Her får du en kort og komprimeret introduktion til AB18. Vi ser på aftaledokumenterne med fokus på den praktiske forståelse og anvendelse af dokumenterne. Du får en introduktion til AB18 set fra bygherres perspektiv.

Kurset er for dig som har brug for en kort indføring i AB18, enten fordi det er nyt stof for dig, eller fordi du trænger til at få genopfrisket din viden.

På grund af kursets korte form, skal det alene ses som en introduktion, hvis du vil kunne anvende reglerne i AB18 anbefaler vi dig at supplere med et fysisk kursus senere på året:

AB18 for bygherrer den 8. september 2021 i København

AB18 for bygherrer den 21.september 2021 i Aarhus

 

Program


09:00-09:10 Velkomst og introduktion til online-værktøjet Teams

Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen

 

09:10-10:15 Gennemgang af AB18
Her får du en overordnet introduktion til AB18. Vi gennemgår bestemmelserne i AB18 med særlig fokus på, det du skal vide som bygherre og bygherrerådgiver. Gennemgangen vil følge hovedområderne i AB18.

Bo Schmidt Pedersen, partner, Kammeradvokaten

 

10:15-10:20 Pause

 

10:20-11:30 Gennemgang af AB18 – forsat 

Bo Schmidt Pedersen, partner, Kammeradvokaten

 

11:30-12:00 Spørgsmål fra mødedeltagerne

Faciliteret af Bygherreforeningen

 

Ret til ændringer forbeholdes

 

 

 

Undervisere

Bo Schmidt Pedersen, partner, Kammeradvokaten
Bo beskæftiger sig med entrepriseret samt udbudsret, særligt inden for byggeri og anskaffelser til forsvaret. Bo har en lang erfaring i at yde rådgivning om udbud og kontrahering, om forhold under udførelsen samt om håndtering af tvister inden for entrepriseretten, herunder ved førelse af voldgiftssager. Derudover har Bo omfattende erfaring med udbud af byggerier, såvel i traditionelle organisationsformer som i de forskellige samarbejdsformer, der er udviklet inden for byggeriet.

 

Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen
Henrik har er civilingeniør med Ph.D. og har repræsenteret Bygherreforeningen i AB-forhandlingerne, sammen med medlemmer af foreningens udvalg og inviterede parter fra forhandlingsudvalget. Dermed har Henrik indsigt systemets tilblivelse og konkret viden om, hvordan bygherrerne får optimale betingelser for arbejdet med det nye aftalesystem.

 

Praktisk

Læs mere om praktisk information.

 

Internt kursus

Kurset kan også afholdes i din organisation. I så fald står vi for aftaler med oplægsholdere og sørger for kursusmateriale til deltagerne. Kontakt os for at få et tilbud.

 

Kursusforløb i AB-systemet

Vi har samlet vores kurser i en række kursusforløb, som gør det nemmere for dig at navigere i vores kursusudbud. Du kan som altid vælge blot at deltage i et enkelt kursus, eller du kan vælge at deltage i hele forløbet, så du bliver godt på inden for det enkelte område. Hvis du vil tage et helt kursusforløb eller en del af det, så kontakt om, så hjælper vi med tilmelding. Du kan også opnå rabat ved at købe flere kurser på en gang.