreforeningen som vært. Mødet blev indledt med en introduktion fra værten om Bygherreforeningen og om netværket efterfulgt af et oplæg af Peter Fangel, partner Baurherr (tidl. projektchef for BLOX) om anvendelsen af cost consultants og quantity surveyors på BLOX. Mødet bød desuden på en let anretning og netværkssnak samt afstemning af deltagernes forventninger til netværket.

Tid og sted

Netværket mødes fire gange årligt. Typisk en torsdag kl. 15.00-19.00 inkl. mad.

Pris for deltagelse

Introduktionspris

Medlemmer: 3.000 ekskl. moms. Ikke medlemmer: 4.000 kr. ekskl. moms

Normalpris pr. 01/2020: 5.000/7.000 kr. ekskl.. moms for hhv. medlemmer og ikke medlemmer.

Kommunikationschef
Jesper Malm

jm@bygherreforeningen.dk

Tlf.: 2294 4161

Har du lyst til at deltage i netværket kan du kontakte Jesper Malm i Bygherreforeningen.

Kurser og arrangementer relateret til emnet

 • 6
  juni
  Arbejdsmiljø - København

  Godt arbejdsmiljø betaler sig

  Bygherreforeningen og Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere sætter spot på, hvordan landets mange sygehusbyggerier kan bruges til at udvikle både arbejdsmiljø og produktivitet i den danske bygge- og…

 • 12
  juni
  Aftaler - København

  Bliv klædt på til de nye roller og processer med BR18

  BR18 betyder nye roller og opgaver i samarbejdet mellem bygherrer, myndigheder og rådgivere. I løbet af dette seminar får du en introduktion til BR18, særligt med fokus på de administrative…

 • 17
  juni
  Digitalisering - København

  Udnyt potentialet med digitalisering i byggeriet

  Dette seminar giver dig viden, overblik og inspiration til, hvordan du sætter de strategiske rammer for din byggeproces, når det gælder digitalisering. Hør blandt andet om, hvordan du kan forholde…