Viden & aktuelt i kategorien:


Bygherreprisen Building Awards Licitationen Bygherreforeningen

Vinder af Bygherreprisen 2019: ”Vi har fået københavnerne til at forstå, hvad det er vi laver i Aalborg”

/
Sidste år vandt Himmerland Boligforening Bygherreprisen 2019 ved løfte den ellers udfordrede bydel Aalborg Øst. Den landsdækkende eksponering har givet det nordjyske boligforening vind i sejlende, og har åbnet op for nye fællesskaber og skabt stolthed iblandt medarbejderne. Nu kan alle indstille nye kandidater til prisen frem til d. 18. august, der hylder det ansvarlige samarbejde.
arbejdsmiljø vejdirektoratet sikkerhed ulykker byggeri bo-vest Gentofte Kommune Bygherreforeningen

Topledere viser vejen til færre ulykker

/
Øget fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed i topledelsen hos Gentofte Kommune, Vejdirektoratet og det almene boligselskab Bo-Vest skal føre til færre ulykker og mere produktivitet på de tre organisationers byggepladser. Den nye tilgang bygger på erfaringer fra offshore branchen, hvor det er lykkes næsten at undgå store ulykker.

Renoveringsopgaver i høj kurs hos kommuner efter fjernelse af anlægsloftet

, , , /
Med fjernelsen af anlægsloftet i år, har landets kommuner nu mulighed for at fremskynde opgaver efter eget valg. En rundspørge i tre kommuner viser, at det særligt er planlagte renoveringsopgaver, som bliver fremrykket, da nybyggeri af forskellige årsager er vanskeligt under coronakrisen.
Anlægsloft daginstitution bygherreforeningen corona

Højere anlægsloft bør følges op af højere beløbsgrænser i tilbudsloven

, , , /
Kommunerne skal have mulighed for at igangsætte flere byggeprojekter og dermed være med holde gang i erhvervsliv og beskæftigelse under coronakrisen. Man bør samtidig justere beløbsgrænserne i udbudsreglerne, for at gøre det nemmere at få virksomheder og håndværkere i gang med det samme på fx tomme skoler og daginstitutioner
klimapartnerskab rapport bilag bygherreforeningen

Klimapartnerskab viser vejen til et bæredygtigt byggeri

, , , /
Efter fire måneders intensivt arbejde og involvering af mere end 100 fagfolk, har klimapartnerskabet for byggeri og anlæg udgivet sin resultatrapport. Bygherreforeningen har deltaget aktivt i arbejdet og støtter op om mange af de gode forslag.
klimapartnerskab rapport bilag bygherreforeningen

Bygherreforeningen bidrager til ny klimahandlingsplan

/
Bygherreforeningen skal sammen med bl.a. Dansk Byggeri og Dansk Industri frem mod februar 2020 komme med bud på, hvordan bygge- og anlægsbranchen skal bidrage til at vi bliver klimaneutrale i 2050 i regeringens klimapartnerskab for byggeri og anlæg

Bygherrer skal drive den bæredygtige udvikling

/
Bygherreforeningen lancerer fredag d. 10 januar et manifest med udgangspunkt i FNs verdensmål, der skal hjælpe bygherrer med en bæredygtig omstilling af deres arbejde.

Budgetplanlægning i byggeprojekter – dynamiske styringsværktøjer

/
Få hjælp til den tidlige budgetplanlægning og inspiration til, hvordan du som bygherre kan bruge den økonomiske ramme for projektet aktivt. Her får du også en indføring i, hvordan du kan bruge risikoanalyser og successiv kalkulation til økonomisk planlægning og som dynamisk styringsredskab i byggeprocessen.

Bygherrens Lederuddannelse

/
Bygherreforeningen udbyder en ny uddannelse målrettet ledere i bygherreorganisationer. Uddannelsen tager udgangspunkt i din særlige rolle som leder af en bygherreorganisation og klæder dig på til at blive en strategisk sparringspart, der kan rådgive din organisations direktion, bestyrelse eller politikere om værdiskabende investeringer i samfundets fysiske rammer.

Morgenmøde: Tager corona livet af de åbne kontorlandskaber?

, , , /
På dette morgenmøde ser vi nærmere på kontorarbejdspladsernes fremtid efter at digitale møder er braget ind som ”new normal” på det danske arbejdsmarked som følge af pandemien.

Byudvikling i Aarhus Ø: Fællesskaber med fart på

, , , /
Kom med på virtuel studietur til Aarhus Ø. Et område der udvikler sig med høj fart, og som i de seneste år har givet aarhusianerne nye muligheder, mødesteder og fællesskaber i byen. Mød Rune Kilden som står bag hvert fjerde byggeprojekt i Aarhus Ø, og som sidste år var blandt de tre finalister til Bygherreprisen.

CO2-krav til bygninger: Med afsæt i bæredygtighedsstrategien

, /
På dette morgenmøde stiller vi spørgsmålet: Hvordan bliver vi som bygherrer klar til CO2-krav i 2023, og hvilke krav kommer vi til at stille til rådgiverne og leverandørerne, så vi sikrer at byggerierne lever op til kravene? Vi har inviteret en forsker og en erfaren bygherre til at belyse spørgsmålet fra to sider, og lægger derefter op til debat.

Konflikthåndtering, mediation og mægling

, /
På denne kursusdag sætter vi fokus på, hvordan du som bygherre kan arbejde aktivt med at løse konflikter i byggeprojekter. Med AB18-systemet har vi fået nye muligheder for at både forebygge og løse konflikter, før de eskalerer, og nogle gange når hele vejen til voldgiftsnævnet. Dette kursus giver dig indblik i de værktøjer, der findes i AB18 til konflikthåndtering, mægling og mediation.

Netværk om kontorarbejdspladser og kontorbyggeri

/
I dette netværk kan du blive inspireret og indhente ny faglig viden om indretning af fremtidens kontor og de fysiske rammer på kontorarbejdspladser.

Nærheden – Besøg fremtidens forstad

, , , /
Kom med, når vi besøger Høje Taastrups nye bydel, Nærheden, der med sin placering små 20 minutter fra København H og innovative tilgang til at skabe en ny bydel, er et godt bud på, hvordan fremtidens forstad ser ud. Bag byudviklingsselskabet, NærHeden P/S, står Høje Taastrup Kommune og Realdania By & By, og på denne studietur giver NærHedens direktør dig en introduktion til projektet, ligesom du får en rundvisning på området.

Evaluering af byggeri

, , , /
Byggeriets tekniske aspekter gennemgås ved 1- og 5- års gennemgang, men giver ikke viden om, hvorvidt byggeriet lever op til den vision og de intentioner, der lå forud for byggeriet. På denne seminardag diskuterer vi, hvordan vi måler effekten af byggeriet. Bruges det efter hensigten og passer det til de brugere og den hverdag, der foregår i det?

Bygherreforeningens Årsmøde 2021

, /
Velkommen til Bygherreforeningens årsmøde 2021.