• Projektlederuddannelse for bygherrer

Bygherreforeningens projekt- og proceslederuddannelse udbydes i samarbejde med Implement Consulting Group, og er et tilbud til dig som enten allerede er eller skal være projektleder på byggeprojekter. Med uddannelsen får du et helikopterperspektiv på dine byggeprojekter, kompetencer og muligheder, så du er klar til hverdagens udfordringer.

Byggerier er komplicerede udviklingsprojekter. De rummer mange faglige beslutninger og nyder stor opmærksomhed og masser af ekstern involvering fra bl.a. omgivelser og samarbejdspartnere. Det kræver meget stærke ledelses- og styringskompetencer af projektlederen at gennemføre succesfulde byggeprojekter.

Uddannelsen, som udbydes i samarbejde med Implement Consulting Group, kan gennem uddannelsens netværksform giver dig værdifulde kontakter blandt de andre deltagere, som du kan sparre med i fremtiden. Derudover kan du vælge at gå til eksamen og opnå 5 ECTS-point, eller kvalificere dig til en IPMA-certificering på niveau C.

Hvad består uddannelsen af

Uddannelsen udgøres af to læringsforløb (del 1 og del 2):

Del 1 – Projekt- og procesledelse i byggeprojekter – har fokus på de grundlæggende projektlederdiscipliner og svarer til en ’almindelig’ projektlederuddannelse blot med en klar bygherrevinkel.

Del 2 – Strategisk ledelse, forretninger og processer – fokuserer på at gøre projektlederne stærkere til at agere strategisk i byggeprojekterne bl.a. arbejde med strategisk valg, tilvejebringelse af beslutningsgrundlag, samarbejdsstrategier mv.

Undervisningen er bygget op om en primært teoretisk formiddag og en case- og workshopbaseret eftermiddag. Her møder du hver gang erfarne undervisere samt ledere fra professionelle bygherreorganisationer, som ved, hvad der er vigtige kompetencer/succeskriterier for bygherreorganisationens projektledere og som sætter teorierne, værktøjerne og diskussionerne i perspektiv.

Som en integreret del af uddannelsen kommer du til at arbejde med et konkret byggeprojekt eller en arbejdsmetode, enten dit eget projekt eller et fra den gruppe, du tilknyttes. Under alle omstændigheder med umiddelbar anvendelighed for dine egne projekter, så vi kommer så tæt på din hverdag som muligt.

Hvert uddannelsesforløb afsluttes med en fælles fremlæggelse af gruppens case for et panel af bygherrer, som giver feedback på præsentationen.

Hvem kan deltage?

Projektledere i bygherreorganisationer og andre, der arbejder med projekt- og procesledelse i byggeprojekter.

For mere information kontakt Anne Kristine Busch.

Projektleder
Anne Kristine Busch

akb@bygherreforeningen.dk

Tlf.: 2286 1806

For mere information kontakt Anne Kristine Busch.

Indhold

Del 1 – Projekt- og procesledelse i byggeprojekter
Du får overblik over projektledelsesmodeller og din egen rolle i byggeriets værdikæde. Vi arbejder med projektets konkrete styringsværktøjer og på, at du som projektleder får styrket din evne til at identificere og vurdere projektets udfordringer og hvilke redskaber du kan anvende til optimalt at forebygge, men også til rettidigt til at opdage og håndtere det, hvis projektet er ved at løbe af sporet:

 • Fra målstyring til procesledelse
 • Projektets struktur gennem projektmodeller og i arbejdsform
 • Byggeriets målsætninger, ledelse og styringsmekanismer
 • Bygherreorganisationens rolle og samspil med omverden
 • Projektplanen og håndtering af risici

Grundbog: John Ryding Olsson m.fl. (2016): Power i projekter og portefølje

Forårets datoer:

 • Tirsdag den 5. februar 2019
 • Tirsdag den 19. marts 2019
 • Onsdag den 24. april 2019
 • Tirsdag den 28. maj 2019

Frivillig eksamen med ECTS-point: juni 2019 (aftales med holdet).

Del 2 – Strategisk ledelse, forretninger og processer
Vi tager fat i, hvordan du som bygherrens projektleder arbejder strategisk i projekterne og leder strategierne ud i værdikæden – fra brugerne til samarbejdspartnerne, projektejer og teamet. Vi ser på, hvordan du som leder af processer og mennesker i projekterne kan bruge strategier til at skabe retning i dit projekt og komme godt i mål. Vi tager fat i strategiprocesser, ledelse, beslutningsgrundlaget i bygherrefeltet:

 • De strategiske valg og tilvejebringelse af beslutningsgrundlag – byggeprojektets businesscase
 • Kontraktøkonomi og organisation
 • Strategier for ledelse og samarbejde i byggeriets værdikæde
 • Byggeprojekter som forandringsprocesser
 • Proceslederens betydning for værdiskabelse i projektet

Grundbøger:
John Ryding Olsson (2016): Projektlederskab – effekt til tiden. De seks ledelsesroller.
John P. Kotter (2008): Haster! – Fornemmelse for forandring.

Forårets datoer

 • Tirsdag den 5. marts 2019
 • Tirsdag den 9. april 2019
 • Tirsdag den 7. maj 2019
 • Tirsdag den 4. juni 2019

Frivillig eksamen med ECTS-point: juni 2019 (aftales med holdet).

Pris

Uddannelsen udbydes som et sammenhængende forløb, men det er også muligt at tilmelde sig enten del 1 eller del 2 uafhængigt af hinanden.

Medlemmer af Bygherreforeningen: kr. 24.000 kr. for det samlede forløb, alternativt kr. 14.500 kr. per læringsnetværk.

Ikke-medlemmer: 29.200 kr. for det samlede forløb, alternativt kr. 19.700 kr. per læringsnetværk.

Alle priser er uden moms, men inklusive grundbøger og alle øvrige materialer samt forplejning inkl. fælles middage som start og afslutning på forår og efterår.

Der er særrabat, når I tilmelder jer mere end tre fra hver organisation. Det er også muligt at tilpasse ét eller begge forløb som et virksomhedsforløb, hvor indholdet relateres til jer. Kontakt Anne Kristine Busch for at høre mere.

Tilmeld dig del 1
Tilmeld dig del 2
Tilmeld dig det samlede forløb

Eksamen og pris

Sidste år gik de fleste deltagere til eksamen, og de oplevede det som en fin afslutning på læringsforløbet. Du kan vælge at gå til eksamen i uddannelsen Diplom i Ledelse og få 5 ECTS-point per forløb.

Eksamen med ECTS-point: 2.900 kr. Læs om, hvordan du bruger netværksforløbet som led i en diplomuddannelse.

Læs om, hvordan du bruger netværksforløbet som led i en IPMA-certificering, priser mv.

Undervisere

Astrid Maria Stark: Konsulent hos Implement Consulting Group
Astrid er projekt- og managementkonsulent hos Implement Consulting Group med stor erfaring som konsulent og undervisning af projektledere . Blandt mange andre projekter har hun undervist på Vejdirektoratets projektlederuddannelse.

Peter Rod: Ekstern lektor hos UCL
Peter er med sit stærke fundament inden for ledelse og de nyeste teorier og trends inden for projektledelse ansvarlig for teoriapparatet på uddannelsen. Ud over undervisning arbejder han med organisationsudviklingsprojekter.

Hanne Ullum: Vicedirektør i Bygherreforeningen
Hanne er uddannet arkitekt og arkitekten bag uddannelsen. Hun har i en årrække arbejdet som bygherre og er ansvarlig for at omsætte teori til de bygherrefaglige perspektiver i uddannelsen.

Gæstetalere

Vi har bl.a. haft besøg af Banedanmark, Bispebjerg Hospital, BLOX, Bruun & Hjejle, Børneriget, DANSKE ARK, Diakonissestiftelsen, DTU, emcon, Gentofte Ejendomme, Realdania, Region Sjælland og TRUST.