Viden & aktuelt i kategorien:
Bæredygtighed


Bygherreprisen Building Awards Licitationen Bygherreforeningen

Vinder af Bygherreprisen 2019: ”Vi har fået københavnerne til at forstå, hvad det er vi laver i Aalborg”

/
Sidste år vandt Himmerland Boligforening Bygherreprisen 2019 ved løfte den ellers udfordrede bydel Aalborg Øst. Den landsdækkende eksponering har givet det nordjyske boligforening vind i sejlende, og har åbnet op for nye fællesskaber og skabt stolthed iblandt medarbejderne. Nu kan alle indstille nye kandidater til prisen frem til d. 18. august, der hylder det ansvarlige samarbejde.
arbejdsmiljø vejdirektoratet sikkerhed ulykker byggeri bo-vest Gentofte Kommune Bygherreforeningen

Topledere viser vejen til færre ulykker

/
Øget fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed i topledelsen hos Gentofte Kommune, Vejdirektoratet og det almene boligselskab Bo-Vest skal føre til færre ulykker og mere produktivitet på de tre organisationers byggepladser. Den nye tilgang bygger på erfaringer fra offshore branchen, hvor det er lykkes næsten at undgå store ulykker.

Renoveringsopgaver i høj kurs hos kommuner efter fjernelse af anlægsloftet

, , , /
Med fjernelsen af anlægsloftet i år, har landets kommuner nu mulighed for at fremskynde opgaver efter eget valg. En rundspørge i tre kommuner viser, at det særligt er planlagte renoveringsopgaver, som bliver fremrykket, da nybyggeri af forskellige årsager er vanskeligt under coronakrisen.
Anlægsloft daginstitution bygherreforeningen corona

Højere anlægsloft bør følges op af højere beløbsgrænser i tilbudsloven

, , , /
Kommunerne skal have mulighed for at igangsætte flere byggeprojekter og dermed være med holde gang i erhvervsliv og beskæftigelse under coronakrisen. Man bør samtidig justere beløbsgrænserne i udbudsreglerne, for at gøre det nemmere at få virksomheder og håndværkere i gang med det samme på fx tomme skoler og daginstitutioner
klimapartnerskab rapport bilag bygherreforeningen

Klimapartnerskab viser vejen til et bæredygtigt byggeri

, , , /
Efter fire måneders intensivt arbejde og involvering af mere end 100 fagfolk, har klimapartnerskabet for byggeri og anlæg udgivet sin resultatrapport. Bygherreforeningen har deltaget aktivt i arbejdet og støtter op om mange af de gode forslag.
klimapartnerskab rapport bilag bygherreforeningen

Bygherreforeningen bidrager til ny klimahandlingsplan

/
Bygherreforeningen skal sammen med bl.a. Dansk Byggeri og Dansk Industri frem mod februar 2020 komme med bud på, hvordan bygge- og anlægsbranchen skal bidrage til at vi bliver klimaneutrale i 2050 i regeringens klimapartnerskab for byggeri og anlæg

Bygherrer skal drive den bæredygtige udvikling

/
Bygherreforeningen lancerer fredag d. 10 januar et manifest med udgangspunkt i FNs verdensmål, der skal hjælpe bygherrer med en bæredygtig omstilling af deres arbejde.

Webinar: Skab fællesskaber med dit byggeri

/
Hvordan kan byggeriet understøtte fællesskab i bylivet? På dette webinar diskuterer vi, hvad du som bygherre, byplanlægger eller arkitekt skal tage højde for, hvis du vil skabe attraktive byområder hvor fællesskaber bliver en integreret del af dine byggeprojekter og den efterfølgende ibrugtagning.

Morgenmøde: Hvor langt er vi med bæredygtighed i byggeriet?

/
På dette morgenmøde får du et hurtigt overblik over, hvad der rører sig på bæredygtighedsfronten og kommer dermed tættere på Bygherreforeningen og Værdibygs arbejde med bæredygtighed. Du kan høre om Bygherreforeningens bygherremanifest, den frivillige bæredygtighedsklasse, klimapartnerskaber og den bæredygtige byggeproces.

Bæredygtige udbud

, /
Hvordan kan du indarbejde bæredygtighed i dine udbud, og hvordan sikrer du, at bæredygtighed tænkes ind i dine projekter allerede i udbudsfasen? På denne seminardag får du inspiration til, hvordan du kan gribe fat i de forskellige bæredygtighedsparametre og høste erfaringer fra både bygherrer og andre dele af branchen. 

Online medlemsmøde: Ny frivillig bæredygtighedsklasse: Hvad skal du vide som bygherre?

/
Den nye frivillige bæredygtighedsklasse skal give branchen et enkelt og lettilgængeligt afsæt til at opføre bæredygtigt byggeri. På dette online temamøde kan du høre om indhold og proces for den frivillige bæredygtighedsklasse. Vi sætter fokus på, hvad du har brug for at vide som bygherre, og du kan høre om Realdanias pulje til afprøvning af bæredygtighedsklassen.
klimapartnerskab rapport bilag bygherreforeningen

Verdensmål for begyndere

, /
Alle brancher arbejder i øjeblikket på at leve op til de 17 verdensmål, og også bygge- og anlægssektoren er i stigende grad bevidst om sit ansvar. Men hvordan kan du arbejde konkret med verdensmålene i din organisation og omsætte målene til praksis? Det får du viden og erfaringer om på denne kursusdag, hvor en af de absolutte pionerer giver dig et godt sted at starte med præsentation af processer og værktøjer.

Mød en bygherre til online morgenmøde: Cirkulær Økonomi i Upcycle Studios og Ressourcerækkerne

/
Hør historien om Upcycle Studios og Ressourcerækkerne i Ørestad Syd på Amager bygget af henholdsvis NREP og AG gruppen. Projekterne var nomineret til bygherreprisen i 2019 og har vundet flere andre priser, blandt andet fordi de som bygherrer er gået foran i forhold til at tænke cirkulær økonomi og genanvendelse af materialer.

Bygherreforeningens Nytårskur

, /
Bygherreforeningens årlige nytårskur finder sted 10. januar 2020. Her mødes 150 ledere, beslutningstagere og meningsdannere blandt bygherrer, rådgivere og leverandører til en spændende eftermiddag med diskussion, snak og netværk.

Verdensmål for begyndere

, /
Alle brancher arbejder i øjeblikket på at leve op til de 17 verdensmål, og også bygge- og anlægssektoren er i stigende grad bevidst om sit ansvar. Men hvordan kan du arbejde konkret med verdensmålene i din organisation og omsætte målene til praksis? Det får du viden og erfaringer om på denne kursusdag, hvor en af de absolutte pionerer giver dig et godt sted at starte med præsentation af processer og værktøjer.

Building Awards 2019

, /
Årets store konference og prisuddelingsfest løber af stablen torsdag d. 7. november. Her fejrer vi byggeriet på tværs af hele værdikæden og her hyldes dem, der tager ansvaret fremtidens behov og samfundets store udfordringer.

Bygherrens centrale rolle for cirkulær økonomi i bygge- og anlægsbranchen

, , /
Bygherrens ambitioner, prioriteringer, risikovillighed og målsætninger er afgørende for valget af materialer i byggeri og anlæg, og i hvor høj grad affald håndteres effektivt som ressourcer, og dermed hvor stor en andel af genbrug og genanvendelse, der kan opnås.