På dette kursus får du en grundlæggende forståelse af og indføring i de nye regler i AB18. Vi gennemgår aftaledokumenterne med fokus på den praktiske forståelse og anvendelse af dokumenterne. Du får samtidig en introduktion til AB18 set fra bygherres perspektiv og et kort overblik over aftalesystemet.

Kurset er for dig som har brug for en introduktion til AB18 og aftalesystemet, enten fordi det er nyt stof for dig, eller fordi du trænger til at få genopfrisket din viden og kende de vigtigste forskelle til AB92.

 

Program

09:00-09:30 Ankomst og morgenbrød
Vi starter dagen med at byde på morgenbrød og kaffe.

 

09:30-09:40 Velkomst
Vi byder velkommen til kurset.

Maria Jordy Madsen, eventkoordinator, Bygherreforeningen

 

09:40-10:45 AB18 og introduktion til aftalesystemet
Vi ser på AB18 i sammenhæng med hele aftalesystemet herunder ABR, ABT, APP, de forenklede former og ydelsesbeskrivelserne.

Tina Braad, advokat og partner, Bech-Bruun

 

10:45-11:00 Pause

 

11:00-12:30 Gennemgang af AB18
Her får du en overordnet introduktion til AB18. Vi gennemgår bestemmelserne i AB18 med særlig fokus på, det du skal vide som bygherre og bygherrerådgiver. Gennemgangen vil følge hovedområderne i AB18:

  • Aftalegrundlaget
  • Sikkerhedsstillelse og forsikring
  • Udførelse af entreprisen
  • Betaling
  • Tidsfristforlængelse og forsinkelse

Tina Braad, advokat og partner, Bech-Bruun

 

12:30-13:30 Frokost

 

13:30-14:45 Gennemgang af AB18 (fortsat)
Vi fortsætter formiddagens gennemgang af bestemmelserne i AB18. Undervejs inddrager vi nogle af de første praktiske erfaringer med AB18. Her hører du blandt andet om:

  • Aflevering
  • Mangler
  • Et- og femårs eftersyn
  • Ophævelse
  • Tvister

Tina Braad, advokat og partner, Bech-Bruun

 

14:45-15:00 Kaffepause

 

15:00-16:00 Gennemgang af AB18 (fortsat)
Vi fortsætter gennemgangen af bestemmelserne i AB18. Undervejs inddrager vi nogle af de første praktiske erfaringer med AB18.

Tina Braad, advokat og partner, Bech-Bruun

 

16:00-16:15 Opsamling og spørgsmål

 

16:15 Tak for i dag

 

Ret til ændringer forbeholdes

 

Undervisere

Tina Braad, advokat og partner, Bech-Bruun
Tina har speciale inden for entrepriseret, udbudsret, kontraktsret og voldgiftssager samt mange års erfaring i at rådgive bygherrer på disse områder.

Praktisk

Kurset er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.

 

Tilmeldingsvilkår

Når du tilmelder dig et arrangement eller uddannelsesforløb fra Bygherreforeningen modtager du en bekræftelse med det samme, og du er herefter tildelt en plads på arrangementet.

Deltagergebyret faktureres tidligst 14 dage før arrangementets start. Ved afbud tidligere end 14 dage før afholdelsesdatoen, vil du ikke blive faktureret. Tilmeldingen er herefter bindende. Såfremt du bliver forhindret i at deltage i et arrangement, er du naturligvis velkommen til at sende en anden fra din virksomhed i dit sted.

Ved uforudsete hændelser (f.eks. ved undervisers sygdom) eller manglende tilmeldinger kan arrangementet flyttes eller aflyses. Bliver arrangementet flyttet til en anden dato, har du mulighed for at framelde dig uden beregning.

Internt kursus

Kurset kan også afholdes i din organisation. I så fald står vi for aftaler med oplægsholdere og sørger for kursusmateriale til deltagerne. Kontakt os for at få et tilbud.

Øvrige arrangementer inden for ’Byggeriets aftaler

Bygherreforeningen udbyder hvert år en række faste kurser vedrørende byggeriets aftaler. Nogle kurser har vi valgt at samle i kursusforløb, hvor du tilmelder dig flere kurser samtidig og deltager til reduceret pris. Du kan altså vælge at deltage i ét eller flere enkelte kurser, eller du kan vælge at deltage i hele forløb, så du bliver klædt godt på inden for de forskellige fagspecifikke områder. Er du interesseret i at læse mere om vores kursusforløb, inden for blandt andet AB18 og entrepriseret eller AB18 og rådgivningsydelser, så kan du læse mere og tilmelde dig her. 

 

 

 

 

Topfoto: Gianluigi Marin