• Udbudsnetværk

Udbud og indkøb er en central opgave i alle bygherreorganisationer. Det er et komplekst felt, og der er mange detaljer, som det kan være værdifuldt at dele erfaringer om med andre bygherrer.

Indhold

Ofte kræver det specialistviden at kunne lave et godt udbud og gennemføre udbudsprocessen for at ende med at gøre det rigtige indkøb. Bygherreforeningen har to Udbudsnetværk, der er opstartet i henholdsvis 2009 og 2011. De to netværk består hver af ca. 15 udbudsspecialister fra Bygherreforeningens medlemskreds – både private og offentlige bygherrer.

I udbudsnetværkene deltager udbudsspecialister fra bl.a. Bygningsstyrelsen, Vejdirektoratet, Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, Metroselskabet, Femern Bælt, Banedanmark, DAB, Københavns Lufthavne og Realdania By & Byg. Der afholdes i hvert netværk fire årlige heldagsmøder, hvor deltagerne oplever aktuelle og spændende indlægsholdere, deltager i udbudsrelaterede diskussioner og deler erfaringer på tværs af bygherreorganisationer.

Tidligere har de to netværk drøftet bl.a. karteller, udbudsstrategier, OPP og OPS samt dialog i udbud.

Tilmelding og pris

Netværket mødes fire gange årligt enten hos Bygherreforeningen eller hos netværkets medlemmer, og prisen for at deltage er 6.000 kr. ex. moms.
OBS: Netværket er kun for foreningens medlemmer.

Projektchef
Rolf Simonsen

rs@bygherreforeningen.dk

Tlf.: 2244 1240

Kurser og arrangementer relateret til emnet