Der er indført forenklede versioner af AB18 og ABR18, som kan anvendes til mindre krævende opgaver, fx fordi de er ukomplicerede, eller hvor der er oparbejdet et tillidsforhold med samarbejdspartneren. Et af formålene er at spare på de administrative ressourcer og gøre processen mere smidig, uden at bygherren derved påtager sig en unødig stor risiko.

AB Forenklet er tiltænkt mindre eller enklere entrepriser, det kan for eksempel være mindre komplicerede byggerier eller opgaver vedrørende vedligeholdelse, istandsættelse og reparation.

ABR Forenklet er tilsvarende tiltænkt mindre byggeopgaver samt opgaver, hvor der ikke skal projekteres fx bygherrerådgivning.

På denne dag får du en introduktion til de forenklede udgaver af både AB18 og ABR18, herunder hvilke bestemmelser, der er udeladt i forhold til grunddokumenterne AB18 og ABR18.
Kurset er både for dig, som kender til AB18 og ABR18, men har brug for også at kende de forenklede former, og for dig som har mest brug for at kende til de forenklede former.

 

Program


09:00-09:30 Ankomst og morgenbrød
Vi starter dagen med at byde på morgenbrød og kaffe.


09:30-09:40 Velkomst og introduktion til dagen
Vi byder velkommen og rammesætter dagens tema.

Bygherreforeningen

 

09:40 -10:45 AB18 Forenklet og forskellene til AB18
Hvornår kan du anvende AB18 forenklet, og hvad indeholder bestemmelserne? Vi gennemgår emner som:

 • Anvendelsesområdet
 • Bygherrens udbud og entreprenørens tilbud
 • Entrepriseaftalen
 • Sikkerhedsstillelse og forsikring
 • Ændringsarbejder

 

10:45-11:00 Kaffepause

 

11:00-12:30 AB18 Forenklet og forskellene til AB18 (fortsat)
Vi forsætter gennemgangen af AB18 med fokus på:

 • Pris og betaling
 • Tidsfristforlængelse og forsinkelse
 • Mangler
 • Aflevering og riskoens overgang
 • Tvister


12:30-13:30 Frokost

 

13:30-14:30 ABR18 Forenklet og forskellene til ABR18
Hvornår kan du anvende ABR18 forenklet, og hvad indeholder bestemmelserne. Vi gennemgår emner som:

 • Bygherrerens udbud og rådgiverens tilbud
 • Rådgivningsaftalen
 • Udførelse af rådgivningen
 • Budgetansvar og omprojektering
 • Immaterielle rettigheder
 • Pris og betaling

 

14:30-14:45 Kaffe og kage

 

14:45-16:30 ABR18 Forenklet og forskellene til ABR18 (fortsat)
Vi forsætter gennemgangen af ABR18 forenklet med fokus på:

 • Ændringsarbejder
 • Tidsfristforlængelse og forsinkelse
 • Mangler
 • Udskydelse, afbestilling og ophævelse
 • Tvister

 

16:15-16:30 Evaluering og tak for i dag

 

 Ret til ændringer forbeholdes

 

Underviser

Tina Braad, advokat og partner, Bech-Bruun
Tina har speciale inden for entrepriseret, udbudsret, kontraktsret og voldgiftssager samt mange års erfaring i at rådgive virksomheder på disse områder.

 

Praktisk

Kurset er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.

 

Internt kursus

Kurset kan også afholdes i din organisation. I så fald står vi for aftaler med oplægsholdere og sørger for kursusmateriale til deltagerne. Kontakt os for at få et tilbud.

 

Kursusforløb i AB-systemet

Vi har samlet vores kurser i en række kursusforløb, som gør det nemmere for dig at navigere i vores kursusudbud. Du kan som altid vælge blot at deltage i et enkelt kursus, eller du kan vælge at deltage i hele forløbet, så du bliver godt på inden for det enkelte område. Hvis du vil tage et helt kursusforløb eller en del af det, så kontakt om, så hjælper vi med tilmelding. Du kan også opnå rabat ved at købe flere kurser på en gang.