Viden & aktuelt i kategorien:
Planlægning


Bygherreprisen Building Awards Licitationen Bygherreforeningen

Vinder af Bygherreprisen 2019: ”Vi har fået københavnerne til at forstå, hvad det er vi laver i Aalborg”

/
Sidste år vandt Himmerland Boligforening Bygherreprisen 2019 ved løfte den ellers udfordrede bydel Aalborg Øst. Den landsdækkende eksponering har givet det nordjyske boligforening vind i sejlende, og har åbnet op for nye fællesskaber og skabt stolthed iblandt medarbejderne. Nu kan alle indstille nye kandidater til prisen frem til d. 18. august, der hylder det ansvarlige samarbejde.
arbejdsmiljø vejdirektoratet sikkerhed ulykker byggeri bo-vest Gentofte Kommune Bygherreforeningen

Topledere viser vejen til færre ulykker

/
Øget fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed i topledelsen hos Gentofte Kommune, Vejdirektoratet og det almene boligselskab Bo-Vest skal føre til færre ulykker og mere produktivitet på de tre organisationers byggepladser. Den nye tilgang bygger på erfaringer fra offshore branchen, hvor det er lykkes næsten at undgå store ulykker.

Renoveringsopgaver i høj kurs hos kommuner efter fjernelse af anlægsloftet

, , , /
Med fjernelsen af anlægsloftet i år, har landets kommuner nu mulighed for at fremskynde opgaver efter eget valg. En rundspørge i tre kommuner viser, at det særligt er planlagte renoveringsopgaver, som bliver fremrykket, da nybyggeri af forskellige årsager er vanskeligt under coronakrisen.
Anlægsloft daginstitution bygherreforeningen corona

Højere anlægsloft bør følges op af højere beløbsgrænser i tilbudsloven

, , , /
Kommunerne skal have mulighed for at igangsætte flere byggeprojekter og dermed være med holde gang i erhvervsliv og beskæftigelse under coronakrisen. Man bør samtidig justere beløbsgrænserne i udbudsreglerne, for at gøre det nemmere at få virksomheder og håndværkere i gang med det samme på fx tomme skoler og daginstitutioner
klimapartnerskab rapport bilag bygherreforeningen

Klimapartnerskab viser vejen til et bæredygtigt byggeri

, , , /
Efter fire måneders intensivt arbejde og involvering af mere end 100 fagfolk, har klimapartnerskabet for byggeri og anlæg udgivet sin resultatrapport. Bygherreforeningen har deltaget aktivt i arbejdet og støtter op om mange af de gode forslag.
klimapartnerskab rapport bilag bygherreforeningen

Bygherreforeningen bidrager til ny klimahandlingsplan

/
Bygherreforeningen skal sammen med bl.a. Dansk Byggeri og Dansk Industri frem mod februar 2020 komme med bud på, hvordan bygge- og anlægsbranchen skal bidrage til at vi bliver klimaneutrale i 2050 i regeringens klimapartnerskab for byggeri og anlæg

Bygherrer skal drive den bæredygtige udvikling

/
Bygherreforeningen lancerer fredag d. 10 januar et manifest med udgangspunkt i FNs verdensmål, der skal hjælpe bygherrer med en bæredygtig omstilling af deres arbejde.

TRUST – Strategisk samarbejde bag facaden

, /
På denne online "studietur" besøger vi projektkontoret hos TRUST – det strategiske samarbejde i Københavns Kommune – og hører om, hvordan samarbejdet er forløbet, og hvordan de forskellige parter har oplevet det. De deler deres erfaringer fra nogle af de mest spændende projekt- og samarbejdshistorier.

Byggeriets business case

, /
Lær hvordan du kan etablere et robust fundament for dit byggeri, som en del af en større økonomisk sammenhæng ved at opbygge projektets business case. Kurset giver dig metoder til at afdække potentialerne i projekterne gennem blandt andet formål af projektet, scenarie-analyse, gevinstrealisering og følsomhedsanalyse (påvirkning af nøgletal).

Byg til drift: Byggeri som holder i fremtiden

, /
Det er vigtigt, at du som bygherre tænker bygninger som investeringer, både i forhold til at forvalte dem, men også i forhold til at bidrage til en mere bæredygtig fremtid. På dette seminar får du inspiration til, hvordan du kan arbejde mere strategisk med at bygge med integreret drift for øje og tænke den effektive anvendelse af byggeriet ind fra begyndelsen af processen.

Online seminar: Kom godt fra start – Gode råd til idrætsbyggeri

, /
Hvordan får du liv i gamle haller? Og hvordan inviterer du forskellige brugergrupper til fællesskab og aktiv bevægelse? Med dette seminar får du inspiration til, hvordan du kan skabe langsigtet værdi gennem renoverings- og moderniseringsprojekter på idrætsområdet. Du bliver klogere på, hvordan du kan lave fysiske mødesteder med idræt som omdrejningspunkt samt, hvordan du kan skabe rekreative funktioner gennem klimatilpasninger.

Online seminar: Kom godt fra start - Gode råd til skolebyggeri

, /
Renovering og ombygningsprojekter på skoleområdet bliver fremrykket i stor stil i de kommende måneder. Men hvad bør du være opmærksom på, hvis du gerne vil forbedre indeklimaet? Og hvordan sikrer du både bevægelse og inspirerende indretning af faglokaler i dit projekt? På dette onlinekursus får du en indføring i godt skolebyggeri.

Fede ungemiljøer på erhvervsskolerne

, /
Hvordan kan vi indrette attraktive studiemiljøer på erhvervsskoler og ungdomsuddannelser, som tiltaler de unge og giver dem lyst til at være på skolen, og som samtidig skaber identitet omkring fag og faglighed? Med denne konference sætter vi fokus på erhvervsskolernes fysiske rammer både på nye og eksisterende skoler.

Online temamøde: Safety First - sikkerhed som ledelsesparameter i bygherreorganisationer

, , /
Sikkerhed på de danske byggepladser halter, men der er nu evidens for, at et fokus på arbejdsmiljøet giver bedre økonomi for parterne i byggeprocessen. På dette online temamøde kan du høre om tre organisationer, som har sat nyt tiltag i gang, der kan få varig effekt for sikkerhedskulturen og som i sidste ende skal resultere i bedre ledelsesværktøjer og færre ulykker på pladserne.

Online kursus: Byggeriets business case

, , /
Med en business case etablerer man et robust fundament for bygge- og anlægsprojekter. På dette kursus lærer du, hvordan du opbygger en business case og synliggør projektets potentialer som en del af en større økonomisk sammenhæng. Kurset giver dig metoder til at afdække potentialerne i projekterne gennem blandt andet formål af projektet, scenarieanalyse, gevinstrealisering og følsomhedsanalyse (påvirkning af nøgletal).

Morgenmøde om brandvejledninger til BR18

, /
De nye vejledninger til BR18 kapitel 5 om brand er nu blevet udgivet. Der mangler blot enkelte temaer, men du kan allerede nu få en hurtig indføring i det omfattende materiale. På dette morgenmøde vil Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen fortælle om de væsentligste temaer i de nye vejledninger.

Møder med resultater: Værktøjer til mødefacilitering

, /
Nedbring mødetiden og skab stærkere resultater i samspil med projektgruppen med nogle effektive og strukturerede metoder til din mødefacilitering. Her får du værktøjer og metoder til at bringe projektgruppen effektivt fra idé til beslutning med en tydelig struktur.