• Netværk for Universelt Design og Tilgængelighed

Retten til lige adgang og deltagelse i det offentlige rum gælder alle, uanset alder og funktionsevne. Alligevel møder mange mennesker – både den voksende gruppe af ældre og mennesker med handicap – udfordringer i deres adgang til institutioner, arbejdsmarkedet og skoler.

Indhold

I netværket skaber vi forståelse for brugernes behov i forhold til tilgængelighed og de gode designløsninger, herunder betydningen af kontekst, brug og funktion bl.a. med input fra evalueringer af eksisterende byggerier.

Netværket mødes to gange årligt, og vil skabe et ambitiøst forum, hvor vi:

  • Introducerer og diskuterer ny national og international viden, erfaringer og tendenser, og hvordan vi bruger denne viden politisk og i praksis.
  • Sikrer god kommunikation og forståelse af tilgængelighed og universelt designs betydning for ligeværd, inklusion og kvalitet for alle involverede
  • Får inspiration til at arbejde videre i eget regi og skaber faglige kontakter, der kan være nyttige i dagligdagen mellem netværksmøderne

Tilmelding og pris

Netværket mødes to gange årligt, og prisen for at deltage er 3.000 kr. ex. moms. Prisen inkluderer to møder med fuld forplejning (morgenmad, kaffe, frokost og kage).

chefkonsulent
Anne Kristine Busch

akb@bygherreforeningen.dk

Tlf.: 2286 1806

Kurser og arrangementer relateret til emnet