Kurser -

11/09/2019 - 12/09/2019

AB18 for bygherrer

Kurset AB18 for bygherrer giver dig de grundlæggende forudsætninger for, at din bygherreorganisation bliver godt funderet i AB-systemet. Du kommer igennem alle aftaledokumenter, så du kan håndtere blandt andet kontraktindgåelse og projektstyring ud fra byggeriets nye aftalesystem, og får det sat i sammenhæng med YBL18. Samtidig får du Bygherreforeningens forslag til paradigmer og konkrete bud på redskaber.

Pris

Medlemspris:

5600 kr. ex. moms

Ikke medlemmer:

8200 kr. ex. moms

Tid og sted

Med kurset får du en indføring i det nye AB-system, herunder rådgivning, entreprise og totalentreprise. Du bliver således klar til at navigere i alle aftaledokumenter i hele AB-systemet (AB18, ABR18, ABT18 og appendixer). Du får desuden mulighed for at arbejde med praktiske eksempler i en række cases, så du efter kurset har været omkring hele AB-systemet og er kommet i dybden med de forhold, som har særlig betydning for dig og din bygherreorganisation.

 

Program, dag 1

09:30-10:00 Morgenbrød og kaffe

 

10:00-10:10 Velkomst og introduktion til dagene

 

10:10-11:10 Bygherreforeningens indflydelse i AB-revisionsarbejdet

Bygherreforeningen gik ind i forhandlingerne om det nye AB-systemmed et katalog af ønsker, der fungerede som rettesnor for revision af aftalesystemet. Vi gennemgår her de væsentligste nyskabelser set ud fra bygherrernes perspektiv, ligesom vi kommer ind på, hvilke muligheder systemet giver dig som bygherre

Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen

 

11:10-12:30 Introduktion til AB-systemet og intentionerne bag

Det nye AB-system lægger overordnet vægt på mere skriftlighed og dokumentation af ændringer til aftaler og processer. Få indblik i AB-systemet  og intentionerne bag blandt andet i forhold til at skabe planlægning og styring i byggesager og en hurtigere og mere effektiv løsning af konflikter.

 

12:30-13:30 Frokost

 

13:30-14:30 Sammenhænge i AB-systemet: AB, ABR, ABT, appendikser og forenklet

AB-systemet lægger op til flere valgmuligheder i forhold til opgave og samarbejdsform. Vi gennemgår de forskellige dele af systemet og giver indblik i de indbyrdes sammenhænge mellem dokumenterne og de muligheder, de giver. Vi gennemgår følgende: ABR – rådgivning; AB – hoved-, stor- og fagentreprise, ABT- totalentreprise, De fire appendikser, Forenklet AB/ABR.

 

14:30-15:30 ABR og de nye ydelsesbeskrivelser

Rådgiverkontrakten skal ses i sammenhæng med ydelsesbeskrivelserne. Vi fokuserer blandt andet på, hvordan samspillet fungerer i forhold til, digitalisering, budget, risiko og leverandørprojektering (projekteringsledelse).

Niels Christian Toppenberg, seniorprojektleder, COWI

 

15:30-15:50 Kaffe & kage

 

15:50-16:50 Gennemgang af ABR, AB og ABT

Vi gennemgår hoveddokumenterne i det nye aftalesystem med fokus på nyskabelser og bygherrens muligheder:

I forhold til ABR gennemgår vi blandt andet

 

 • Udbudskrav, leverandørprojektering og projekteringsledelse
 • Ydelser leveret i faser, granskning og mangler
 • Projektmangler og konventionalbod ved ekstraregninger
 • Inden for AB/hoved-, stor- og fagentreprise gennemgår vi bl.a.:
 • Projektgennemgang, ændringshåndtering og dokumentationskrav
 • Tidsstyring, dagbod og mellemfrister
 • Førgennemgang, udførelsesmangler og væsentlighed

 

I forhold til ABT/totalentreprise gennemgår vi blandt andet projektgrundlag og reguleringsmuligheder

 

16:50-17:10 Opsamling på dagen og fokuspunkter

Opsamling på centrale læringspunkter

 

17:00 Tak for i dag

 

Program, dag 2

 

08:30-09:00 kaffe og morgenbrød

 

09:00-12:00 Gennemgang af ABR, AB og ABT (fortsat)

Vi forsætter gennemgangen af hoveddokumenterne i det nye aftalesystem med fokus på nyskabelser og bygherrernes muligheder

 

12:00-13:00 Frokost

 

13:00-14:30 De fire appendikser

AB-systemet indeholder fire såkaldte appendikser, der fungerer som tillæg til hoveddokumenterne. Appendikserne giver kontraktgrundlag for byggeriets nye samarbejdsformer (mellemformer). Vi gennemgår her principperne i forhold til blandt andet:

 • Projektudvikling – for tidlig involvering af entreprenørens kompetencer
 • Projektoptimering – optimer projektet i samarbejde med entreprenøren

 

14:30-14:50 Kaffe & kage

 

14:50-15:50 De fire appendikser, fortsat

Vi gennemgår de to sidste appendikser:

 • Driftskrav – sikring af et færdigt byggeri der fungerer i drift
 • Incitamenter – anvend bonus og bod til bedre målstyring

 

15:50-16:00 Opsamling og evaluering

 

16:00 Tak for nu

 

Ret til ændringer forbeholdes

 

Underviser

Bo Schmidt Pedersen, partner, Kammeradvokaten

Bo beskæftiger sig med entrepriseret samt udbudsret, særligt inden for byggeri og anskaffelser til forsvaret. Bo har en lang erfaring i at yde rådgivning om udbud og kontrahering, om forhold under udførelsen samt om håndtering af tvister inden for entrepriseretten, herunder ved førelse af voldgiftssager. Derudover har Bo omfattende erfaring med udbud af byggerier, såvel i traditionelle organisationsformer som i de forskellige samarbejdsformer, der er udviklet inden for byggeriet.

 

Gæsteunderviser

Niels Christian Toppenberg, seniorprojektleder, COWI

Niels Christian Toppenberg er akademiingeniør fra Aalborg Ingeniørakademi og har en lang erfaring som bygherrerådgiver. Derudover deltager han i en række organisationer og udvalg, herunder udvalg i Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI). Toppenberg var med til at formulere Ydelsesbeskrivelserne i 2012, ligesom han repræsenterer FRI i den igangværende revision af disse.

 

Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen 

Henrik er direktør for Bygherreforeningen og har stor indsigt i bygherrernes vilkår og rammebetingelser. Henrik er medlem af AB-udvalget og har dermed været med til at formulere det nye aftalesystem.

 

Praktisk

Kurset er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.

 

Virksomhedskursus

Kurset kan også afholdes i din organisation. I så fald står vi for aftaler med oplægsholdere og sørger for kursusmateriale til deltagerne. Ved deltagerantal over 20 personer aftales nærmere. Kontakt arrangementansvarlig vedr. pris.

Arrangementsansvarlig er Anne Kristine Busch akb@bygherreforeningen.dk

Del på sociale medier

Linkedin

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer