• Netværk for Udvikling af Moderne Idrætsbyggeri

Bygherreforeningens netværk for udvikling af moderne idrætsbyggeri har fokus på at fremme videndeling, erfaringsudveksling og dialog om måden, hvorpå idræt, bevægelse og sundhed tænkes ind i nye idrætsbyggerier og faciliteter.

Netværket er primært målrettet personer og organisationer, som enten opfører, udvikler eller drifter idrætsfaciliteter. Men det kan også være relevant for brugere eller bestillere af idrætsbyggeri. Netværket har fokus på at samle gode ideer og give medlemmerne både inspiration, værktøjer og konkret viden, som de kan bære hjem i egen organisation.

Øget fokus på idrætsbyggeri

Meget tyder på, at idrætsfaciliteter vil få et større fokus de kommende år særligt inden for byggeriet. Fx anslog Danmarks Idrætsforbund i 2018, at danske kommuner i gennemsnit har et bygningsmæssigt efterslæb på 250 mio. kr. på de kommunalt ejede idrætsfaciliteter. Men flere undersøgelse peger desuden på, at der findes både nye potentialer i forhold til blandt andet den sociale indsats og på sundhedsområdet, hvis man tænker i fx multifunktionalitet, partnerskaber og nye brugergrupper i forbindelse med idrætsbyggeri.

Netværkets tager derfor fat om de fælles udfordringer og potentialet i at nytænke businesscasen i et idrætsbyggeri. Vi sætter blandt andet fokus på, hvordan der skabes merværdi i byggeriet ved at understøtte sundhed, velvære og den sociale sammenhængskraft.

Netværket samler folk med interesse for emnet, men det er også et sted, hvor der åbnes nye relationer og samarbejde på tværs af medlemmer.

Koncept

Rammen for netværket er tre case-baserede netværksarrangementer årligt, som på skift foregår hos medlemsvirksomhederne/-organisationerne.

Indhold på møder

Typisk afholdes møderne hos et enkelt medlem. Her tager arrangementet udgangspunkt i en case eller en problemstilling, som værten står overfor, og der vil være en rundvisning eller præsentation. Desuden vil der være et andet fagligt oplæg, ligesom der vil være god tid til diskussion og videndeling.

Strukturen for netværksmøderne vil typisk være følgende:

 • Rundvisning og præsentation af værtens arbejde (værten præsenterer)
 • En præsentation af dagens case/problemstilling
 • Rundt om bordet, hvor medlemmer giver status på egen situation ift. casens problemstilling
 • Præsentation og diskussion af dagens faglige emne

Udbytte for dig og din organisation

I netværket får du værdifuld videndeling og faglig sparring. De valgte emner aftales løbende, men kunne kredse om følgende temaer:

 • Forretningsmodeller
 • Finansiering og fundraising
 • Multifunktionalitet
 • Drift og tilgængelighed i byggeriet
 • Samarbejde med foreninger
 • Idrættens kobling til sundhedsområdet

Deltagere i netværket

Netværket består primært af ledere og projektledere i bygherreorganisationer samt rådgivere inden for området. Her samler vi erfaring og viden på strategisk niveau, og vi sikrer, at medlemmer besidder beslutningskompetencen til at implementere tilegnet erfaring og viden fra møderne i deres egne projekter eller organisation.

Herunder et udsnit af personer, der allerede der tilmeldt sig netværket:

 • Direktør og rådgiver i en ingeniørvirksomhed
 • Kundedirektør i en arkitektvirksomhed
 • Projektledere og bygherrer i en række kommuner
 • Udviklingskonsulent i kulturforvaltning
 • Designchef i en arkitektvirksomhed

Første opstartsmøde er gratis

Ovennævnte personer deltager naturligvis også i netværkets første møde, som bliver et opstartsmøde onsdag den 22/5 fra kl. 10-15, hvor vi foruden et fagligt oplæg også vil tale om målsætning for netværket.

Første møde har fokus på bl.a. multifunktionalitet med case-præsentation fra Espergærde Idrætsby, som Helsingør Kommune og Espergærde Gymnasium står bag. Det er et nyskabende idrætsbyggeri, der rummer faciliteter til en lang række traditionelle og nye idrætsgrene. Oplægsholdere er projektleder Annie Højriis fra Helsingør Kommune samt Jesper Lyngsøe Christensen, chefkonsulent og leder af Idrætsanlæg i Helsingør Kommune.

Desuden vil være opæg med arkitekt Anna Hasse fra Lokale- og anlægsfonden om udviklingen moderne idrætsfaciliteter bl.a. i forhold til at skabe fællesskab og sundhed.

Første møde i netværket er gratis. Program sendes ud til alle interesserede.

Tid og sted

Netværket mødes tre gange årligt. Typisk en onsdag fra kl. 10-15.

Pris for deltagelse

Medlemmer: DKK 5000 ekskl. moms

Fotokreditering: By & Havn, Peter Sørensen

Kommunikationschef
Jesper Malm

jm@bygherreforeningen.dk

Tlf.: 2294 4161

Har du lyst til at deltage i netværket kan du kontakte Jesper Malm i Bygherreforeningen.

Kurser og arrangementer relateret til emnet

 • 10
  januar
  Bæredygtighed - København

  Bygherreforeningens Nytårskur

  Bygherreforeningens årlige nytårskur finder sted 10. januar 2020. Her mødes 150 ledere, beslutningstagere og meningsdannere blandt bygherrer, rådgivere og leverandører til en spændende eftermiddag med diskussion, snak og netværk.

 • 22
  januar
  Aftaler - København

  Ydelsesbeskrivelse for bygherrerådgivning (YBB 19)

  I efteråret 2019 kom den nye Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning (YBB 19). På dette kursus får du indblik i den nye ydelsesbeskrivelse, og hvordan du kan bruge den til at sætte…

 • 28
  januar
  Bæredygtighed - Aarhus

  Verdensmål for begyndere

  Alle brancher arbejder i øjeblikket på at leve op til de 17 verdensmål, og også bygge- og anlægssektoren er i stigende grad bevidst om sit ansvar. Men hvordan kan du…