• Netværk for private bygherrer

Bygherreforeningens netværk for private bygherrer tilbyder relevant, aktuel og målrettet sparring og vidensdeling som et skridt mod en stærkere kerneforretning.

Indhold

Vi starter et nyt forløb op med tre møder hen over det kommende år. Hvert arrangement tager udgangspunkt i et casebesøg eller en problemstilling, som præsenteres af et af netværkets medlemmer. Desuden vil der til hvert møde være et eksternt fagligt oplæg med et emne, der er relevant for hele gruppen. Oplæggene bruges typisk som inspiration til en faciliteret dialog om et specifikt fagligt emne.

Program

I 2021 mødes netværket tre gange.

Se eksempler på programmer nedenfor:

Møde med casebesøg i Rysgade 25 på Østerbro

Oplæg:

Danmarks mest bæredygtige renovering
Drost Fonden står bag flere flotte renoveringer i Ryesgade. Bl.a. er de i nr. 25 lige blevet færdig med Danmarks første DGNB-certificerede renovering af en bevaringsværdig ejendom. Og tidligere har Drost Fonden vundet branchens Renoverpris for renovering af Ryesgade 30 A-C. Adm. Direktør i Drostfonden, Morten Andersen, viser os rundt i den over 100 år gamle ejendom i Ryesgade 25 og fortæller om tilgangen og værdien i at sikre kvalitet i istandsættelsen af den eksisterende bygningsmasse.
Morten Andersen, administrerende direktør i Drost Fonden,

Brugerdrevet innovation i byggeriet
Exometric arbejder for at analysere forbrugere og virksomheders adfærd i forhold til køb af fast ejendom. Bl.a. udvikles løbende analyse af forbrugernes ønsker omkring indretning, placering, bæredygtighed mv. Nikolaj Pfeiffer, direktør i Exometric, vil give input til, hvordan innovation i byggeriet kan være drevet af brugernes interesser.
Nikolaj Pfeiffer, administrerende direktør i Exometric

Møde med casebesøg i KB-Hallen på Frederiksberg

Oplæg:

Håndtering forventningsafstemning og brugerinddragelse
KB-hallen er nyopført efter den gamle hal brændte ned. Bygherrerådgiver på projektet Henrik Rossen viser os rundt og fortæller om udfordringer med at imødekomme krav og forventninger fra bl.a. myndigheder, brugere og ejere. Bag KB-hallen står en frivillig forening, hvilket stiller særlige krav til involvering og kommunikation.
Henrik Rossen, Bygherrerådgiver, Rossen Consult.

Håndtering af udbygningsaftaler i kommunen
Planchefen i Københavns kommune vil give en indsigt i kommunens arbejde med at sikre et godt bymiljø og optimere fællesarealer i og omkring det byggede miljø. Kenneth Horst Hansen vil komme ind på hvilke krav og forventninger kommunen har til bygherrerne, når krav omkring fællesarealer og udbygningsaftaler diskuteres med udgangspunkt i planloven.
Kenneth Horst Hansen planchef for Københavns Kommune

Næste møde finder sted den 10. juni 2021. Her besøger vi AKF Holding og et nyt udviklingsprojekt i Brøndby, Kirkebjerg Søpark.

Generel information om netværket:

Form og indhold

Hvert arrangement tager udgangspunkt i en case eller en problemstilling, som netværkets medlemmer (virksomheder, organisationer, mv.) står overfor.

Strukturen for netværksmøderne vil typisk være følgende:

 • En præsentation af dagens case/problemstilling samt en rundvisning (værten præsenterer)
 • Rundt om bordet, hvor medlemmer giver status på egen situation ift. casens problemstilling
 • Præsentation og diskussion af dagens faglige emne

Netværkets medlemmer er skiftevis vært for arrangementerne. Her sørger værten for de fysiske rammer og får mulighed for at præsentere sin egen organisation, opgaver og udfordringer. Det er Bygherreforeningen som planlægger og faciliterer møderne.

Udbytte for dig og din organisation

I netværket får du værdifuld vidensdeling og faglig sparring hjørnesten. Emner i netværket aftales blandt medlemmerne, men kunne findes kredse om følgende:

 • Erfaringer fra konkrete projekter
 • Feedback på aktuelle udfordringer og løsninger
 • Udveksling af kvalificeret viden om udviklingen i markedet og trends
 • Diskussion om kvalitet af leverancer
 • Samarbejdet med rådgivere og leverandører
 • Input til særlige tilgange, værktøjer eller metoder
 • Udveksling erfaringer, fx om pipeline eller benchmark af priser

Netværket fungerer samtidig som en social platform, hvorfra samarbejde på tværs ikke begrænser sig til netværkets møder.

Netværkets særpræg

I private bygherrer adskiller sig fra offentlige eller halvoffentlige bygherrer ved bl.a. ikke at være omfattet af tilbud/udbudsloven og ved at agere anderledes i indkøbssituationer og i samarbejde med leverandører og andre samarbejdspartnere. Netværket bidrager til at samle sparringpartnere, viden og erfaringer med fokus på at afdække et unikt sæt dilemmaer og temaer – relevante for netop private bygherrer.

Medlemmer og medlemstilgang

Netværket består af beslutningstagere og ledere i bygherreorganisationer. Således samles erfaring og viden på strategisk niveau samt sikres det at medlemmer besidder beslutningskompetencen til at implementere tilegnet erfaring og viden fra møderne i deres egen organisation.

Følgende personer har allerede tilmeldt sig netværket:

 • Byggechef i en stor fond
 • Byggedirektør hos en privat developer
 • Projektdirektør i et stort byudviklingsprojekt
 • Ekstern projektleder for stort byggeprojekt
 • Projektdirektør i en pensionskasse.

Pris for deltagelse

Netværket mødes tre gange årligt, og der er fuld forplejning på hvert møde.
Prisen for et års deltagelse er 4.500 kr. ex. moms for medlemmer af Bygherreforeningen og 5.100 kr. ex moms for ikke-medlemmer af Bygherreforeningen.

Områdechef, kommunikation og udvikling
Jesper Malm

jm@bygherreforeningen.dk

Tlf.: 2294 4161

Kurser og arrangementer relateret til emnet