Med kurset får du en indføring i det nye AB-system, herunder rådgivning, entreprise og totalentreprise. Vi ser på AB18, ABR18, ABT18 og appendikserne, og du får en forståelse af,  hvad intentionerne med de nye dokumenter er fx med hensyn til samarbejdsformer. Du får desuden mulighed for at arbejde med praktiske eksempler i en række cases, så du efter kurset har været omkring hele AB-systemet og er kommet i dybden med de forhold, som har særlig betydning for dig og din bygherreorganisation.

 

Program – dag 1

09:30-10:00 Fælles morgenmad

 

10:00-10:10 Velkomst og introduktion til dagene

 

10:10-11:10 Bygherreforeningens fingeraftryk i AB-revisionsarbejdet
Bygherreforeningen gik ind i forhandlingerne med et katalog af ønsker, der har fungeret som rettesnor for revisionen af aftalesystemet. Vi gennemgår her de væsentligste nyskabelser og ændringer set ud fra bygherrernes perspektiv, ligesom vi kommer ind på, hvilke muligheder systemet giver, og hvad der er forudsætningerne for at høste fordelene.

Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen

 

11:10-12:30 Introduktion til AB-systemet og intentionerne bag det
AB-systemet lægger overordnet øget vægt på skriftlighed og dokumentation af ændringer til aftaler og processer. Få indblik i, hvordan intentionerne er udmøntet på udvalgte områder, som alle bidrager til at øge kvaliteten i byggeriet. Blandt andet i forhold til at skabe bedre planlægning og styring i byggesager, en hurtigere og mere effektiv løsning af konflikter og mulighederne for at stille krav til leverandører omkring samfundsansvar.

 

12:30-13:30 Frokost

 

13:30-14:30 Sammenhænge i AB-systemet: AB, ABR, ABT, appendikser og forenklet
AB-systemet lægger op til flere valgmuligheder i forhold til opgave og samarbejdsform. Vi gennemgår de forskellige dele af systemet og giver indblik i de indbyrdes sammenhænge mellem dokumenterne og de muligheder, de giver. Vi gennemgår følgende: ABR – rådgivning; AB – hoved-, stor- og fagentreprise, ABT- totalentreprise, De fire appendikser, Forenklet AB/ABR.

 

14:30-15:30 ABR og sammenhæng med nye ydelsesbeskrivelser
Rådgiverkontrakten skal ses i sammenhæng med ydelsesbeskrivelserne. Vi fokuserer blandt andet på, hvordan samspillet fungerer i forhold til, digitalisering, budget/risiko og leverandørprojektering (projekteringsledelse).

Pia Pytlich, jurist, COWI 

 

15:30-15:50 Kaffe & kage

 

15:50-16:50 Gennemgang af ABR, AB og ABT
Vi gennemgår hoveddokumenterne i det nye aftalesystem med fokus på nyskabelser og bygherrens muligheder:

I forhold til ABR/rådgivning gennemgår vi blandt andet

  • Udbudskrav, leverandørprojektering og projekteringsledelse
  • Ydelser leveret i faser, granskning og mangler
  • Projektmangler og konventionalbod ved ekstraregninger
  • Projektgennemgang, ændringshåndtering og dokumentationskrav
  • Tidsstyring, dagbod og mellemfrister
  • Førgennemgang, udførelsesmangler og væsentlighed
  • Projektgrundlag og reguleringsmuligheder i ABT


16:50-17:00 Opsamling på dagen og fokuspunkter
Opsamling på centrale læringspunkter

 

17:00 Tak for i dag

 

Program – dag 2

08:30 Fælles morgenmad


09:00-12:00 Gennemgang af ABR, AB og ABT (fortsat)
Vi forsætter gennemgangen af hoveddokumenterne i det nye aftalesystem med fokus på nyskabelser og bygherrernes muligheder

 

12:00 Frokost

 

13:00-14:30 De fire appendikser: Projektudikling og projektoptimering
AB-systemet indeholder fire såkaldte appendikser, der fungerer som tillæg til hoveddokumenterne. Appendikserne giver kontraktgrundlag for byggeriets nye samarbejdsformer (mellemformer). Vi gennemgår her principperne i forhold til projektudvikling og projektoptimering.

 

14:30-14:50 Kaffe & kage

 

14:50-15:50 De fire appendikser fortsat: Driftskrav og incitamenter
Vi gennemgår de to sidste appendikser: Driftskrav og incitamenter

 

15:50-16:00 Opsamling og evaluering

 

16:00 Tak for nu

 

Ret til ændringer forbeholdes

 

Underviser

Tina Braad, advokat og partner, Bech-Bruun
Tina har speciale inden for entrepriseret, udbudsret, kontraktsret og voldgiftssager samt mange års erfaring i at rådgive virksomheder på disse områder.

 

Gæsteundervisere

Pia Pytlich, Specialist, Bygherrerådgivning, COWI.
Pia er uddannet jurist fra Aarhus Universitet og har mange års erfaring som rådgiver for bygherrer inden for entrepriseret, aftaleret og udbudsret. Pia Pytlich har endvidere en fortid som jurist hos Voldgiftsnævnet for bygge og anlægsvirksomhed.

 

Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen
Henrik er direktør for Bygherreforeningen og har stor indsigt i bygherrernes vilkår og rammebetingelser. Henrik er medlem af AB udvalget og har dermed været med til at formulere det nye aftalesystem.

Praktisk

Kurset er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.

 

Virksomhedskursus

Kurset kan også afholdes i din organisation. I så fald står vi for aftaler med oplægsholdere og sørger for kursusmateriale til deltagerne. Ved deltagerantal over 20 personer aftales nærmere. Pris 22.500 kr. ex moms.